zahlavy

Zprávy z Moravského krasu

 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR – Správa Chráněné krajinné oblasti Moravský kras pořádá

ve spolupráci s Českou speleologickou společností (předsednictvo ČSS, ZO 6-17 Topas a ZO 6-19 Plánivy)

u příležitosti

 50. výročí objevu Amatérské jeskyně

a nového vyhlášení CHKO Moravský kras

Dny otevřených  dveří Amatérské jeskyně

Účelem této mimořádné akce je umožnit zájemcům navštívit část největšího jeskynního systému v ČR, který je z důvodu nutné ochrany pro veřejnost uzavřen.

Exkurze jsou zdarma na základě dopředu provedených rezervací a proběhnou ve dnech:

sobota 19.10.2019                 neděle 20.10.2019

sobota 26.10.2019                 neděle 27.10.2019

Všechny exkurzní dny budou mít stejný organizační průběh:

 • první vstup do jeskyně v 9 hodin, poslední vstup v 16 hodin
 • vstupy vždy každou půlhodinu (celkem 15 vstupů za den)
 • prohlídka povede po tzv. Ministerské trase – cca 500 m tam a totéž zpět
 • doba trvání prohlídky: ¾ hodiny - maximálně 1 hodina
 • maximální počet osob v jedné skupině: 10 (+ průvodce)

vchod do jeskyně:  Pustý žleb, meandr Koňského spádu, vchod štolou U javora

přístup ke vchodu: možný jedině pěšky nebo na kole po turistických značkách od Sloupu nebo od Macochy, případně od Skalního Mlýna a Punkevních jeskyní (prosíme: nezkracujte mimo značené cesty!)

povinná výbava:  - přilba (stačí cyklistická)

                             - dobrá svítilna, nejlépe reflektorového typu (se slabým světlem si jeskyni neprohlédnete)

doporučujeme:   - holínky

                            - převlečení

Vstup je na vlastní nebezpečí !

Účastníci na místě podepisují „Prohlášení osob vstupujících do podzemí o provedeném bezpečnostním školení a o zdravotní způsobilosti“.

Bez povinné vlastní svítilny a přilby nebude možné do jeskyně vstoupit !

Plazit se nikde nebudete, ale místy polezete po balvanech.

Způsob přihlášení od 2.9.2019:

telefonicky vždy pouze v čase 9.00 – 14.00

pondělí až pátek : 725 365 532

nebo e-mailem na adresu lucie.jordankova@nature.cz

jmenným seznamem zájemců na konkrétní čas vstupu (do mejlu pište svoje telefonní číslo pro případ obsazení Vámi zvoleného termínu).

Zapsal: 29.8.2019 Tonda Tůma

V krasu uhynul výr velký

Dne 1.8.2019 byl strážcům nahlášen nález uhynulého zvláště chráněného živočicha – výr velký. Místo: v Lažánkách u Blanska. Konkrétní místo nálezu: zahrada poblíž kurníku. Uhynulý výr ležel na místě přibližně 2 až 3 dny. Vyzvednut strážcem byl 2.8.2019 v 8:55 hod. Podezření na otravu bylo po ohledání místa s velkou pravděpodobností vyvráceno. Nebyl zde například nalezen žádný uhynulý hmyz ani jiné známky, které by směřovaly k otravě. Pravděpodobně je důvod úhynu náraz do pletiva nebo nějaké překážky při nočním útoku v okolí kurníku. Pták v sobě nemá broky ze střelné zbraně. Výr putoval do Muzea Blanenska.

Je možno spekulovat, že jde o téhož výra, který zničil v červnu tohoto roku v rezervaci Vývěry Punkvy hnízdo se všemi sokolími mláďaty.

Naštěstí se o výrovu smrt nezasloužil člověk, na rozdíl od případu orla mořského z Českého středohoří viz https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/ptak-dravec-zastreleny-orel-morsky-ceska-ornitologicka-spolecnost-ornitologove_1908151315_dok

                                                                         

Zapsal: 12.8.2019 Tonda Tůma a Radovan Mezera

Nově přičleněná území do CHKO musí být označena

CHKO Moravský kras od 1.4.2019 je větší o 6 km2. Hranice nových území musí ochranáři označit cedulemi s velkým státním znakem. Cedule se přednostně umisťují tam, kde cesty překračují hranici CHKO a vstupují do území CHKO. Pro návštěvníky přírody to bude na nových místech nepochybně překvapení.

Horkým kandidátem na novou CHKO je území okolo soutoku Moravy a Dyje podél hranice s Rakouskem a Slovenskem.

Další informace najdete na: https://ct24.ceskatelevize.cz/regiony/jihomoravsky-kraj/2867735-chranene-uzemi-kolem-moravskeho-krasu-je-vetsi-hospodareni-na

Zapsal: 12.8.2019 Tonda Tůma

Koupání v lomu Seč láká Terezu Kerndlovou,

lom se stane přírodní památkou

Přes celé léto je poměrně intenzívně lidmi navštěvován pískový lom v Rudici u Blanska a to z důvodu koupání v jeho dvou mléčně zakalených jezírkách. Lom je přitom stále dobývací prostor a návštěvníci se vystavují riziku pokuty od státní báňské správy.

Ochranáři spolu s Mendelovou univerzitou plánují z lomu udělat přírodní památku, kde jezírka budou pravděpodobně volně přístupná, ale část lomu bude pro veřejnost uzavřena z důvodu ochrany pískových stěn. Není zde možné rozdělávat ohně a tábořit nebo jezdit na motorkách.

Lom navštívila začátkem tohoto července i zpěvačka Tereza Kerndlová, kterou zaujala právě zakalená voda jezírek. Zakalení tvoří kaolin rozptýlený v písku. Strážci krasu zauvažovali, zda by zpěvačka nebyla vhodnou patronkou chystané přírodní památky. Zpěvačka v lomu blíže viz: https://www.super.cz/celebrity/tereza-kerndlova/646850-pohled-ktery-vas-rozpali-tereza-kerndlova-se-koupala-v-lomu-jen-v-rouse-evine.html a na https://www.ahaonline.cz/clanek/zhave-drby/161911/uplne-naha-tereza-kerndlova-hratky-v-bahne.html.

Zapsal: 12.8.2019 Tonda Tůma

Hnízdění sokola stěhovavého v NPR Vývěry Punkvy bylo neúspěšné 

Letošní hnízdění sokola stěhovavého v NPR Vývěry Punkvy skončilo nezdarem. Těsně před koncem hnízdní péče a vylétnutím došlo k predaci mláďat výrem velkým.

Sokolí pár hnízdí v lokalitě od roku 2016. Zde téměř po padesátileté absenci vyvedl tři mláďata. Šlo tehdy o první úspěšné vyhnízdění v rámci celé jižní Moravy. Během tří hnízdních sezon vyvedl pár celkem 11 mláďat. Samice z tohoto páru má maďarský kroužek s kódem 8B. Byla okroužkována v roce 2013 v maďarském národním parku Bukové hory (Bükki Nemzeti Park - http://en.bnpi.hu).

V letošním roce měl pár opět čtyři mláďata, která těsně před vylétnutím z hnízda zmizela. Pod hnízdem byla nalezena hlava z mladého sokola. Vše ukazovalo na predaci výrem velkým. Při kontrole nedalekého hnízda výra velkého došlo k nálezu opeření přímo v hnízdě i na nedalekém trhaništi. Oba nálezy byly konzultovány s odborníkem na chov sokolů. Ten hlavu sokola určil jako samici, stáří 42-45 dnů, opeření z hnízda výra patřilo o pár dní mladšímu mláděti.

V Moravském krasu hnízdí na Býčí skále ještě jeden pár sokolů. Mláďata by měla začít opouštět hnízdo o víkendu. Budiž jim přáno více štěstí.

Výr velký patří k přirozeným predátorům sokola stěhovavého. Smyslem predátorů v přírodě je udržení zdravé populace a zajištění přírodní rovnováhy.

                                                                     

Zapsal: 7.6.2019 René Bedan

Po dešti v krasu: sesuv uzavřel silnici na Skalní mlýn

a v údolí Punkvy je bobr

Dnes v pátek 7.6.2019 byly všude v Moravském krasu vidět stopy po přívalovém dešti. Za poslední roky dost neobvyklý pohled: Křtinský potok se rozdělil do několika větví, které se v údolní nivě mezi Křtinami a Josefovem rozdělovaly a zase spojovaly a křížily. To stejné předváděla říčka Punkva. Snad to pomůže výraznějšímu zavodnění sedimentární výplně dotčených údolí.

Rozvodnily se rovněž některé přítoky hlavních říček a svoji sílu předvedl potok od Těchova do Punkevního údolí mezi Rybářstvím a Skalním mlýnem. Potok si doslova "vymetl" svoje koryto až na skalní podklad a štěrk včetně balvanů velikosti kola od auta strhl na silnici. Uzavřel tak jedinou příjezdovou komunikaci na Skalní mlýn a Správa jeskyní ČR musela svoje klienty jedoucí na Punkevní jeskyně odklánět přes parkoviště na Macoše. Uvolnění silnice trvalo celé dopoledne.

Strážci a pracovníci Správy CHKO Moravský kras měli jedinečnou příležitost na vzdálenost asi 15 m fotografovat bobra evropského, kterému se zjevně líbil dostatek vody v Jakubově jezeře. Tzv. Jakubák je ve skutečnosti minipřehrada vybudovaná kdysi na Punkvě k zásobování vodou malých hydroelektráren v továrnách po proudu Punkvy. Podle našich informací byli včera v tomto místě viděni bobři dokonce dva.

A jak v jeskyních? Vodní stavy se zvedly na podzemních tocích, ale vody prokapávající přes skalní masív (infiltrační voda) je stále žalostně málo. Zatím nemůžeme vůbec mluvit o nápravě sucha v podzemí z minulých let, ale jsme samozřejmě rádi, že vegetace na povrchu má už celý květen slušný přísun vláhy. Všichni vidíme, že krajina je teď začátkem června pěkně zelená, což minulé roky nebývalo.

                                                                       

Zapsal: 7.6.2019 Tonda Tůma      

Rys Kryštof - máme naději, ale stále bez důkazů

Strážcům zpráva od občanů:

V pátek, dne 26. 4. kolem 16:00  při příchodu na svoji zahradu zahlédli kočkovitou šelmu větších rozměrů (odhadem kolem 70 cm, viděno ze vzdálenosti cca 20 - 30 metrů). Barva srsti byla přibližně tmavě okrová. Důležitým znakem byly jasně zřetelné štětiny na uších, tudíž s největší pravděpodobnosti viděli rysa. Zvíře, jakmile je zahlédlo, zmizelo z dohledu. Jedná se o zahradu ve stráni podél značené turistické stezky ze Sloupu do Vavřince.

Za zprávu děkujeme, ale potřebujeme důkazy. Fotka nebo aspoň stopy v blátě. Využijte prosím současného mokrého počasí a všímejte si stop v hlíně. Podrobnosti, jak rozeznat stopy rysa na https://monitoring.selmy.cz/rys/. Fotopasti strážců jsou na čekané, ale zatím bez "úlovku".

Další informace zde viz článek z 18.3.2019.

Doplnění viz: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/rys-ostrovid-se-vratil-do-moravskeho-krasu-tvrdi-svedci/r~036c9ac67ba011e9b2a00cc47ab5f122/ a totéž https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/ztraceny-rys-je-zas-v-moravskem-krasu-hlasi-svedci-dukazy-nejsou/1758424 a nebo https://www.denik.cz/regiony/rys-krystof-zmizel-beze-stopy-odbornici-se-obavaji-ze-se-stal-koristi-pytlaka-20190523.html

Vložil: 20.5.2019 Tonda Tůma

Musíme sokoly střežit? Je to nutné?

Podívejte se zde níže na článkek z 4.4.2019 o dronech nebo do rubriky "Zprávy mimo kras" na odkazy z 19.5. o orlech nebo z 12.5. o sokolech v Českém Švýcarsku a odpovíte si sami - ano, je to nutné. Strážci přírody přítomní v terénu stejně jako polïcie v terénu jsou vidět a občan si dává pozor, takže snižují riziko závadných činů.

Neukáznění občané byli, jsou a budou. Je jen otázkou, zda je odradíme, nebo nečinností jim jejich škodlivou činnost umožníme. Vezměmě si za příklad silniční provoz a dodržování omezení rychlosti vozidel. Když řidiči ví, že policie rychlost neměří, tak jsou všechna ta omezení na dopravních značkách mnohým řidičům pro smích a nedodržují je. Všichni máme svoje zkušenosti ze silnic v Česku, jak to funguje. Pouze viditelná a akční policie tohle vyřeší.

Stejně tak i ochrana přírody. Když se o strážcích přírody ví, slyšíte, že tamhle nebo tuhle někdo dostal pokutu nebo je osobně potkáte, tak si dáte pozor. A hlavně strážce může přímo poškození přírody zabránit hned v počátku. 

Zatím se můžeme těšit viz: https://vyskovsky.denik.cz/z-regionu/stastnych-sedm-mladata-vzacnych-sokolu-se-maji-k-svetu-brzy-poprve-vyleti-20190521.html

Vložil: 19.5.2019 Tonda Tůma

K doplnění informací na níže uvedenou tiskovou zprávu se podívejte na tomto webu do rubriky "Zprávy mimo kras" na odkaz na rozhovor se soukromým zemědělcem a lesníkem panem Danielem Pitkem z Českého středohoří, vložený na web 12.5.2019.

Vložil: 12.5.2019 Tonda Tůma

AOPK ČR, ČGS, ČHMÚ - současně uveřejněno na: http://www.ochranaprirody.cz/pro-novinare/tiskove-zpravy/konec-vodniho-blahobytu-v-cesku/

TISKOVÁ ZPRÁVA

30. dubna 2019

KONEC VODNÍHO BLAHOBYTU V ČESKU

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Moravský kras ve spolupráci s Českou geologickou službou uspořádala seminář „Jak hospodařit s vodou nejen v Moravském krasu". Odborným partnerem semináře byl Český hydrometeorologický ústav.

„Dlouhodobě monitorované hydrologické lokality v Moravském krasu jasně ukazují, že rok 2018 byl rekordně suchý. Hladina podzemní vody v hlubinném vrtu v horní části Pustého žlebu je pozorována od roku 1992, přičemž na konci roku 2018 klesla na své historické minimum. Průtoky říčky Punkvy na limnigrafické stanici Skalní Mlýn jsou měřeny a vyhodnocovány už od listopadu 1923. Ukazuje se, že minimální průtok z léta a podzimu 2018 je i v tomto případě rekordně nejnižším. Tento fakt se samozřejmě projevuje i na nynějším velice nízkém stavu hladin podzemních krasových jezer v systému Amatérské jeskyně, “ říká Stanislav Lejska z Českého hydrometeorologického ústavu.

Na semináři jednoznačně zaznělo, že jsou nezbytné změny pro zachování a posílení vodních zdrojů. Pokud k těmto změnám nedojde, hrozí České republice nedostatek vody pro obyvatele i krajinu.

