zahlavy
odznak odznak

STRÁŽ PŘÍRODY CHKO MORAVSKÝ KRAS

Vítám Vás na stránkách pro stráž přírody chráněné krajinné oblasti Moravský kras. Stráž přírody (dále jen SP) chráněné krajinné oblasti Moravský kras byla zřízena z řad dobrovolníků ke spolupráci při ochraně přírody a krajiny CHKO Moravský kras (po vydání zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny).

Oficiální stránky SCHKO Moravský kras naleznete na www.moravskykras.ochranaprirody.cz

Jak poznáte strážce a co můžete od něj očekávat!

Strážci chráněné krajinné oblasti nosí na levém rukávu označení "STRÁŽCE" s logem CHKO, které vidíte na těchto stránkách. Úkolem strážců je chránit přírodu a postupovat podle zákona 114/ 1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Cílem těchto stránek není doslovná citace zákona, proto zde vyjmenuji pouze část povinností a oprávnění:

Stráž přírody je při své činnosti povinna:

 • prokázat se průkazem stráže přírody a nosit služební odznak
 • dohlížet na dodržování předpisů o ochraně přírody a krajiny

Stráž přírody je oprávněna:

 • zjišťovat totožnost osob, které porušují předpisy na ochranu přírody
 • ukládat a vybírat blokové pokuty za přestupky na úseku ochrany přírody
 • vstupovat na cizí pozemky za podmínek stanovených v § 62 zák. 114/92.
 • zadržet ke zjištění totožnosti osobu, kterou přistihnou při porušování právních
  předpisů o ochraně přírody a krajiny a odevzdat ji orgánu Policie ČR
odznak

...zákony související s ochranou přírody naleznete na stránkách SCHKO MK.

Stráž přírody v CHKO Moravský kras je každoročně proškolována. Jednou za 5 let jsou přezkušováni ze zákonů na ochranu přírody. Jsou vedeni k tolerantním postupům při řešení přestupků a k osvětě. Ukládají pokuty pouze v nejnutnějších případech. Nebojte se oslovit strážce při výkonu jeho služby. Rád Vás provede po krajině a něco Vám o ní řekne. Někteří strážci kontrolují i podzemí ve spolupráci se speleology. Většina strážců patří mezi dobrovolníky a nejsou za svou činnost placeni. Dělají to z lásky k přírodě.

Stráží přírody může být ustanovena fyzická osoba, která:

 • je občanem České republiky
 • je starší 21 let
 • nebyla pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin
 • má způsobilost k právním úkonům
 • je zdravotně způsobilá
 • prokázala znalost práv a povinností stráže přírody podle zákona 114/92 a znalost souvisejících předpisů
 • složila před ustanovujícím úřadem slib stráže přírody
  • Pokud se chcete stát strážcem, kontaktujte Správu chráněné krajinné oblasti. Přibližně dva roky budete spolupracovníky, pak musíte složit zkoušky.

Důležité kontakty

 • antonin.tuma@nature.cz
 • mezera@volny.cz

Telefonní kontakty

 • 774 356 967
 • 739 257 936

Bankovní spojení

 • 2101612400/2010 (Fio banka)
TOPlist Flag Counter