Co se děje?

 • Od roku 2015 je na celém území ČR kumulující se srážkový deficit příčinou meteorologického sucha a sezónně stále prohlubujícího se hydrologického sucha.                                                               Zvláště kritická je situace na jižní Moravě. Český hydrometeorologický ústav v uplynulých dnech vydal předběžnou zprávu o suchu za rok 2018. Vyhodnocení bylo provedeno na základě informací, které byly k dispozici v době zpracování (leden až únor 2019). Více o suchu v ČR naleznete zde.
 • Nedostatek vody v tocích a snižující se hladiny podzemních vod                                                        Dochází ke změnám v rozložení srážek a jejich intenzitě. Zvýšení průměrných teplot a počtů slunečných dnů vede k nadměrnému odpařování vody, která nám chybí v tocích, půdách i v horninovém prostředí.
 • Nadměrné čerpání podzemních vod, které se nestačí obnovovat                                                                      K poklesům hladiny podzemní vody dochází také z důvodu povolování vrtů na zavlažování zeleně a hřišť místo zachytávání dešťových vod a povolování více vrtů, které čerpají vodu ze stejného zdroje.
 • Krajina ztratila schopnost zasakovat srážkovou vodu                                                              Důvodem je zmenšování ploch k zasakování srážek kvůli nové výstavbě, špatná struktura zemědělské půdy (nedostatek organického hnojiva, zhutnění orné půdy, způsob hospodaření) a  eroze (odnos nejkvalitnější vrstvy půdy, která má největší schopnost zasakování dešťových vod).
 • Zrychlení odtoku vody z krajiny                                                                                       Příčinou jsou napřímené toky, způsob hospodaření na orné půdě - velké půdní bloky s nevhodnými plodinami a nedostatkem zasakovacích pásů a remízků, odvádění dešťových vod kanalizací místo zadržování těchto vod a jejich zasakování, špatně navržené kanalizace, které svádí vodu z okolí a slouží jako odvodňovací kanály. Ke zrychlení odtoku přispělo i odlesnění velkých ploch z důvodu kůrovcové kalamity, jejíž příčinou je nevhodná druhová a věková skladba dřevin a také oslabení porostů kvůli suchu.
 • Zemědělská půda je vysušována melioracemi                                              Téměř polovina zemědělské půdy v České republice je odvodňována. Odvodněny jsou dokonce i území, u kterých bychom meliorace předpokládali v mnohem menším rozsahu, jako jsou povodí Bílé vody nebo Jedovnického potoka.  Bílá voda je přítokem řeky Punkvy, která je jedinou mezinárodně chráněnou mokřadní lokalitou v České republice - Ramsarský mokřad Podzemní Punkva.

„V povodí Bílé vody je meliorováno 24 % a v povodí Jedovnického potoka 25 % plochy zemědělské půdy. Odvodněná zemědělská půda je zbavena schopnosti zadržovat vodu. Voda teče regulovanými koryty, a pokud vsákne pod zemský povrch, steče do odvodňovacích trubek melioračních soustav a velmi rychle je odvedena do nejbližšího povrchového toku. Důsledkem je vysychání krajiny a narušení nejen vodního, ale celkového ekologického režimu, protože takto odvedená voda se nemůže podílet na doplňování zásob podzemních vod,“ říká Eva Kryštofová z České geologické služby.

Pro zadržení vody v krajině je podstatná její struktura – čím více mokřadů, tůní, rašelinišť, rybníků, alejí, meandrujících potoků a řek či remízků, tím pomaleji voda z krajiny odteče. Proto v minulých letech Agentura ochrany přírody a krajiny ČR podpořila stovky projektů, které vodu do naší krajiny pomáhají vrátit. To prospívá i řadě vzácných druhů rostlin a živočichů, zlepšují se tak místní klimatické podmínky a snižuje riziko povodní.  Od roku 2014 bylo schváleno pro posilování přirozených funkcí krajiny několik stovek rozsáhlejších projektů za více než 3,1 mld. korun a více než tisícovka drobnějších akcí za 67 milionů. Zdrojem financí je v prvním případě evropský Operační program Životní prostředí, v druhém národní krajinotvorné programy. AOPK ČR tyto programy administruje [1] .

Je ale třeba udělat dalekosáhlejší změny, které povedou k zásadním změnám v dotačním systému zemědělství. Nezbytným krokem je vypsání samostatného dotačního programu na rušení odvodňovacích staveb (meliorací), dále zachytávání a využívání dešťových vod, podzemní vody využívat pouze k zásobování obyvatelstva pitnou vodou, pokračovat v revitalizacích napřímených toků, budovat tůně, obnovovat mokřady, minimalizovat zastavěnou plochu obzvláště v místech s úrodnou půdou, která má největší schopnost zasakování srážek.

Voda na území České republiky odnikud nepřitéká. Máme jen tu, která u nás naprší a kterou si zadržíme.

Poznámky:

[1] www.dotace.nature.cz

Kontakt:

RNDr. Jitka Novotná, Česká geologická služba, mobil: 703 873 916, email: jitka.novotna@geology.cz,

Karolína Šůlová, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, tel: 724 102 406, email: karolina.sulova@nature.cz

Konference Speleofórum 2019 opět ve Sloupu

Největší setkání jeskyňářů a výzkumníků krasu v Česku.

Letošní, v pořadí již 38. ročník  Speleofóra se bude konat ve dnech 26. - 28 dubna 2019 v kulturním centru městyse  Sloup v Moravském krasu.

Exkurze:
 • Exkurze jsou pouze pro členy ČSS, případně členy jiných řádných jeskyňářských spolků. 

U příležitosti Speleofóra bude jako obvykle vydán sborník Speleofóra, který bude na místě možné zakoupit.

Podrobnosti na: http://www.speleo.cz/stavajici-rocnik-prvni-info

Program viz: http://www.speleo.cz/file/9774/spf2019-program-oba.pdf

SZS obdržela medaili HZS ČR

Speleologická záchranná služba ČSS obdržela medaili HZS ČR k 100. výročí vzniku samostatného Československa.

Medaili na dodatečném předání 20.3.2019 osobně převzal předseda ČSS Marek Audy z rukou brig. generála Františka Zadiny.

Podrobnosti na: http://www.speleo.cz/szs-obdrzela-medaili-hzs-cr

Vložil: 25.4.2019 Tonda Tůma

Velikonoce byly v krasu ve znamení pokut

Pěkné počasí vylákalo mnoho lidí na výlety a někteří nehodlali respektovat omezení vstupu do oblasti hnízdění sokolů stěhovavých v Křtinském údolí. Na Velký pátek ještě strážci přestupky řešili domluvou, ale na Bílou sobotu je už trpělivost přešla a byly uděleny 2 pokuty. Pozadu nezůstala velikonoční neděle Vzkříšení a byly uděleny 3 pokuty za nedovolené vstupy do národní přírodní rezervace a na uzavřenou turistickou cestu. V jednom případě si strážci přivolali na součinnost Policii ČR.

Štěstí měli nelegální táborníci v jeskyni Partyzánská (Supí), protože strážci po nich našli už jen doutnající ohniště. Přitom je pořád veliké sucho a strážci už jen z důvodu nebezpečí požáru nebudou žádné ohně v lesích a jeskyních tolerovat. Připomeňme, že pokuta na místě tzv. příkazovým blokem má horní hranici až 10.000,- Kč.

Polovinu této taxy, tedy částku 5.000,- Kč musel zaplatit o velikonočním týdnu přestupce, který nelegálně vjel do CHKO Moravský kras autem a nelegálně zde v ochranném pásmu přírodní rezervace vzlétl s horkovzdušným balonem. Louky a chráněná území nejsou letiště.

Zapsal: 24.4.2019 Tonda Tůma

Úklidové brigády v Moravském krasu ukončeny 

úspěšná akce "Ukliďme Česko 2019"

První skupiny brigádníků vyrazily uklízet v sobotu 6.4. na jih krasu, hlavní akce proběhla v sobotu 13.4. v celém krasu a poslední brigádníci sbírali odpadky v pondělí 15.4. opět na jihu krasu.

Uklízelo se podél cest a silnic, nejhorší je dlouhodobě silnice Brno - Ochoz. Poházené odpadky v příkopech, další odpad odhozený do okraje lesů jako například sedačka, lednička, peněženky s doklady a SPZ ukradené z nějakého auta. Nejčistší jsou místa, která ochranáři uzavřeli balvany proti vjezdu aut. Objem vysbíraného odpadu je za Moravský kras 4 velkoobjemové kontejnery.

Děkujeme spolupracujícím organizacím Město Blansko a ŠLP Křtiny za poskytnutí kontejnerů a dále děkujeme LČR - LS Černá Hora a spol. DISA s.r.o z Brna za sponzorské poskytnutí pytlů na úklid. Za pomoc s likvidací odpadu děkujeme Městské části Brno - Líšeň. Správa jeskyní ČR umožnila brigádníkům návštěvu Punkevních jeskyní, společnost ČAD Blansko a.s. poskytla autobusy pro přepravu brigádníků, jim také děkujeme.

A děkujeme našim brigádníkům jako jsou hasiči z Bílovic nad Svitavou, jeskyňáři ze skupin Plánivy, Moravský speleologický klub, Křtinské údolí a Býčí skála, dále skautům, pionýrům, blanenským školám, studentům gymnázií Kpt. Jaroše a BIGY z Brna, občanům Ochoze a dalším a dalším dobrovolníkům a našim strážcům a  spolupracovníkům. Ještě bych připomněl sdružení Fantázie z Brna - Slatiny uklízející NPP Stránská skála a občany Brna vedené Městskou částí Brno - střed uklízející NPP Červený kopec. Počet brigádníků se odhaduje těžko, mohlo jít až o 400 osob s převahou dětí a mládeže.

Část strážců se podílela na úklidu Moravského krasu a část hlídala hnízdění sokolů, jiní opravovali informační systém a zprůchodňovali turistickou cestu od spadlého stromu.

Všem Matka příroda DĚKUJE !!!

                                                    

Zapsal: 17.4.2019 Tonda Tůma 

 

Jarní dárky turistům - nové stojany na infopanely a průchod ve svodidlech

Zatímco bylin chtiví spoluobčané plundrují medvědí česnek v chráněné krajinné oblasti a jiní případně nedbají omezení chránící hnízdění sokolů, ochranáři opravují dosloužilé naučné panely a usnadňují pohyb na přírodních cestách.

V Moravském krasu bylo odstraněno 5 ks dosloužilých stojanů naučných panelů a jsou nahrazeny zbrusu novými u Šošůvky (Studánka Na Troubkách), u vývěru Punkvy a Lopače (zničen stromem), u rybníka pod Hádkem (zničen stromem), u Klímových závrtů u Rudice (záhadně zmizel) a u Rudického propadání (podlehl hnilobě). Některé z nich nemají textový panel nebo ho mají poškozený a ty budou vyměněny za nové textové kusy do začátku letních prázdnin.

Správa a údržba silnic JmK, pracoviště Blansko včera 9.4. udělala průchod ve svodidlech na most k jeskyni Kostelík (postaven ochranáři v loňském roce) na modré značce. Průchod bude použitelný až od 15.6.2019, protože cesta je nyní uzavřena kvůli ochraně sokolů. Správě a údržbě silnic děkujeme.

                                                                      

Zapsal: 10.4.2019 Tonda Tůma

Při likvidaci odpadků v závrtu objevena jeskyně

Závrty jsou prohlubně nejvíce miskovitého nebo trychtýřovitého tvaru na povrchu krasových plošin. V minulosti byly často zasypávány zemědělci, aby si vyrovnali terén a získali tak větší plochu pole. Snadno dostupné závrty u silnice byly zasypávány i odpadem všeho druhu.

Jeden takový závrt u silnice - Ševčíkův závrt u Vilémovic - vybrala Správa CHKO Moravský kras k sondáži a zjištění stavu odpadků v zásypu závrtu. Sondáž provedla speleologická skupina Myotis (Česká speleologická společnost, ZO 6-21) v březnu 2019.

Sonda zjistila do hloubky asi 1,5 m vrstvu tvořenou směsí zeminy a komunálního odpadu, ve kterém dominovaly staré plechy (zajímavostí byl mlýnek na mák) a skleněné láhve různého tvaru. Podle víčka hořčicové sklenice zn. Fruta Brno (datum 13.8.1964) a lahví od rostlinného oleje byla doba zasypávání závrtu odhadnuta do období 60. let. Závrt svojí polohou u silnice se jako terénní deprese přímo nabízel k zasypávání, byť se jedná o chráněný krasový jev a chráněná krajinná oblast Moravský kras vznikla v roce 1956 jako první na Moravě. Vydolovaný odpad bude nyní při úklidových brigádách akce Ukliďme Česko zlikvidován.

Při sondáži se mezi kameny v hloubce asi 3 m otevřel otvor, který signalizoval přítomnost jeskyně. Závrty mohou vzniknout jako povrchové prohlubně ve vrcholech ucpaných jeskynních komínů. Jeskyňáři proto ihned požádali Správu CHKO MK o vydání povolení na speleologický průzkum a výzkum. Tuto neděli pronikli do užší vertikální jeskynní prostory a jsou již v hloubce 33 m pod dnem závrtu. Průzkum bude pokračovat a máme se zřejmě na co těšit. V okolí na Harbešské plošině je známo několik propasťovitých jeskyní o hloubce okolo 100 m (např. Daňkův žlíbek nebo Závrt Společňák alias Harbešská jeskyně).

                                                                      

Zapsal: 8.4.2019 Tonda Tůma

převzato z: http://www.kapraluvmlyn.cz/?idc=391

Kaprálův mlýn bude mít nového ředitele od 1.1.2020

Tomáš

23. března proběhlo druhé kolo výběrového řízení na ředitele Kaprálova mlýna, novým ředitelem od 1.1.2020 bude současný vedoucí strategického odboru Junáka, učitel biologie a geografie, Tomáš Kozel.

Kaprálův mlýn je největší skautskou základnou v České republice, zároveň slouží jako středisko ekologické výchovy. Více na http://www.kapraluvmlyn.cz/?idc=391. Spolupracuje se Správou CHKO Moravský kras a s její strážní službou.

Zajištění provozu Kaprálova mlýna se neobejde bez povolení na vjezd motorových vozidel do CHKO Moravský kras, na povolení k táboření a rozdělávání ohňů, která vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - Správa CHKO MK při stanovení ochranných podmínek.

WSEP Obě fota web Kaprálův mlýn

Vložil: 6.4.2019 Tonda Tůma

převzato z: https://www.zemedelec.cz/najezdy-trhacu-medvediho-cesneku-zacaly-nekde-ale-hrozi-pokuty/

Trhačům medvědího česneku hrozí v rezervacích pokuty

Medvědí česnek v přírodních rezervacích nelze trhat, je v nich trhání jakýchkoliv rostlin zakázáno. Stráž přírody se nyní na střežení rezervací zaměří. Jde zejména o rezervace ve střední části Moravského krasu, kde se medvědímu česneku velmi dobře daří. Přítomnost většího množství rostliny se v lese prozradí charakteristickou vůní po česneku.

 

Ilustrační foto a další informace viz https://www.zemedelec.cz/najezdy-trhacu-medvediho-cesneku-zacaly-nekde-ale-hrozi-pokuty/.

Problém s trhači řeší také strážníci v Brně. Lidé za sběrem rostliny totiž míří například i do Černovického hájku viz https://brno.rozhlas.cz/zacala-sezona-medvediho-cesneku-ne-vsude-se-ale-smi-trhat-7868712, což je zrovna přírodní rezervace. 

Vložil: 6.4.2019 Tonda Tůma

Zase skládky - Ukliďme Česko 2019

Jen co začne jaro, už vyrůstají v přírodě také skládky odpadů. Je to každoroční problém, kterému nejlépe zamezí závory na vjezdech do lesů. Ale když už nevjedete do lesa, tak lze přece odpad vysypat do příkopy u silnice nebo k závoře. A hele, lesáci mají závoru otevřenou, protože tudy zrovna jezdí se dřevem, tak to bychom mohli do lesa vjet a svůj odpad tam vysypat, že?

V Moravském krasu je nejhorší situace na silnici Brno - Ochoz u Brna. Jednak rozptýlený odpad vyhozený z okýnek aut a jednak nové skládky. Jedna se stavebním odpadem vyrostla v lese u Staré Líšně a jedna pneumatiková v lese u silnice mezi Líšní a Ochozí.

Naštěstí máme spoustu spoluobčanů, kteří nejsou k přírodě lhostejní a jdou zdarma na úklidové brigády. Během dubna běží velká celorepubliková akce Ukliďme Česko https://www.uklidmecesko.cz/. V Moravském krasu začíná zítra právě podél silnice Líšeň - Ochoz a bude pokračovat příští sobotu úklidem střední a severní části Moravského krasu. Dnes odpoledne budou brigádníci uklízet NPP Stránská skála, zítra NPP Červený kopec, obě památky v Brně.

Brigád se zúčastní také strážci přírody, pro které je jaro obdobím jednak úklidů přírody a jednak oprav informačního systému, tj. cedulí se státním znakem označující chráněná území. Strážci budou mít s sebou také příkazové (pokutové) bloky :-)

Všem našim spolupracovníkům a přítelům přírody přejeme při úklidu pěkné počasí.

                                                        

Zapsal: 5.4.2019 Tonda Tůma

Drony ohrožují v Moravském krasu hnízdící sokoly

Včera 3.4.2019 musela strážkyně přírody CHKO Moravský kras zasahovat proti dvěma návštěvníkům NPR Býčí skála, kteří sice respektovali výstražné pásky a cedulky, zakazující vstup do rezervace z důvodu ochrany hnízdících sokolů, ale zjevně chtěli nad skály s hnízdištěm vypustit dron.

Tito občané zjevně nepochopili, že když se ke hnízdu nesmí vstupovat, tak asi nemohou být hnízdící ptáci rušeni ani dronem. Protože výstražné cedulky v ochranné zóně okolo hnízda o dronech výslovně nemluví, strážci ještě dnes na lokalitu dodají další cedulky upozorňující na zákaz používat drony v národní přírodní rezervaci.

zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny - § 50, odst. 2 : Je zakázáno škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů. Sokol je kriticky ohrožený živočich!!!
nařízení vlády o CHKO Moravský kras č. 83/2019 - § 5, odst. 2, písm b) - Pouze s předchozím souhlasem ochrany přírody lze na území I. a II. zóny (to jsou všechna maloplošná zvláště chráněná území v CHKO a jejich okolí) provozovat letadla bez pilota nebo modely letadel.

ke dronům upřesňujeme - převzato z: http://www.casopis.ochranaprirody.cz/pravo-v-ochrane-prirody/provoz-dronu-ve-zvlaste-chranenych-uzemich/

Provoz dronů z pohledu leteckých předpisů:
Právní úprava pojem dron nezná. Na každý dron však bude do určité míry dopadat regulace zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví (dále jen „ZCL“). Do věcné působnosti ZCL primárně spadá letecká činnost, tedy činnost, kterou provozuje letadlo ve smyslu ZCL. Tím je dle § 2 odst. 2 ZCL stroj schopný letu vyjma modelu letadla, jehož maximální letová hmotnost nepřesahuje 25  kg.

Modelem letadla je dle čl. 1 Doplňku leteckého předpisu L 2, Pravidla létání letadlo, které není schopné nést člověka na palubě a zároveň je používáno pro soutěžní, sportovní nebo rekreační účely, není vybaveno žádným zařízením umožňujícím automatický let na zvolené místo, a je po celou dobu letu přímo řízené pilotem v jeho vizuálním dosahu pomocí vysílače.

Bez ohledu na kategorie účelu podle ustanovení § 14 odst. 5 písm. b) vyhlášky č. 108/1997 Sb., kterou se provádí ZCL, je potřeba souhlas ochrany přírody ke všem vzletům a přistáním na území každého zvláště chráněného území.

ilustrační foto převzato z: https://krkonossky.denik.cz/zpravy_region/drony-nad-krkonosemi-letat-nesmeji-20180625.html

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Attila Racek
Zdroj: https://krkonossky.denik.cz/zpravy_region/drony-nad-krkonosemi-letat-nesmeji-20180625.html

Zapsal: 4.4.2019 Tonda Tůma

převzato z: https://www.mzp.cz/cz/news_01042019%20-novym-reditelem-spravy-jeskyni-cr-se-stal-lubomir-pribyl

Novým ředitelem Správy jeskyní ČR se stal Lubomír Přibyl

Novým ředitelem Správy jeskyní ČR se stal Lubomír Přibyl

Ministr Richard Brabec dnes uvedl do funkce nového ředitele Správy jeskyní ČR. Od od 1. dubna 2019 se jím stal dosavadní ekonomický náměstek této organizace Lubomír Přibyl. Ve funkci tak nahradí Jaroslava Hromase, který po úctyhodných 13 letech v čele SJ ČR požádal o uvolnění z funkce k letošnímu 31. březnu. Foto a více informací viz https://www.mzp.cz/cz/news_01042019%20-novym-reditelem-spravy-jeskyni-cr-se-stal-lubomir-pribyl.

Správa jeskyní ČR je důležitým partnerem AOPK ČR - Správy CHKO Moravský kras. Obě organizace zastřešuje MŽP a kdysi působily společně v AOPK ČR, potom došlo k vyčlenění Správy jeskyní ČR jako samostané příspěvkové organizace. Ředitelství Správy jeskyní sídlí v Průhonicích u Prahy, v Blansku je sídlo provozu jeskyní Moravského krasu a to těch zpřístupněných. Správa jeskyní provozuje veřejnosti zpřístupněné jeskyně. AOPK ČR je kontrolním orgánem ochrany přírody. 

Vložil: 4.4.2019 Tonda Tůma

Nová vyhláška CHKO Moravský kras - nové hranice

Vyhláška bude účinná od 1.4.2019.

Nové hranice CHKO si prohlédněte na odkazu http://moravskykras.ochranaprirody.cz/nove-vyhlaseni-chko-moravsky-kras/, kde si kliknete na "Otevřít mapovou aplikaci" a pak už jen posouváte mapu a zvětšujete mapu dle potřeby. Mapa je aktuální, přestože ukazuje stav platný k 15.5.2017.

Vložil: 22.3.2019 Tonda Tůma

převzato z: https://www.mzp.cz/cz/destova_voda_brno

Jak hospodařit s dešťovou vodou v obcích - Brno

Státní fond životního prostředí ČR ve spolupráci s Krajským úřadem Jihomoravského kraje, Krajským úřadem Moravskoslezského kraje a Magistrátem hl. m. Prahy srdečně zvou na seminář Hospodaření s dešťovou vodou v obcích. Více na https://www.mzp.cz/cz/destova_voda_brno.

termín: 11. dubna 2019 / BRNO

Srážková voda v zastavěných územích je velmi málo zadržována do různých nádob a nádrží a většina jí rychle odtéká pryč. Střechy, dlažba a asfalt nedovolí její zasáknutí. Přitom nám voda v horkém létě tak žalostně chybí k zavlažování zahrádek a trávníků. Co s tím? Hospodařme s dešťovou vodou. Moravský kras není výjimkou. Navíc v krasu podzemní voda je často až ve 100 metrových hloubkách a ochranáři tam její čerpání na zalévání nepovolí, chyběla by totiž v jeskyních.

Vložil: 22.3.2019 Tonda Tůma

Nové vyhlášení CHKO Moravský kras vláda dnes schválila

Chráněná krajinná oblast Moravský kras bude mít letos nové narozeniny. Vláda dnes totiž schválila její nové vyhlášení. To znamená novou vyhlášku, která obsahuje nový popis hranice CHKO a novou zonaci CHKO. Hranice CHKO Moravský kras se prodloužila, takže chráněná krajinná oblast má místo 92 km2 nyní 98 km2. A místo 3 zón odstupňované ochrany má nyní 4 zóny. Nově je nejpřísnější 1. zóna vytyčená nad jeskyněmi a okolo závrtů, což zamezuje hnojení a používání biocidů nad hlavním předmětem ochrany CHKO, tj. krasovými jevy. A zcela nová 4. zóna je vymezena stručně řečeno v intravilánech obcí, kde zjednodušuje občanům - stavebníkům život. Pak je zde ještě jedna novinka, a tou jsou bližší ochranné podmínky uvedené ve vyhlášce. Ty určují, jaké činnosti je v CHKO možné provádět jen se souhlasem ochrany přírody.

V dalších příspěvcích přineseme podrobnosti. Zatím se můžete podívat na mapu a článek na tomto webu z 8.12.2018.

Zapsal: 18.3.2019 Tonda Tůma

 

převzato z: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-zpravy/vysledky-jednani-vlady-18--brezna-2019-172570/

Tiskové zprávy

18. 3. 2019 16:48

Výsledky jednání vlády 18. března 2019

2. Návrh nařízení vlády o Chráněné krajinné oblasti Moravský kras
čj. 133/19
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

převzato z: https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNB5TG7ED3

Název materiálu Návrh nařízení vlády o Chráněné krajinné oblasti Moravský kras
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo životního prostředí
Klíčová slova ochrana přírody a krajiny; ochrana životního prostředí
Oblast práva Životní prostředí a pozemkové právo/Ochrana přírody a krajiny
Důvod předložení Návrh je předkládán z důvodu potřeby nahrazení dosud platného výnosu Ministerstva školství a kultury ČSR ze dne 4. července 1956, kterým byla zřízena CHKO Moravský kras, novým zřizovacím předpisem
Popis Cílem předloženého návrhu je vydání zřizovacího předpisu formálně i obsahově odpovídajícího současnému právnímu i věcnému stavu na úseku ochrany přírody a krajiny.

Vložil: 18.3.2019 Tonda Tůma

Strážci pátrají po rysovi

Poslední záznam z fotopastí máme ze září loňského roku (2018). Od té doby strážci přírody na stopy potvrzující rysovu přítomnost v Moravském krasu nenarazili. Několik uhynulých srn se stopami konzumace jinými zvířaty bylo nalezeno, naposledy u Holštejna v listopadu 2018. Ale celkové okolnosti posledního nálezu svědčí spíše o úhynu zvířete po sražení autem a následném ohryzání liškami, divočáky a psem. Věnujte prosím pozornost výzvě viz níže. Všichni doufáme, že rys pouze odešel a že nebyl nezákonně odloven neukázněným člověkem. Případná vaše pozorování a ideálně fotografie posílejte mejlem na adresu mezera@volny.cz nebo stopy@selmy.cz.

Zapsal: 18.3.2019 Tonda Tůma

 

převzato se souhlasem autora z a více podrobností na: http://mendelu.cz/31079n-rys-krystof-z-moravskeho-krasu-po-dvou-letech-zmizel

Rys Kryštof z Moravského krasu po dvou letech zmizel

14. 3. 2019 -

Rys Kryštof, který v roce 2016 překonal mnoho bariér, aby se dostal z Karpat až do Moravského krasu, je od loňského podzimu nezvěstný. Výzkumníci po něm vyhlásili pátrání a prosí veřejnost o pomoc. Kryštof se v regionu těšil značné popularitě a obýval jako rysí solitér území severní oblasti Jihomoravského kraje.

Vědci například zjistili, že velikost ročního domovského okrsku mladého samce obývajícího území Moravského krasu přesáhla 360 km2. Rys Kryštof se kromě intenzivního turistického ruchu adaptoval i na frekventované silnice, které překonal během sledování nejméně 673krát. Oblíbenou kořistí byl jednoznačně srnec, alternativou ve 24 procentech případů muflon.

Osud rysa Kryštofa je symbolický a podobný osudu mnoha mladých rysů z Pošumaví nebo z Moravskoslezských Beskyd, kteří ze svých teritorií po několika letech beze stopy mizí. Poslední publikované studie a konkrétní případy potvrzují, že hlavní příčinou mortality rysů a stagnace populací je na středoevropské úrovni ilegální lov. Vědci v této souvislosti žádají veřejnost také o poskytnutí informací o případném nelegálnímu ulovení nebo otrávení rysího jedince.

Kontakt pro bližší informace: martindulazoo@gmail.com, tel. 770 137 635, miroslav.kutal@hnutiduha.cz, tel. 728 832 889, karolina.sulova@nature.cz, tel. 724 102 406 nebo pracovníci Správy CHKO Moravský kras viz: http://moravskykras.ochranaprirody.cz/o-sprave-chko/organizacni-struktura/

Fotografie rysa a video najdete ke stažení zde: www.uschovna.cz/zasilka/KX2KIHFKLX7GENXF-W49

Doplňující velmi smutné info k obdobným případům: https://www.selmy.cz/tiskove-zpravy/beskydskou-rysici-lauru-zastrelil-pytlak/

Vložil: 18.3.2019 Tonda Tůma

převzato z: http://www.kapraluvmlyn.cz/?idc=391

Kaprálův mlýn je největší skautskou základnou v České republice - Výběrové řízení na pozici ředitele/ky 

Kaprálův mlýn

Podrobnější informace o výběrovém řízení zájemci obdrží od předsedy Rady Kaprálova mlýna, Ivo Brzobohatého po zaslání životopisu a motivačního dopisu na jester@skaut.cz.

Výběrové řízení je dvoukolové, první kolo probíhá korespondenčně do 28. února 2019, druhé kolo proběhne osobně v sobotu 23. března 2019 na Kaprálově mlýně. 

Vložil: 9.3.2019 Tonda Tůma

převzato z: https://blanensky.denik.cz/zpravy_region/struska-pred-propadanim-lezi-tisice-kubiku-20190226.html

Struska? Před propadáním leží tisíce kubíků

V minulosti několik pokusů, jak pohybu strusky do podzemí zabránit, ztroskotalo. Dvě hrázky za přepadem, odkud tekla voda z čističky, místo strusky zachytávaly spíše kaly odpadních vod a velmi rychle se ucpaly.lupa-plus
V minulosti několik pokusů, jak pohybu strusky do podzemí zabránit, ztroskotalo. Dvě hrázky za přepadem, odkud tekla voda z čističky, místo strusky zachytávaly spíše kaly odpadních vod a velmi rychle se ucpaly. | Foto: facebook

Jako nejvhodnější řešení odborníci navrhli přehrazení údolí kamennými valy a volně sypaným nerovnaným balvanitým záhozem v přesně určeném místě.
Ve hře je i úplné odtěžení struskové lavice přímo před ponorem Jedovnického potoka, která je hlavním zdrojem zanášení jeskynního systému Rudické propadání – Býčí skála.

Autor: Jan Charvát a podrobnosti na https://blanensky.denik.cz/zpravy_region/struska-pred-propadanim-lezi-tisice-kubiku-20190226.html

Vložil: 8.3.2019 Tonda Tůma

nová kniha o Moravském krasu na internetu k předobjednávkám

Rudolf Musil: Moravský kras. Josefovské a Křtinské údolí

Chystá se křest knihy a zahájení prodeje zřejmě od dubna 2019. Pozvánku na křest knihy najdete v sekci "Pozvánky na akce".

Josefovské a Křtinské údolí jsou unikátním krasovým územím, jehož studium umožňuje pochopit dlouhý vývoj Moravského krasu. Na prohlídku zve průvodce sestavený týmem odborníků pod vedením prof. Rudolfa Musila, mezinárodně uznávaného paleontologa a geologa.

Odborný výklad, doplněný množstvím fotografií, map a tabulek, ocení zájemci o geologii, speleologii, botaniku a zoologii, archeologii a historii. Kniha s tímto tématem doposud v mozaice poznávání Moravského krasu chyběla.

                                     Moravský kras Josefovské a Křtinské údolí            

Vložil: 8.3.2019 Tonda Tůma

převzato z: https://blanensky.denik.cz/zpravy_region/v-podzemi-jeskynari-objevili-desetimetrovou-chodbu-20190306.html

V podzemí jeskyňáři objevili desetimetrovou chodbu

Blanensko – Jeskyňáři ze základní organizace 6-20 Moravský kras objevili v podzemí nové prostory. Při odstraňování sedimentů se v jeskyni Matalova Vymodlená v katastru obce Lipovec prokopali do zhruba desetimetrové chodby.

Podle vedoucího skupiny Michala Šenkýře má jeskyně v současnosti asi tři sta padesát metrů. Za poslední čtyři roky v ní speleologové vybudovali přibližně sto metrovou chodbu. Tu nazývají Ztracená a nově objevené prostory na ni navazují. Vedou k lomu Velká Dohoda. „Na konci je zával, za kterým se dá očekávat další pokračování chodby,“ uvedl Šenkýř. 

Autor: Jan Charvát

Foto (autor Antonín Tůma): jeskyňář Antonín Matal před zahájením výzkumu u nenápadného portálku doposud neobjevené jeskyně známé dnes jako Matalova Vymodlená

                                                                                                                                                               

Vložil: 7.3.2019 Tonda Tůma

převzato z: https://blanensky.denik.cz/zpravy_region/bilance-strazcu-prirody-za-lonsky-rok-106-kontrol-20190307.html

Bilance strážců přírody? Za loňský rok 106 kontrol

Blanensko – Vývěry Punkvy a Býčí skála. To jsou podle výroční zprávy pracovníků Správy chráněné krajinné oblasti Moravský kras nejkontrolovanější místa za loňský rok. Čtyřiatřicet kontrol provedli strážci přírody v jeskyních.

„Z velké části jsou kontroly zaměřené na práce amatérských jeskyňářů, prováděné o sobotách a nedělích,“ uvedl vedoucí Správy CHKO Moravský kras Leoš Štefka. Dodal, že největší akcí strážců bylo loni hlídání hnízdišť sokola stěhovavého.
 
Strážci celkem za přestupky loni udělili dvanáct pokut za bezmála deset tisíc korun.
Autor: Jan Charvát

Vložil: 7.3.2019 Tonda Tůma

převzato z: https://blanensky.denik.cz/zpravy_region/uzavrou-okoli-krkavci-a-byci-skaly-kvuli-hnizdeni-sokolu-20190306.html

Uzavřou okolí Krkavčí a Býčí skály. Kvůli hnízdění sokolů

Blanensko – Do Moravského krasu se vrátili sokoli stěhovaví. Předloni tam zahnízdili po padesáti letech. Loni se ve zmíněné lokalitě usadily dva páry, které dohromady vyvedly osm mláďat.

Jeden hnízdil u Býčí skály, druhý na utajovaném místě v krasu. Zaměstnanci Správy chráněné krajinné oblasti uzavřeli prostor kolem skály, aby vylíhnutí ptáků bylo úspěšné.

Stejné opatření chystají už za několik dní znovu. „Kvůli hnízdění sokolů uzavřeme od patnáctého března turistům i horolezcům okolí Krkavčí a Býčí skály. A také stezku k jeskyni Kostelík. Místa se zákazem vstupu budou označena páskami a cedulemi. Předpokládaný konec omezení je v polovině června,“ uvedl Antonín Tůma ze Správy chráněné krajinné oblasti Moravský kras. 

Dodal, že v hlídaném prostoru se budou pohybovat strážci přírody. S ochranou lokalit, kde hnízdí vzácní ptáci, jim budou pomáhat také jeskyňáři a fotopasti.   Autor: Jan Charvát

Podrobnosti na tomto webu níže ze 3.3.2019.

Vložil: 7.3.2019 Tonda Tůma

Nová studna po 1.1.2019? Pozor na změny!

Ochranáři nemusí souhlasit!

V souvislosti se suchem narůstá počet zájemců o nové studny a čím dál hlubší studny. V Moravském krasu nejsou výjimkou žádosti o vrty s hloubkou okolo 100 m. Odběry vody z vápencových kolektorů a jejich nejbližšího okolí ovšem ohrožují unikátní krasovou hydrologii s vazbou na mikroklima jeskyní. Je třeba počítat s tím, že ochranáři nebudou souhlasit.

níže převzato z: http://www.envigroup.cz/nova-studna-po-1-1-2019-pozor-na-zmeny.html

Od 1. 1. 2019 je účinná změna vodního zákona. Ta ukládá těm, kteří mají zájem o provedení průzkumného hydrogeologického vrtu s budoucím jímáním vody, povinnost žádat o souhlas vodoprávní úřad.

Pro ty, kteří plánují stavbu nové studny (tj. rovnou studna s odběrem, ne průzkumný vrt s budoucím odběrem), se vůbec nic nemění, tedy žádné navýšení administrativy. O studnu se dále bude žádat standardní cestou, tedy přes udělení povolení k její stavbě a o povolení odběru podzemní vody.

K provedení průzkumného vrtu od 1. 1. 2019 potřebujete:

 • před započetím prací na průzkumném hydrogeologickém vrtu bude muset žadatel o tento vrt (investor) požádat o souhlas příslušný vodoprávní úřad. K žádosti o souhlas bude muset doložit mimo obecně závazných dokumentů i projekt geologických prací (dle zákona o geologických pracích), kde budou popsány parametry tohoto vrtu, způsob jeho provedení atd. Postup pro převedení takového vrtu na studnu se oproti současnému stavu nemění.

Proč musí být na studnu povolení?

Podle vodního zákona č. 254/2001 Sb. jsou studny kopané i studny vrtané vodními díly. Proto jsou podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. i stavbou, na kterou je potřeba mít patřičné povolení a jejich realizaci mohou provádět pouze firmy s příslušným oprávněním, tzn. nelze je provádět ani svépomocí.

Studna jako průzkumné dílo (dle geologického zákona) - K zahájení průzkumného vrtu je od 1. ledna 2019 nutno získat souhlas vodoprávního úřadu.

                                                      

Vložil: 6.3.2019 Tonda Tůma

Výroční zpráva Správy CHKO Moravský kras za rok 2018 k dispozici

Na internetové adrese http://moravskykras.ochranaprirody.cz/res/archive/412/068119.pdf?s

naleznete informace například o přípravě projektu OPŽP na jeskyně, o přípravě nového vyhlášení CHKO Moravský kras, o řadě dalších drobnějších aktivit včetně těch placených z Programu péče o krajinu

Jsou zde popsány i aktivity strážců přírody CHKO jako je strážení sokolů nebo monitoring rysa.

                 sídlo Správy CHKO Moravský kras v Blansku                                                                              

Vložil: 4.3.2019 Tonda Tůma

V jeskyni Lidomorna horolezci rušili netopýry

Jeskyně Lidomorna v přírodní rezervaci Bílá voda u Holštejna je zvláštní svým mikroklimatem. Jeskyně má velký vstupní portál umožňující cirkulaci chladnějšího vzduchu do jeskyně a poskytuje tak úkryt chladnomilným druhům netopýrů. Ti často nejsou ze dna jeskyně vidět, některé druhy bývají ukryté v puklinách.

Proto je podle vyhlášky PR Bílá voda do jeskyně vstup možný jen na souhlas ochrany přírody a už vůbec v ní není možno trénovat horolezení. Jeskyně není vyhrazeným horolezkým terénem, tím je pouze venkovní skála okolo vchodu do jeskyně. Přehled povolených horolezeckých terénů je uveden na webu Českého horolezeckého svazu.

Strážci v lednu a únoru zjistili, že někteří horolezci chodí do jeskyně bouldrovat (lézt bez jištění nízko nad zemí, obvykle nad matrací). Museli jsme jeskyni Lidomorna začít strážit, byla zde udělena pokuta za nedovolený vstup s nepovoleným horolezením v jeskyni (za svitu reflektoru) a na infopanely na Holštejně jsme umístili cedulky s prosbou o nerušení netopýrů a respektování stanovených pravidel horolezectví v CHKO Moravský kras.

                                                                   

Zapsal: 5.3.2019 Tonda Tůma

Úklid Moravského krasu 2019 - "Ukliďme Česko" se blíží

Proběhne v sobotu 13.4. 2019. Zúčastní se dopředu přihlášené minimálně 4-členné skupiny dobrovolných brigádníků, kteří dostanou přidělené úseky a oblasti k vysbírání odhozených odpadků. 

Prioritně se sbírá podél silnic. AOPK ČR - Správa CHKO Moravský kras za spolupráce s AVE CZ, LČR, ŠLP Křtiny a Městem Blansko zajistí svoz a likvidaci odpadu. Nezajišťujeme dopravu brigádníků a osobní ochranné pomůcky.

Skupiny zájemců se mohou přihlásit na e-mail: antonin.tuma@nature.cz.

Vložil: 5.3.2019 Tonda Tůma

převzato z: http://moravskykras.ochranaprirody.cz/sprava-informuje/aktuality/seminar-o-hospodareni-s-vodou-uspesne-probehl/

Seminář o hospodaření s vodou úspěšně proběhl

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, oddělení Správa CHKO Moravský kras ve spolupráci s Českou geologickou službou a Českým hydrometeorologickým ústavem uspořádala 26. února seminář „Jak hospodařit s vodou nejen v Moravském krasu".

Semináře se zúčastnilo 51 zástupců z vodoprávních úřadů, měst a obcí a také odborníků z organizací hospodařících na území CHKO Moravský kras. Ti byli seznámeni s hydrologií Moravského krasu, dopady sucha na hospodaření s vodními zdroji, potřebou chránit zásoby podzemních vod před nadměrným čerpáním vod z vrtů a negativními dopady vrtů a odběrů podzemních vod na krasové prostředí.

03_3

Účastníci semináře diskutovali nad opatřeními, které by mohly pomoci zlepšit situaci s nedostatkem vody v krajině. Velkým přínosem semináře byla výměna zkušeností a vzájemné informování o možnostech jednotlivých organizací pomoci se podílet na zlepšení současné situace hospodaření s vodou.

03_1 

Vložil: 4.3.2019 Tonda Tůma

Sokoli se opět chystají hnízdit v Moravském krasu

Prostor Krkavčí, Býčí skály a Kostelíku bude uzavřen jak pro turisty, tak i pro horolezce !

Prosíme návštěvníky Moravského krasu o respektování ochranných podmínek národní přírodní rezervace Býčí skála a respektování uzavření přístupu (modré turistické značky) k jeskyni Kostelík.

Uzavření platí od 15.3 do 15.6. 2019 nebo do odvolání dříve.

V hlídaném prostoru působí stráž přírody, fotopasti a pomáhají speleologové. Prosíme, respektujte informační cedulky a omezující pásky.

Děkujeme za pochopení.

Blížší informace najdete ve : veřejné vyhlášce

 

                                                       

Zapsal 3.3.2019 Radovan Mezera

převzato z: http://www.slpkrtiny.cz/slp-krtiny/aktuality/slp-krtiny-povede-vrska-a11677011

ŠLP Křtiny povede Vrška

28.01.2019

Novým ředitelem Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny bude od 1. dubna Tomáš Vrška (52), který uspěl ve výběrovém řízení. Ve funkci nahradí dosavadního ředitele Vladimíra Dolejského, který ukončil své působení u podniku dohodou na konci roku 2018.

Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny je organizační součástí Mendelovy univerzity v Brně a obhospodařuje přes 10 tisíc hektarů lesa. Více viz http://www.slpkrtiny.cz/slp-krtiny/aktuality/slp-krtiny-povede-vrska-a11677011.

Vedle LČR je ŠLP Křtiny (Mendelova univerzita) důležitý partner Správy CHKO Moravský kras na úseku lesního hospodářství. Rozsáhlé lesní pozemky Mendelovy univerzity ve střední a jižní části Moravského krasu (kdysi součást Lichtenštejnského panství) zahrnují také nejkvalitnější rezervace s převahou listnatých stromů, zejména buku. Jmenujme NPR Habrůvecká bučina nebo NPR Býčí skála. Ochranu lesa Mendelovy univerzity zajišťují i závory, které nedovolí do lesů navážet odpad. Velmi kvalitní je v těchto lesích povrch lesních cest, který oceňují zejména cyklisté.

Vložil: 1.2.2019 Tonda Tůma

převzato z: https://www.denik.cz/regiony/moravsky-kras-je-v-ohrozeni-jeskynar-krapnikum-skodi-sucho-20190123.html

Moravský kras je v ohrožení. Jeskyňář: Krápníkům škodí sucho

Nezaprší a nezaprší, lamentovali loni především zemědělci. Nedostatek srážek se odrazil i na výšce hladin toků, které napájejí podzemí Moravského krasu. Do jeskyní prosakuje voda také přes vápencový masiv. Takzvané skapové vody se podílejí na růstu krápníků. Sucho ho může zpomalit.

Moravský kras. | Foto: Deník / Jana Štégnerová

Úbytek vody zaznamenali v loňském roce také jeskyňáři v nejdelším jeskynním systému u nás, v Amatérské jeskyni. Sloupský potok byl u ponoru poblíž skály Hřebenáč na suchu. Minimum vody bylo také v říčce Bílá voda. „V podzemí klesla hladina toků asi o metr. Méně vody bylo i v jezírkách na dně propasti Macocha,“ řekl Antonín Tůma ze Správy chráněné krajinné oblasti Moravský kras.

Více na: https://www.denik.cz/regiony/moravsky-kras-je-v-ohrozeni-jeskynar-krapnikum-skodi-sucho-20190123.html

Vložil: 23.1.2019 Tonda Tůma

Vložil
Zdroj: https://www.denik.cz/regiony/moravsky-kras-je-v-ohrozeni-jeskynar-krapnikum-skodi-sucho-20190123.html

převzato z: https://www.idnes.cz/brno/zpravy/amaterska-jeskyne-vyroci-objeveni-bohuslav-koutecky.A190118_451792_brno-zpravy_krut

Profíkům jsme vyfoukli objev století, vzpomíná průzkumník Amatérské jeskyně

18. ledna 2019 
Uplynulo přesně 50 let od okamžiku, kdy se skupina dvanácti amatérských speleologů prokopala v Moravském krasu do nejdelšího jeskynního systému na našem území. Zapsala se tak do dějin s největším objevem, jaký se kdy jeskyňářům v Česku povedl.

„Měli jsme hornické helmy, staré kombinézy a motivaci předběhnout profesionální tým,“ vzpomíná tehdy osmnáctiletý Bohuslav Koutecký.

Je poslední aktivní speleolog z objevitelské skupiny, která dala jméno Amatérské jeskyni – systému, jenž dnes nabízí na čtyřicet kilometrů podzemních chodeb.

Unikátní objev v číslech
 • 50 let od objevení právě dnes slaví Amatérská jeskyně, jež leží v chráněné krajinné oblasti Moravský kras mezi propastí Macocha a obcemi Sloup a Holštejn.
 • 12 amatérských speleologů ji objevilo 18. ledna 1969.
 • 130 metrů je vzdálenost, o kterou tehdy předběhli profesionální tým z Akademie věd.
 • 9 jeskyní tvoří tento unikátní podzemní systém: Stará Amatérská jeskyně, Nová Amatérská jeskyně, Punkevní jeskyně, Sloupskošošůvské jeskyně, Stará a Nová Rasovna, Piková dáma, Spirálka a jeskyně C13.
 • 40 kilometrů je celková délka prozkoumaných prostor nejdelšího jeskynního systému v Česku. 
 • 652 kilometrů má pro srovnání nejdelší jeskyně na světě – Mamutí jeskyně v USA.

Oslavy výročí

Díky výročí objevení Amatérské jeskyně můžou letos zájemci spatřit jedinečnou krápníkovou výzdobu. Jeskyňáři je provedou po několika stech metrech běžně zavřených prostor. „Na listopad plánujeme několik víkendových exkurzí, na které se lidé budou moct hlásit. O jeskyni také uspořádáme výstavu v blanenském muzeu,“ podotkl Leoš Štefka, šéf Správy CHKO Moravský kras.

Autoři: MF DNES , Karolína Poláčková

Více na: https://www.idnes.cz/brno/zpravy/amaterska-jeskyne-vyroci-objeveni-bohuslav-koutecky.A190118_451792_brno-zpravy_krut

Vložil: 18.1.2019 Tonda Tůma

převzato z: https://www.novinky.cz/cestovani/494726-z-jeskyne-vypustek-je-turisticka-atrakce-pripomene-nacistickou-tovarnu.html

Z jeskyně Výpustek je turistická atrakce. Připomene nacistickou továrnu

Nacistickou továrnu na výrobu leteckých motorů připomenou makety strojů a figuríny, které do března nainstalují speleologové v jeskyni Výpustek u Křtin na Blanensku v Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Moravský kras.

Němci přetvořili tichý svět krápníků v rušné dílny s obří kotelnou, která je vytápěla. Nyní je z Výpustku turistická atrakce. Ukrývá totiž i po desetiletí přísně utajovaný protiatomový kryt československé armády, z něhož měly být za komunismu řízeny vojenské operace ve třetí světové válce.

Z původní továrny nezbylo nic, jen torzo staré kotelny. Nyní podzemní provoz připomíná jen krátká filmová projekce v části jeskyně, která se nachází za protiatomovým krytem armády a jíž se podařilo vrátit její původní podobu. Speleologové v jeskyni v minulosti nainstalovali historické soustruhy s figurínami, aby tak připomněli utajovanou výrobu. Jenže stroje začaly rezivět.

„Proto jsme je vrátili Technickému muzeu Brno. Místo nich použijeme jen plastové makety a opět figuríny. Chtěli bychom, aby se do této expozice dívali příchozí přes plátno, na které pouštíme historické filmové záběry z utajované továrny. Vznikla by tak iluze, jako by se turisté dívali přes zamlžený opar do minulosti,“ doplnil vedoucí Správy jeskyní Moravského krasu Jiří Hebelka.

Více na: https://www.novinky.cz/cestovani/494726-z-jeskyne-vypustek-je-turisticka-atrakce-pripomene-nacistickou-tovarnu.html

Vložil: 18.1.2019 Tonda Tůma

převzato z: https://www.mzp.cz/cz/PM_RSJ_prosinec_2018

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ PRACOVNÍHO MÍSTA

ředitel/ředitelka Správy jeskyní České republiky
Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) vyhlašuje výběrové řízení.
Místem výkonu práce jsou Průhonice.
Příjem nabídek do 11.1.2019.
 
Vložil: 8.1.2019 Tonda Tůma

Graffiti s tématy speleologie a jeskyní v podchodu blanenského nádraží

versus posprejovaná Stránská skála

Kdo jezdí vlakem a prochází podchodem vlakové stanice Blansko, tak může již rok procházet barevnou jeskyní místo šedivého nádražního podchodu. Tématem výzdoby je Moravský kras, resp. jeho symboly: netopýři, jeskyňáři, krápníky. Kromě speleologa ve výstroji na stěnách vidíme i sličnou návštěvnici nebo průvodkyni podzemí bez přilby. Speleolog by mohl symbolizovat profesionalitu výzkumu, slečna bez přilby zase širokou veřejnost se zájmem o jeskyně.

Je tu zřejmá shoda s výzdobou nádražního podchodu v Brně - Židenicích, kde je pro změnu tématem město Brno. Graffiti v obou podchodech evidentně legálně "na objednávku" Správy železniční dopravní cesty za přispění Města Blanska slouží veřejnosti. Blíže viz: https://www.blansko.cz/clanky/2017/11/podchod-hlavniho-nadrazi-vyzdobili-sprejeri

Naproti tomu "divoké" nelegální graffiti poškozující majetek se objevuje i v přírodě. Počmárané skály v dosahu MHD Brno v národní přírodní památce  Stránská skála jsou toho důkazem. Strážci nemůžou mít pro takovéto poškozování přírody žádné pochopení. Tak jako milovník vlaků nesnáší posprejované vlakové soupravy a žádný majitel domu nechce mít barevné čmáranice na fasádě svého domu, tak se návštěvníci přírody jistě nechtějí dívat na barevné obrazce na skalách. Zabraňte proto posprejování skal, neváhejte volat číslo 158, v Brně případně 156.

                                                         

Zapsal: 7.1.2019 Tonda Tůma

Strážci pokutovali i ve vánočním čase

Strážci přírody byli ve službě a sledovali Moravský kras i ve vánočním období až do nového roku. Kontrolovali vjezdy aut mimo silnice (udělena 1 pokuta), hlídali chaty kamarádů speleologů, kontrolovali nelegální ohniště v rezervacích (uděleny 2 pokuty) a uzávěry jeskyní.

Zaměřili jsme se na národní přírodní rezervace Vývěry Punkvy a Býčí skála. V NPR Býčí skála jsme zjistili nepovoleně vystrojené horolezecké terény a k přespávání "vybavenou" (rošt, pánev, ohniště, keška) jeskyni Partyzánskou alias Supí.

27.12.2018 jsme vyjeli mimo kras do údolí Oslavy na jednodenní výšlap. Všude byl klid, nikde nikdo, trampské sruby uzamčené, počasí spíše podzimní. Prohlédli jsme zříceninu Sedleckého hradu a Gloriet. Kaňon Oslavy je přírodní rezervací v péči dvou krajských úřadů. Záměr vyhlásit zde národní přírodní rezervaci zatím leží v procesu vyhlášení někde na ministerstvu životního prostředí.

Zapsal: 5.1.2019 Tonda Tůma

Netrpělivě čekáme na novou vyhlášku CHKO Moravský kras

a tím na změny hranic CHKO a na změny zonace CHKO.

1.1.2019 je pryč a vyhláška zatím není vydána, proto nic konkrétního neuveřejňujeme. Jakmile vyhláška vyjde, ihned ji i s komentářem zveřejníme.

Zapsal: 5.1.2019 Tonda Tůma

zde komentář k článku níže od Antonína Tůmy ze Správy CHKO MK: nikdo nepřijde o pozemky, nadpis článku je nedorozumění, půjde pouze o postupnou změnu hospodaření v I. zóně za finanční náhradu

převzato z: https://www.denik.cz/regiony/zmeny-v-moravskem-krasu-barvu-fasady-si-uz-lide-vyberou-sami-20181203.html

Nejdelší jeskynní systém v Česku ohrožují dusičnany,

zemědělci přijdou o pozemky

Odborníci v podzemních vodách Amatérské jeskyně zjistili mnohem vyšší koncentrace dusičnanů a chloridů, zaznamenali i pesticidy. Kvůli ochraně Amatérské i dalších jeskyní začnou příští rok v některých lokalitách Chráněné krajinné oblasti Moravský kras platit přísnější pravidla.

Například zemědělci ale kvůli nim přijdou o pozemky. Část Amatérské jeskyně, která je nejdelším jeskynním systémem v České republice, totiž leží pod intenzivně zemědělsky využívanými plochami. „Proto jsme navrhli vymezení první zóny ochrany, která má nejpřísnější podmínky. Je v ní zakázáno hnojení a používání biocidů. Pozemky budou zatravněny,“ vysvětlil šéf správy chráněné krajinné oblasti Leoš Štefka.

Nový rok ovšem přinese i uvolnění pravidel v některých obcích. Vzniknou IV. zóny ochrany, které současná oblast nemá. „Jedná se zejména o části zastavěných území obcí a měst. Třeba o část Jedovnic, Petrovic nebo Žďáru,“ informoval mluvčí ministerstva životního prostředí Ondřej Charvát.
Mapa CHKO Moravský kras s vyznačením rozšíření. Pro zvětšení klikněte.
I přes vyjmutí desítek hektarů bude od příštího roku Moravský kras větší. Nově pod krajinnou oblast bude spadat například území mezi Sloupem a Žďárem. Je bohaté na výskyt závrtů, s prameništěm podzemních vod, u Žďáru se dokonce nachází jeskyně.

Záměr už Agentura ochrany přírody a krajiny předjednala s jednotlivými obcemi. Ty nepodaly k návrhu žádné námitky ani připomínky. Výtky nemá ani vedení Jihomoravského kraje. „Návrh rada schválila bez připomínek,“ potvrdila mluvčí Monika Brindzáková.

Změny v CHKO Moravský kras

• Rozloha se navýší o necelých šest procent.
• 164 hektarů ploch přejde do nové IV. zóny ochrany.
• Zemědělci musí některá pole zatravnit.
• Podle návrhu nařízení vlády mají pravidla začít platit k 1. lednu 2019.

Vložil: 8.12.2018 Tonda Tůma

Čištění jeskynních stěn v jeskyni Pekárna

Tímto děkujeme skautskému 7. oddílu Skaláci Brno http://skalaci.cz/uvod za brigádu v říjnu 2018, kdy s pomocí vody a kartáčků čistili nejrůznější malůvky a "podpisy" na stěnách jeskyně Pekárna v NPP Jeskyně Pekárna v údolí Říčky u Ochozu v Moravském krasu. Brigádu pomohlo zorganizovat středisko ekologické výchovy Kaprálův mlýn http://www.kapraluvmlyn.cz/.

Správa CHKO Moravský kras

                                  

Vložil: 28.11.2018 Tonda Tůma

Opět útok na ovce pasoucí se na Stránské skále v Brně

Datum:    28.11.2018 10:39
Předmět:    Napadení stáda

Dobrý den,
dnes v noci došlo k napadení stáda ovcí na Stránské skále.
Jedna strana železné ohrady byla rozebrána, jeden ohradník fyzicky poškozen.
A chybí dvě ovce..
Škoda cca 12 tis - oznámeno Policii ČR.
Tomáš Peslar

Na území města Brna je zřejmě nepřekonatelný problém pást ovce. Majitel stáda pan Peslar s vandaly už bojuje hodně dlouho a do boje zapojil i policii. Jeho finanční ztráta za práci pro přírodu je mnohatisícová. Prosíme občany, aby na vycházkách v NPP Stránská skála nebyli lhostejní k vandalům všeho druhu.

Ochrana přírody (AOPK ČR - Správa CHKO Moravský kras) se snaží návštěvníkům Stránské skály poskytnout informační servis. V minulosti instalovala na nejvyšším místě vyhlídkový kámen a dvě odpočivadla, u vodárny s naučným panelem. Nedávno jsme instalovali další 2 infopanely viz článek z 25.11.2018.

                         

Zapsal: 28.11.2018 Tonda Tůma

Ochranáři dají turistům v Moravském krasu vánoční dárek

- most k jeskyni Kostelík

Konec listopadu 2018 - dokončovací práce - nový most přes Křtinský potok - modrá turistická značka k jeskyni Kostelík poblíž Býčí skály. Začátkem prosince 2018 bude zkolaudován most pro pěší přes Křtinský potok, který nahradil ten zřícený, jehož celodřevěná konstrukce dosloužila. Investorem je Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - Správa CHKO Moravský kras. Turisté tak dostanou v prosinci od ochranářů pěkný vánoční dárek. 

Most je trvanlivější základové konstrukce beton - železo, pochůzná plocha a zábradlí jsou ze dřeva a obložení koryta potoka pod mostem je z vápencového kamene. Dnes již těleso mostu stojí, provádí se poslední terénní úpravy a blíží se prosincová kolaudace a uvedení do provozu. Most by měl odolat i velké vodě, nicméně po většinu roku je v součaných suchých letech koryto potoka suché a Křtinský potok je zkryt v podzemí, které je z větší části zcela neznámé. Počasí se však může kdykoliv změnit a všichni bychom se jistě těšili na vydatnou sněhovou nadílku. Most je velmi podobný turistickým mostům v údolí Říčky, kde investorem byly Lesy ČR - LS Bučovice.

Most se nachází v národní přírodní rezervaci Býčí skála a není určen cyklistům, ale pouze pěším turistům, protože přes něj nevede cyklotrasa natož cyklostezka. Připomeňme si, že pokud na Býčí skále v příštím roce zahnízdí opět sokoli, bude most včetně modré turistické trasy až k jeskyni Býčí skála od dubna do června obousměrně uzavřen.

U nového mostu se nachází směrem k Adamovu tzv. Otevřená skála, což je malý lom s krátkým otevřeným úsekem podzemního Křtinského potoka, a dál vyvěračka Křtinského potoka, směrem ke Křtinám stojí mohutná skalní stěna Zub času, která jakoby chtěla údolí přehradit podobně jako Čertova stěna u Lipna. Tato skalní stěna, vlastně skalní ostroh nemá v Moravském krasu jinde obdoby.

                                                                   

Zapsal: 27.11.2018 Tonda Tůma

další viz https://www.novinky.cz/cestovani/491360-v-moravskem-krasu-nadeli-turistum-novou-lavku-pres-krtinsky-potok.html

Agentura instalovala 4 nové naučné infopanely v Brně a okolí

AOPK ČR - pracoviště Správa CHKO Moravský kras umístila teď na podzim 2018 infopanel v obci Holštejn k přírodní rezervaci Bílá voda, poblíž Kauflandu v Bohunicích u vjezdu do firmy Bílý a syn panel k národní přírodní památce Červený kopec a 2 infopanely k národní přírodní památce Stránská skála (jeden u zastávky tramvaje a jeden na konci ulice Stránská na parkovacím místě). Na panelech dominují pěkné fotografie a panely jsou takovou pozvánkou do chráněných území se základními informacemi.

Panely stejného vzoru v minulosti již byly umístěny ke všem rezervacím na území Moravského krasu mimo PR Bílá voda. Tímto jsou maloplošná zvláště chráněná území v působnosti Správy CHKO Moravský kras vybavena informacemi pro návštěvníky. Výjimkou je NPP Jeskyně Pekárna, která leží v PR Údolí Říčky a je tak propagována v rámci této rezervace. Instalaci předcházela povolení stavebních úřadů a souhlasy správců sítí, čili obvyklé starosti a komplikace, které znají všichni stavebníci.

                                                            

Vložil: 25.11.2018 Tonda Tůma

Strážci v odvodňovací štole Punkvy

Správa CHKO Moravský kras zorganizovala 7.11.2018 kontrolní prohlídku štoly, která reguluje hladinu řeky Punkvy v Punkevních jeskyních a je tedy odvodňovací štolou raženou v rámci činnosti prof. Karla Absolona v letech 1928-29. Podrobně je celý projekt popsán v knize Karla Absolna "Moravský kras" z roku 1970.

Prohlídky se zúčastnili 2 strážci přírody (Antonín Tůma, Radovan Mezera), 2 pracovníci ČHMÚ (Stanislav Lejska, Karel Kněžínek), pracovník SJČR (Jakub Gabriš) a speleolog - znalec lokality Franci Musil.

Ze štoly jsme nahlédli do jeskyní Čtyřicítka a Stovka (obě jeskyně viz http://labyrint.speleo.cz/index.php?sekce=lokality) a do Spodního patra Hamerníkovy jeskyně. 

Na úrovni jeskyně Stovky jsme se ve štole přesvědčili o vydatné vyvěračce řeky Punkvy, kterou do štoly přitéká Punkva z Malého propadání Punkvy. Popis hydrologie komplexu Malé propadání Punkvy - štola - Stovka - Malý výtok je na samostatný článek a zaslouží si odborné zpracování. Tady si nyní jen řekněme, že štolou vytéká řeka Punkva jak z Punkevních jeskyní, tak z Malého propadání Punkvy. Malý výtok je pak vyvěračkou vod od Ostrova a Vilémovic. Dnes je situace zajímavá mimoúrovňovým křižováním podzemních vodních toků tak, že Punkva ve štole teče nad ostrovskými a vilémovickými vodami, které štolu podtékají. V minulosti před vznikem štoly se vody ostrovské a vilémovické a z Malého propadnání Punkvy spojovaly a společně vyvěraly v Malém výtoku. Ražba štoly původní hydrologickou funkci Malého výtoku trvale změnila viz popis současného stavu výše.

                 

Zapsal: 25.11.2018 Tonda Tůma

Zákaz vstupu do jeskyně Svážná studna

Správa CHKO Moravský kras z důvodu zborcení části vstupní šachty do jeskyně Svážná studna v tomto roce, tedy z bezpečnostních důvodů vyhlašuje zákaz vstupu už jenom do vstupní šachtice jeskyně. Došlo k vyřícení dřevěného pažení a kameniva jeho obsypu do šachty. Půjde o vyzdění poškozené šachty materiálem kámen-beton a zajištění zachovalých skruží proti pohybu. Dodavatelská firma nemohla v roce 2018 nastoupit na rekonstrukční práce v šachtici, takže předpoklad opravy šachty je plánován na rok 2019. Zákaz vstupu je Správa CHKO Moravský kras nucena vydat jako vlastník uzávěry jeskyně.

                                                             

Zapsal: 13.11.2018 Tonda Tůma

převzato z: Mladá fronta DNES | 5.11.2018 | Rubrika: Jižní Morava | Strana: 13 | Autor: Ivana Solaříková | Téma: Ministerstvo životního prostředí

Moravský kras čeká přísnější ochrana

Chráněná krajinná oblast Moravský kras se příští rok rozroste a na některých místech také začnou platit přísnější pravidla. Chránit se budou i dosud neprozkoumané jeskyně. Nejvíce dopadnou opatření na zemědělce, na některých polích vůbec nezasejí.

MORAVSKÝ KRAS Je to už více než 60 let, co se Moravský kras stal teprve druhou chráněnou krajinnou oblastí v republice. Stejně staré je i nařízení, které udává jeho ochranu. Oblast plná jeskyní, propastí a soutěsek je dnes ovšem mnohem důkladněji prozkoumaná a zároveň se v ní objevily novodobé problémy, které vzácné území ohrožují a na něž ochránci přírody nyní nemají páku. Proto finišují přípravy nového, přísnějšího nařízení, které navíc plochu chráněné krajinné oblasti (CHKO) zhruba o šest procent rozšíří.
Původní výnos ministerstva školství a kultury z roku 1956 je v současnosti nejstarší platný právní předpis, kterým byla vyhlášena CHKO. „Některé podmínky ochrany se díky době jeho vzniku kryjí se současnými zákony. A zároveň jsou obtížně vymahatelné. Současný stav tak neumožňuje orgánům ochrany přírody zajistit dostatečnou ochranu tohoto jedinečného krasového území,“ píše se v návrhu nařízení, které by mělo vstoupit v platnost 1. ledna příštího roku.

Hranice území byly nejasné, původní mapa se ztratila.

Za šedesát let od vyhlášení CHKO se totiž mnohé změnilo. Speleologové zjistili, že jeskynní systémy se nacházejí na daleko větším území, než se tehdy vědělo. Tam je ale současná pravidla nechrání. Měnit se proto bude zonace – tedy stupně ochrany území, ale i samotné hranice CHKO. Kde přesně vedou, přitom donedávna nevěděli ani ochránci přírody. „Z roku 1956, kdy byl Moravský kras vyhlášen chráněnou oblastí, nemáme originální mapu. Nebyli jsme si tedy úplně jisti, kudy přesně hranice vede,“ potvrzuje vedoucí správy CHKO Leoš Štefka.

Hranice CHKO se od Nového roku přesněji vymezí. „Odpadne ochrana území, které není potřeba chránit, naopak se rozšíří ochrana tam, kde je to podstatné pro zachování tohoto unikátního krasového území,“ říká mluvčí ministerstva životníhoprostředí Ondřej Charvát.
Z dnešních tří zón se přechází na čtyři. Už ve třetí zóně se zpřísňují podmínky týkající se ochrany jeskyní. „V roce 1956 jsme například vůbec netušili, že existuje systém Amatérské jeskyně. Dnes přesně víme, kudy tyto jeskyně probíhají. A novou zonací reagujeme také na potřebu ochrany jeskyní na povrchu,“ vysvětluje Štefka.
Závrty, tedy propadliny, pod kterými jsou pravděpodobně jeskyně, ještě z většiny čekají na prozkoumání. Už nyní je ale nutné zabránit jejich devastaci. „Takové jeskyně jsou sice třeba sto metrů pod zemí, ale pokud neupravíte hospodaření na povrchu, tak se příliš o ochraně mluvit nedá,“ podotýká.

Nová pravidla se tak dotknou hlavně zemědělců. Ochránci přírody jim budou diktovat, kde mohou použít hnojiva či biocidy. „Obecně je nutné při ochraně krasové oblasti věnovat zvláštní pozornost terénním zásahům v krajině. Při jakékoli zemědělské činnosti je nutno zabránit nadměrné erozi a splachům půdy do podzemí či dlouhodobému ponechávání pozemků bez vegetace, které tato rizika zvyšují. Proto je nezbytné v místech soustředěného odtoku, okolí závrtů a propadů či v ponorových oblastech zachovávat trvalé travní porosty, které významně snižují riziko splachu zejména hnojiv a pesticidů do podzemních krasových systémů,“ upřesňuje ministerstvo nová pravidla. Na některých polích tak zemědělci vůbec nebudou moci zaset. „Někde budeme muset zatravnit až polovinu polí,“ potvrzuje Jaromír Janíček, jednatel společnosti Agris Jedovnice, která hospodaří téměř v celé CHKO. Jak říká, pro firmu to bude znamenat velké ztráty. „Slíbili nám sice jakési kompenzace, na druhou stranu ale nemají peníze,“ poznamenal s tím, že se u některých pozemků bojí i vyvlastnění. „Sami ale nevíme, co nás přesně čeká, uvidíme na jaře,“ dodal.

Větší ochrany se dočká Těsnohlídkovo údolí.

Hranice se změní zejména u obcí a v oblasti lesů i luk. Do CHKO by nově měly přibýt třeba Těsnohlídkovo údolí u Bílovic nad Svitavou a také nedaleká zalesněná stráň mezi bývalým lomem Hády a řekou Svitavou.
Některá území naopak z CHKO vypadnou, zejména zastavěné části obcí. To se týká například Jedovnic či Ostrova u Macochy, kde by to mohlo lidem ulehčit zejména stavební řízení. Podle starosty Jedovnic Jiřího Šíbla (hnutí Budoucnost) ale vlastně ani dosud velké problémy neměli. „Větší problém s tím mají zemědělci. Co se týče obce, tam necítíme velká omezení ani v současné době,“ poznamenal starosta.

92 kilometrů čtverečních nyní zaujímá CHKO Moravský kras.

5 kilometrů čtverečních navíc k nim přibude podle nového nařízení od 1. ledna 2019.

O autorovi| Ivana Solaříková, editorka MF DNES
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - jižní Morava

Vložil: 5.11.2018 Tonda Tůma

převzato z: http://moravskykras.ochranaprirody.cz/sprava-informuje/aktuality/novy-pamatny-strom-v-moravskem-krasu/

Nový památný strom v Moravském krasu

2.11.2018

Správa CHKO Moravský kras letos na podzim vyhlásila zcela netypický památný strom. Touto raritou je mohutný dřín obecný, který se zařadil k pouhým pěti dalším památným dřínům v České republice.

Strom se nachází nedaleko obce Vilémovice, na okrouhlíku mezi Vilémovickou a Macošskou škrapovou strání. Tento impozantní polykormon s více jak sto kmeny dlouho unikal pozornosti, jelikož byl součástí kompaktního porostu dřevin a objeven byl až při jejich výřezu, který je v lokalitě pravidelně prováděn s cílem udržet v těchto místech charakter skalnaté stepi. Dřín je ve výborné zdravotní kondici, Správa CHKO Moravský kras proto doufá, že se jím budou moci po dlouhou dobu těšit turisté putující po červené turistické značce z Vilémovic k propasti Macocha.

drin_okrouhlik03

Vložil: 2.11.2018 Tonda Tůma

představujeme: http://malystrazce.cz/e-shop/deskova-hra-strazci-prirody/

Desková hra Strážci přírody

Strážci přírody se ráno sejdou na správě chráněného území. V terénu je tou dobou už několik událostí, které čekají na řešení. Je třeba rozdělit úkoly a vybavení a vyrazit na cestu. Kdo půjde s dětmi na exkurzi? Kdo opraví lavičku a kdo pomůže zraněné vydře? Něco zvládne jeden strážce, na jiné úkoly jich bude potřeba víc. A stihneme to dřív, než nám další události přerostou přes hlavu?

prototyp deskové hry Strážci přírody
prototyp deskové hry Strážci přírody

Hra je určená pro jednoho až 8 hráčů. Doporučený věk je od 8 let, ale s dospělým vedením ji mohou hrát i menší děti. Hru lze hrát jako ve skutečnosti, kdy hráči spolupracují a společně se snaží hru porazit (vyřešit včas všechny události, které do hry přicházejí). Ale také může hrát každý proti každému a zvítězí ten, kdo nasbírá z řešení událostí nejvíce bodů. Události se řeší házením kostkou, tedy šanci vyhrát mají všichni stejnou bez ohledu na věk či vědomosti. V základu je hra jednoduchá, ale postupně ji lze zpestřovat různými doplňky – například různým vybavením (lékárnička, nářadí…), které je potřebné pro řešení různých událostí, nebo navrženými úpravami pravidel. A pokud je výhra moc jednoduchá, jednoduše zvýšíme počet událostí, které v průběhu hry přicházejí. A k tomu všemu je hra pěkně graficky zpracovaná – krabice, herní plán představující chráněné území i kartičky a žetony s obrázkem ilustrujícím příslušnou událost. Za to vděčíme Kláře Kubešové (Amélce).

prototyp deskové hry Strážci přírody
prototyp deskové hry Strážci přírody – grafika

Události jsou inspirované skutečnou terénní ochranou přírody. Najdete tu i příběhy z naší Strážcovské štafety. Výsledky zásahů jako návštěvníci často vůbec nevnímáme, ale prostřednictvím této hry si každý uvědomí, že péče o přírodu vyžaduje úsilí. Práce ochranářů v přírodě je velmi pestrá a často je jí tolik, že si musíme vybrat, na co naše síly stačí. Některé úkoly jsou jednoduché a po skončení hry leckdo dostane chuť vyrazit ven  přiložit ruku k opravdovému dílu.

A kdo že to je ten strážce přírody? Hra vás naučí, že to je ochranář, který pracuje hlavně venku. Stará se nejen o přírodu a její obyvatele, ale i o návštěvníky. Ti si díky jeho práci odnášejí z přírody příjemné zážitky.

To nejlepší nakonec: přírodovědné kroužky a podobné kolektivy praktikující ekologickou výchovu s dětmi mohou do konce letošního roku získat hru zdarma díky grantu Ministerstva životního prostředí. Přihlaste svůj kroužek ještě dnes na http://malystrazce.cz/e-shop/deskova-hra-strazci-prirody/!

Vložil: 30.10.2018 Tonda Tůma

převzato z: Zpravodajství ČTK | 24.10.2018 | 12:55 | Rubrika: ekl | Téma: AOPK

Ministerstvo chce rozšířit CHKO Moravský kras o šest km2


Praha 24. října (ČTK) - Ministerstvo životního prostředí (MŽP) chce od ledna 2019 rozšířit Chráněnou krajinnou oblast (CHKO) Moravský kras o zhruba šest kilometrů čtverečních na 96,82 kilometru čtverečního. Úřad předložil do meziresortního připomínkového řízení návrh nařízení vlády společně s návrhem vyhlášky o vymezení zón ochrany přírody.
"Území nově zařazené do CHKO zahrnuje mozaiku převážně lesních ekosystémů, které jsou součástí lesních komplexů květnatých bučin a dubohabřin již dnes z převážné části zahrnutých v CHKO, lučních a vodních ekosystémů a podzemních krasových ekosystémů, které jsou nedílnou součástí krasové krajiny v regionu a bezprostředně navazují na plochy ve stávající CHKO," uvádí předkládací zpráva. Ochranným režimem by byly pokryty i zbývající části území Evropsky významné lokality Moravský kras.
CHKO Moravský kras byla zřízena výnosem ministerstva školství a kultury z roku 1956. Plocha nově začleněného území by byla 7,19 km2, zároveň by nařízení z CHKO vyjmulo území o rozloze 1,64 km2.
V případě vyjmutého území jde podle MŽP zejména o plochy bez významných přírodních a krajinných hodnot, například části zastavěných území obcí a měst. Hospodářské a finanční dopady navrhované úpravy by podle resortu byly minimální.
Vyhláška o vymezení zón člení CHKO do čtyř zón odstupňované ochrany přírody. V současnosti jsou protokolem ministerstva životního prostředí z roku 1994 vymezeny tři zóny ochrany. "Základní kritéria pro územní rozčlenění zón jsou přírodní hodnoty, krajinný ráz a zřizovacím předpisem specifikované další hodnoty a míra jejich zranitelnosti. Navíc se do nově navržené zonace promítá změna hranice CHKO a s ní spojené vyčlenění rozsáhlých podnikatelských areálů z území CHKO," píše se v důvodové zprávě.
Z nové rozlohy oblasti by první zóna, jež má nejpřísnější režim ochrany, zaujímala 18 procent rozlohy CHKO, druhá zóna 45 procent, třetí 31 procent a čtvrtá šest procent území. Návrh na vymezení zón byl projednán s dotčenými městy, obcemi a Jihomoravským krajem. Připomínky podle ministerstva podalo osm obcí či měst.
"Ve většině případů bylo připomínkám vyhověno a se všemi samosprávami byl nalezen kompromisní návrh řešení, který zohledňuje zájmy ochrany přírody a krajiny a zároveň rozvoj obcí," uvádí materiál. Kraj nemá podle zprávy ministerstva námitek.
opm jw

převzato z: Hospodářské noviny | 25.10.2018 | Rubrika: Události | Strana: 5 | Téma: Ministerstvo životního prostředí

CHKO Moravský kras se má brzy rozšířit


Ministerstvo životního prostředí chce od ledna rozšířit Chráněnou krajinnou oblast Moravský kras zhruba o šest kilometrů čtverečních na 96,82 kilometru. Nově zařazené území je pokryté typickými lesy, nacházejí se v něm důležité vodní i podzemní krasové ekosystémy, bezprostředně navazují na plochy ve stávající chráněné oblasti. Ta byla zřízena roku 1956.

Vložil: 30.10.2018 Tonda Tůma

Republikové setkání jeskyňářů 5.-7.10.2018 Vilémovice v Moravském krasu

Včera začalo ve Vilémovicích setkání jeskyňářů, které tradičně bývá v Českém krasu a nyní poprvé se koná v Moravském krasu. Organizuje ho Česká speleologická společnost - ZO 6-21 Myotis. Přítomni jsou také hosté ze Slovenska. Moravský kras však ochuzen o setkávání speleologů není, protože každoročně hostí v dubnu jeskyňářskou konfereci Speleofórum, obvykle ve Sloupu. 

Akce včera začala zahájením v tělocvičně Obecního domu Vilémovice za účasti pana starosty Vilémovic, předsedy České speleologické společnosti, českého zástupce Mezinárodní speleologické unie a zástupce Agentury ochrany přírody ČR - Správy CHKO Moravský kras.

Jeskyňáři jsou soustředěni u hřiště ve Vilémovicích, kde je potřebné sociální zázemí. Pro vjezd, parkování aut, táboření a rozdělání ohně u hřiště získali potřebná povolení.

Dnes v sobotu 6.10. mají účastníci na programu exkurze do jeskyní a na speleologická pracoviště. Účastníky poznáte podle zeleného pásku na zápěstí, který jim například umožňuje zdarma vstup do zpřístupněných jeskyní po dobu akce, což je příspěvek Správy jeskyní ČR.

Zapsal: 6.10.2018 Tonda Tůma

 

Pokuta 5.000,- Kč za vjezd auta do CHKO Moravský kras

Jedete do chráněného území mimo silnice bez povolení?

Odmítnete prokázat stráži přírody svoji totožnost?

Najíždíte na stráž přírody (úřední osobu) motorovým vozidlem?

Arogantně jednáte a z místa ujedete?

V červenci 2018 zastavila stráž přírody (3 strážci) u Kaprálova mlýna v údolí Říčky v CHKO Moravský kras auto, jehož řidič jednal přesně tak, jak je výše popsáno. Podle RZ byl vypátrán, předvolán a dnes s omluvou zaplatil pokutu 5.000,- Kč.

Každé auto má registrační značku a strážci si vás snadno vypátrají. Pak jste předvoláni a váš přístup k dalšímu řešení přestupku se může odrazit ve výši udělené pokuty.

Horní hranice příkazové pokuty na místě (bloková pokuta) je 10.000,- Kč. Ve správním řízení lze fyzické osobě uložit pokutu do výše 100.000,- Kč, právnické osobě a podnikající fyzické osobě do výše 2.000.000,- Kč.

Zapsal: 3.10.2018 Tonda Tůma

Jak na kole v CHKO a v rezervacích?

Dobrý den,

Rád jezdím do Moravského krasu na kole, ale nerad bych porušoval ochranu přírody. Proto se chci zeptat na přístupnost konkrétních tras. Snažil jsem se odpovědi dohledat na vašem webu, ale nejsem si úplně jistý výkladem popsaných pravidel, která jsem vykopíroval z vašeho webu (http://moravskykras.ochranaprirody.cz/cinnost-spravy/sport-turistika-rekreace/):

Na území národních přírodních rezervací je zakázáno jezdit na kolech mimo silnice, místní komunikace a místa vyhrazená orgánem ochrany přírody (cyklotrasy).
Zákon č. 389/1995 Sb. o lesích zakazuje jezdit v lesích (i mimo území CHKO) mimo lesní cesty na kole, na koni, na lyžích nebo saních. Při pohybu cyklistů, jezdců na koni, ale třeba i lidí na běžeckých lyžích dochází  totiž k poškozovaní povrchu půdy a především přirozeného zmlazení dřevin.


1. Z uvedeného mi vyplývá, že v CHKO mohu jezdit stejně jako kdekoliv jinde v lese bez ochrany přírody, a to po jakýchkoliv lesních cestách (i neznačených), pokud se jedná o již existující cesty či pěšiny (zkrátka tak, abych nevytvářel nové). Je to tak?
Konkrétně např. žlutá tur. značka nedaleko Macochy: úsek Koňský spád až do Pustého žlebu. Na kole mohu?

2. V NPR je pak možno jezdit pouze na silnicích, místních komunikacích a cyklotrasách. Není tedy možno jezdit ani po značených turistických trasách?
Konkrétně např. modrá tur. značka u Adamova: úsek Stará huť u Adamova dále přes jeskyni Jáchymka až k vývěru Jedovnického potoka. Na kole mohu nebo ne? Na místě nejsou žádné zákazové značky...

3. Na území NPP (Národní přírodní památka) je režim stejný jako v bodě 1 nebo v bodě 2? Nebo jsou ještě jiná pravidla?
Konkrétně např. pěšina na úpatí skal "Kolíbky" v NPP Rudické propadání - dle mapy je přímo v NPP, byť blízko značené zel. tur. značce, která je již mimo NPP. Mohu na kole?

Předem díky za zodpovězení mých dotazů.

S pozdravem xy

Odpověď:

Dobrý den,
níže najdete odpovědi týkající se vašich otázek ohledně jízdy na kole v CHKO, jak je upravuje zákon č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Další úpravu a podmínky přináší lesní zákon (jak i sám uvádíte) a k výkladu je příslušný orgán státní správy lesů.

1. Ano, pokud je dané území součástí pouze CHKO, ale ne maloplošného zvláště chráněného území (národní přírodní rezervace a další), můžete jezdit po existujících cestách, nikoliv však mimo ně volně v porostu. V úseku, na který se ptáte, je to tak, že na kole můžete jet až v Pustém žlebu od místa v blízkosti jeskyně U Jezevce dále směrem na Sloup, prostě v úseku mimo NPR Vývěry Punkvy (viz níže) - tedy po cykloturistické trase. Pěšina určitě není lesní cestou, ale přesný výklad je oprávněn podat orgán státní správy lesů.

2. Ano, jezdit v NPR je možné pouze na silnicích, místních komunikacích a cyklotrasách, nikoliv na nezpevněných značených cestách, které nespadají do některé z těchto kategorií. Na vámi dotazovaný úsek tedy na kole nemůžete, stejně jako na část žluté značky u Macochy, na nichž jste se ptal výše. Zákazové značky v terénu nejsou, protože je tahle věc daná zákonem, takže nejde o žádnou místní specifiku, ale jasně kodifikované pravidlo (u semaforů také není uvedeno, že se nesmí jezdit na červenou).

3. V NPP i dalších maloplošných zvláště chráněných územích (PR, PP) je situace v obecné rovině podobná jako jinde v CHKO mimo NPR. Nicméně každé zvláště chráněné území má ještě bližší ochranné podmínky, které to mohou zakazovat a které jsou uvedeny ve vyhlašovací dokumentaci. V případě NPP Rudické propadání jsou bližší ochranné podmínky takové, že zde můžete jet na kole jen po značené cestě, kterou je např. naučná stezka.

S pozdravem RNDr. Leoš Štefka, Správa CHKO MK

Vložil: 2.10.2018 Tonda Tůma

převzato z: https://blanensky.denik.cz/zpravy_region/strazce-ochrany-prirody-jednou-do-nas-najizdel-ridic-jinak-je-ale-klid-20180923.html

Strážce ochrany přírody: Jednou do nás najížděl řidič, jinak je ale klid

Blanensko - Na nedostatek adrenalinu si Radovan Mezera rozhodně nemůže stěžovat. Přes týden křižuje brněnské ulice v kabině tramvaje. Práci řidiče střídá ve volném čase bojová vřava. Jako fanoušek vojenské historie se v uniformě francouzského dělostřelce účastní například rekonstrukce bitvy u Slavkova. Kus jeho srdce ale patří do Moravského krasu. Tam ho turisté mohou potkat v uniformě strážce ochrany přírody. Už devět let.

23.9.2018
 
 
                                                    

Radovan Mezera působí už téměř deset let jako dobrovolný strážce ochrany přírody v Moravském krasu. Foto: archiv Radovana Mezery

„Moravský kras je úžasná lokalita. S překrásnou faunou, flórou a jeskyněmi,“ říká čtyřiačtyřicetiletý muž.

Přibližte, co vlastně má stráž ochrany přírody na starosti?
Naším úkolem je chránit přírodu a starat se o to, aby lidé v chráněné krajinné oblasti dodržovali stanovená pravidla. Dohlížíme na to, aby turisté v Moravském krasu nejezdili auty, motorkami a také na kolech tam, kde nemají co dělat. Hlídáme stanování v zakázaných lokalitách, zákazy vstupu do nepřístupných jeskyní. Monitorujeme a také likvidujeme černé skládky. Hlídáme horolezce. Někteří čas od času lezou v místech, kde se to nesmí. Součástí naší práce je také ostraha lokalit, kde se vyskytují vzácní živočichové. V posledních letech jsou to v Moravském krasu místa s hnízdy sokolů.
Kolik služeb máte za měsíc?
V hlavní turistické sezóně je to asi šest až osm služeb měsíčně. Několikrát do roka máme také noční služby. Ty se zaměřují většinou na nepovolené stanování, rozdělávání ohňů a porušování zákazu vjezdu.
Co je podle vás na této práci nejdůležitější?
Za mě osobně je to komunikace s lidmi, kteří do Moravského krasu přijedou. Při přestupcích není u stráže ochrany přírody pokuta na prvním místě. Lidem se přednostně snažíme vysvětlit po dobrém, co si mohou dovolit a co ne. V devětadevadesáti procentech případů ze sta se rozumně domluvíme a pokuta není třeba. Snažíme se je také informovat o dané lokalitě a dát jim odborný výklad. Kolikrát turisté ani nevědí, jaké skvosty se kolem nich nacházejí.
S jakými přestupky se nejčastěji setkáváte?
Jak už jsem naznačil, nejčastěji se návštěvníci krasu dopouštějí přestupku tím, že se dostanou někam, kde je to zakázáno. Mimo vyznačené trasy. Ať už pěšky, na kole nebo autem. Moravský kras je specifický v tom, že je poměrně malý. Má asi dvaadevadesát kilometrů čtverečních. A nejexponovanější místa navštíví desítky, někde i stovky tisíc turistů ročně. A ne všichni se chovají slušně. Samostatnou kapitolou jsou odpadky. Stále se najde dost těch, kteří do krasu bezostyšně vyvážejí odpad.
Jaké můžete rozdat pokuty?
Na místě až deset tisíc korun. Takovou pokutu ale nepamatuji. Když už to nejde jinak, pokutu dáme. Za nepovolený vstup do zakázané lokality jsme loni i letos dali pokutu pět set a tisíc korun. V obou případech se jednalo o vstup do míst, kde hnízdili sokoli.
Máte za těch devět let služby z terénu nějaký nepříjemný zážitek?
Do vyloženě hraniční situace jsem se zatím nedostal. Někdy jsou to nadávky, ale k fyzickému napadení zatím nikdy nedošlo. Jen nedávno jsme řešili případ, kdy na nás najížděl jeden řidič. Porušil zákaz vjezdu a jak se snažil ujet, tak jsme s kolegyní tak tak uskočili. Nyní se to řeší ve správním řízení.
Kolik strážců ochrany přírody v současnosti v Moravském krasu působí? A jaký úsek konkrétně vy hlídáte?
Je nás asi dvacet. Moje teritorium je sever a střed krasu. Macocha, Vývěry Punkvy a pak Habrůvecká bučina nebo okolí Býčí skály. Moje práce není jen na povrchu. Mám také vybavení do jeskyní, takže občas se dostanu i do podzemí, kde kontroluji, zda nedochází k ničení krápníkové výzdoby a k nepovoleným vstupům do jeskyní.
Jaká činnost strážce je pro vás nejoblíbenější?
V posledních dvou letech to bylo hlídání hnízdišť sokola stěhovavého. Ten v krasu zahnízdil po několika desítkách let. A úspěšně vyvedl mladé. Byl jsem u něčeho neobvyklého, co se v minulosti nedělo.

 

Radovan Mezera

O něm: Je mi čtyřiačtyřicet let. Žiji v Brně a pracuji jako řidič tramvaje. Zároveň školím i nové řidiče. Jsem svobodný. Ve volném čase pracuji jako dobrovolný strážce ochrany přírody v Moravském krasu. Mým koníčkem je také historie vojenství.

Kde rád jí/pije: Těch míst je víc. Většinou se tam stavujeme na oběd nebo večer na konci strážní služby. Restaurace Golem, hotel Broušek, hospoda v Holštejně a hostinec U Farlíků.

Kde rád odpočívá: Určitě v přírodě. Tam si vyčistím hlavu po náročném pracovním dni. Řízení tramvaje jsou někdy pěkné nervy.

Kde se rád prochází: Rád se toulám Moravským krasem.

Autor: Jan Charvát

Vložiů
Zdroj: https://blanensky.denik.cz/zpravy_region/strazce-ochrany-prirody-jednou-do-nas-najizdel-ridic-jinak-je-ale-klid-20180923.html
Vložil: 26.9.2018 Tonda Tůma

Za rušení poštolek při hnízdění dodatečně udělena pokuta

Na základě internetových informací zjistili strážci lezení horolezce koncem května 2018 v Moravském krasu přes hnízdo poštolky obecné v době, kdy na skále bylo upozornění o jejím hnízdění ve vyznačené trase.

Horolezec nedbal upozornění a poštolky v hnízdění rušil, což je nedovolené zasahování do přirozeného vývoje ptáků. Bohužel později poštolky hnízdo opustily a jejich snůška vychladla.

Horolezec byl vypátrán, předvolán a dnes s omluvou zaplatil pokutu.

Zapsal: 25.9.2018 Tonda Tůma

V Moravském krasu proběhne 22.9.2018 Ochranářský Triatlon

V sobotu 22.9.2018 hostí Moravský kras cca 90 účastníků letního setkání pracovníků a příznivců ochrany přírody z celé České republiky u příležitosti závodu "Ochranářský Triatlon".

Sídlem závodu je Sloup a sportovní část setkání proběhne během soboty.

První účastníci přijedou již ve čtvrtek večer a většina jich zůstane do neděle. K dispozici mají pestrý program jak v přírodě Moravského krasu (exkurze a sport), tak při večerních přednáškách a setkáních.

Strážci se akce zúčastní jako pořadatelé na stanovištích cyklozávodu a strážce Filip Chalupka bude i závodit, tak mu přejeme dobré umístění.

Účastníky čekají drobné dárky, které poskytli sponzoři, například: Město Brno, pivovar Starobrno, Českomoravský štěrk, Krajský úřad Jihomoravského kraje, Město Blansko, Obec Rudice a další.

Přihlášky na akci jsou již uzavřeny.

Zapsal: 18.9.2018 Tonda Tůma

Zpráva ze závodu a problém s pejskem bez vodítka

Účastníci závodu byli spokojeni a krajinou Moravského krasu byli nadšeni. Jeden problém se však vyskytl, a to byl pejsek, kterého na vycházce v Pustém žlebu nevedl majitel na vodítku. Pes vběhl cyklistovi z jižních Čech pod kolo a způsobil jeho upadení a zranění. Pořád platí, že na frekventované turistické cestě (pěší, cyklisté, vláček, auta dopravní obsluhy) mají být psi na vodítku. Pes bez vodítka je nezodpovědnost majitele zvířete.

Děkujeme všem sponzorům a organizátorům, Městysu Sloup za umožnění využít koupaliště k plavání a Rekreačnímu středisku Sloup za vzornou péči.

Zapsal: 26.9.2018 Tonda Tůma

převzato z: Archeologický ústav Akademie věd České republiky v Brně, Přehled výzkumů, 59-1

Výzkum v jeskyni Pod Hradem v roce 2016 a nálezy ulit a jantaru

autoři: Ladislav Nejman, Lukáš Kučera, Petr Škrdla, Lenka Lisá, Šárka Hladilová, Miroslav Králík, Rachel Wood, Miriam Nývltová Fišáková, Duncan Wright, Marjorie E. Sullivan, Philip Hughes

Resumé:

Třetí a zároveň poslední kampaň archeologického výzkumu jeskyně Pod hradem v Moravském krasu dosáhla skalního dna v hloubce 3,5 m. Skalní dno v této části jeskyně představuje spíše skalní stěnu než skalní dno (převýšení dna v sondě o délce 1 m dosahuje 1,2 m). Radiokarbonová data naznačují, že spodní vrstvy v této části jeskyně byly deponovány v pozdní fázi středního paleolitu. Nálezy jantaru a fosilních (baden) ulit mořských živočichů v pozdně středopaleolitické vrstvě 11 představují pozoruhodný nález, ale v případě těchto předmětů nelze vyloučit, že jde o kontaminaci z výše uložených archeologických kontextů. Analýza jantaru pomocí infračervené spektroskopie ukázala, že jde o baltický jantar. Je ovšem pravděpodobné, že lidé ho získali spíše ze sekundárního zdroje – ledovcových sedimentů severní Moravy či jižního Polska, kam byl dopraven ledovcem z primárních výchozů na pobřeží Baltického moře.

Vložil: 15.9.2018 Tonda Tůma

Světový Den stráže přírody

byl slavený v Moravském krasu dne 4.8.2018 na Skalním mlýně u Domu přírody od 10 do 16 hod.

Na organizaci se osobní přítomností podílelo 6 strážců přírody z Moravského krasu. Další strážci poskytli potřebnou součinnost před akcí a po akci.

Prezentace strážců byla rozdělena do 4 částí. V 1. části byla představena světová asociace strážců přírody a její činnost (zajímavé a někdy smutné údaje z tzv. rozvojových zemí). V 2. části se obecně představovali strážci v České republice a jejich asociace. 3. část se specializovala na činnost stráže přírody v CHKO Moravský kras a tu doplňovala 4. část představením úspěšné strážcovské akce při ochraně hnízdících sokolů v posledních dvou letech v Moravském krasu. Návštěvníky zaujalo video z ochrany sokolů.

Akci navštívilo cca 180 lidí.

 

                            

Zapsal: 20.8.2018 Radovan Mezera

Půlmaraton Moravským krasem 18.8.2018 - bude uzavřen Pustý žleb i pro cyklisty

v úseku Skalní mlýn - Salmova stezka a neprojedete ani ze Skalního mlýna do Blanska v čase 17.00 - 20.30 hod

Vložil: 17.8.2018 Tonda Tůma

Zpráva ze závodu a problémy s cyklisty

Strážci se pořadatelsky podíleli na průběhu závodu Půlmaraton Moravským krasem 2018 v Punkevním a Pustém žlebu. Měli jsme službu u slévárny, u rybárny, na Skalním mlýně a u Punkevních jeskyní. Celkem se akce zúčastnilo 5 strážců přírody z Moravského krasu.

Přestože na vjezdu do Pustého žlebu pod hotelem Broušek byl "zákaz vjezdu cyklistů" po dobu závodu, našlo se asi 10 jedinců, které omezení nezajímalo a arogantně se domáhali průjezdu Pustým žlebem mezi závodníky Půlmaratonu. Tito jedinci nedělají cyklistické veřejnosti dobrou pověst a v ochranářských kruzích se běžně mluví o velké arogantnosti cyklistů.

Jinak posunutý čas závodu do podvečera se ukázal jako výborná volba, protože bylo chladněji a žádní návštěvníci Punkevních jeskyní se v trase závodu nepletli.

Zapsal: 20.8.2018 Tonda Tůma

MIMOŘÁDNÝ KONCERT - BÝČÍ SKÁLA 8.9.2018 - vyprodáno

se koná v nepřístupné jeskyni Moravského krasu. Býčí skála je známa od nepaměti, podle posledních výzkumů byla navštěvována už v paleolitu a prostor Halštatského dómu, kde koncert proběhne, sloužil jako jeskynní svatyně i v době Keltů. V novověku místo nejvíce proslavil nález halštatského pohřbu a unikátního bronzového býčka. Prostor má jedinečnou a neopakovatelnou akustiku a ve všech, kteří ho kdy navštívili, zanechal nesmazatelné dojmy. Jeskyně je pro veřejnost nepřístupná, pouze dva víkendy v roce místní jeskyňáři provádějí zájemce přístupnou částí chodeb.

Všechen výtěžek z koncertu bude předán spolku Blueland, který v oblasti Malého Tibetu ve vesnici Kargyak postavil školu a stará se v České republice o těžce popáleného chlapce Odzera Stanzina. 

Vložil: 17.8.2018 Tonda Tůma

převzato z: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/v-jeskyni-u-holstejna-se-vazne-zranila-zena-uvizla-sto-metru/r~660efeb88cfd11e8a7cbac1f6b220ee8/?redirected=1534450148

V jeskyni Lidomorna u Holštejna se 21.7.2018 vážně zranila žena

Žena utrpěla mnohačetná poranění, vrtulník ji transportoval do Fakultní nemocnice v Brně.

Holštejn (Blanensko) - V jeskyni u Holštejna v Moravském krasu se 21.7. vážně zranila mladá žena, spadla z několikametrové výšky. S pomocí nosítek ji vynesli hasiči. Utrpěla mnohačetná poranění, řekla mluvčí záchranné služby Michaela Bothová. Vrtulník mladou ženu transportoval do Fakultní nemocnice v Brně.

Hasiči vyjížděli do Holštejna kolem 16:00. "Bylo to na žádost záchranné služby, zraněného člověka jsme vynesli ven," uvedl mluvčí hasičů David Jirouš.

Událost se podle policejního mluvčího Pavla Švába odehrála v jeskyni Hladomorna (Lidomorna) pod zříceninou hradu, kam vede značená turistická stezka. "Předběžně bez protiprávního jednání," uvedl Šváb. Podle něj šlo zřejmě o pád při procházce.

Ze zpráv jednotlivých složek záchranného systému není zcela jasné, jak daleko od vchodu do jeskyně se nehoda stala, informace se částečně rozcházejí. Každopádně zdravotníci potřebovali kvůli vynesení zraněné pomoc hasičů.

Holštejn leží v krasové oblasti. Ve skále pod hradem je přístupná Hladomorna, v okolí je několik dalších, veřejnosti nepřístupných jeskyní. V jedné z nich, známé jako Lipovecká ventarola, si v roce 2016 jeskyňář v hloubce 25 metrů pod zemí zranil kotník. Jeho záchrana trvala šest hodin. Bylo tehdy nutné prostřednictvím odstřelů rozšířit vstupní cestu do podzemí. Do akce se tehdy zapojily desítky záchranářů.

autor: ČTK | 21. 7. 2018

Vložil 16.8.2018: Tonda Tůma

zestručněně převzato z Městského úřadu Šlapanice:

veřejná vyhláška

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY PŘI NEDOSTATKU VODY

s platností od 24.7.2018 do odvolání

se ZAKAZUJE ODBĚR POVRCHOVÝCH VOD Z VODNÍCH TOKŮ a nádrží v celém správním území ORP Šlapanice.

Vložil 2.8.2018: Tonda Tůma

zestručněně převzato z Městského úřadu Blansko:

veřejná vyhláška

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY PŘI NEDOSTATKU VODY

s platností od 24.7.2018 do odvolání

se ZAKAZUJE ODBĚR POVRCHOVÝCH VOD Z VODNÍCH TOKŮ v celém správním území ORP Blansko, a to pro účely mytí aut, zalévání hřišť, trávníků, napouštění nádrží a bazénů.

Vložil 25.7.2018: Tonda Tůma

 

O víkendu 28.-29.7. 2018 oslavy Holštejna

Upozorňujeme návštěvníky Holštejna, že je nutno počítat s omezeným příjezdem do Holštejna a s nutností parkovat na určených parkovištích.

Pozvánka je na našich stránkách v sekci "Pozvánky na akce".

Děkujeme.

Stráž přírody

Vložil: 24.7.2018 Tonda Tůma

Výroční zpráva Správy CHKO Moravský kras za rok 2017

je k dispozici na adrese

http://moravskykras.ochranaprirody.cz/res/archive/392/063164.pdf?seek=1526399902

Věnujte pozornost třeba kapitole 11 o strážní službě.

Vložil: 19.6.2018 Tonda Tůma

V Moravském krasu úspěšně vyhnízdilo 8 sokolů

Převzato z e-mailu z 18.6.2018:

Jelikož poslední mládě opustilo hnízdo u Býčí skály, chtěl bych všem strážcům a pracovníkům Správy CHKO Moravský kras poděkovat za strážení na Býčině.
Je to fajn, že to klaplo, že snaha zajistit klid hnízdění byla završena úspěchem a hlavně, že se najdou ještě lidi, co do něčeho takového jdou.
Takže díky! Ještě rekapitulace, v Moravském krasu letos proběhla dvě hnízdění a všude po čtyřech mláďatech.
 
Všem děkuji za nasazení! Jo a posílám odkaz na letošní sokolí video:

https://www.youtube.com/watch?v=Pm1Igs4RUE0

René Bedan

     K tomu není co dodat. Velká radost nejen ochranářů, ale všech návštěvníků Křtinského údolí, kteří dodrželi omezení zákazů vstupu do okolí hnízda a současně mohli přes dalekohled strážců sledovat mladé sokolíky na hnízdě. I Správa CHKO Moravský kras svým dobrovolným strážcům děkuje, protože strážení sokolů byla jejich akce, kterou personálně dobrovolní strážci zajistili z 95%.

Vložil: 19.6.2018 Tonda Tůma

                                                          

Muzeum Blansko otevřelo novou výstavu "Tajemství jeskynních kostí"

Výstavu včera otevřel její autor Vlasta Káňa, jinak pracovník muzea a speleolog z Býčí skály. Výstava se uskutečnila za spolupráce dvou slovenských muzeí a je zaměřena na jeskynní paleontologii obratlovců.

Jako unikát bych označil model kostry jeskynního lva vyrobený díky 3D skenování.

Strážci doporučují návštěvu Muzea Blansko. Výstava potrvá od 8.6. do 31.8.2018.

                      

Zapsal: 8.6.2018 Tonda Tůma

Hnízdění sokolů v Křtinském údolí se chýlí k úspěšnému konci

Podáváme aktuální zprávu o dobrém průběhu hnízdění sokolů v Moravském krasu v Křtinském údolí. Na hnídě jsou 4 mláďata, z toho 3 jsou již přepeřená, poslední má ještě zbytky prachového peří. Pokud vše dopadne dobře, bude to letos rekord v počtu vyvedených mláďat v Moravském krasu.

Další informace a videa zde.

 

                                                                                                  

Vložili: 8.6.2018 Tonda Tůma a Radovan Mezera

převzato z: Právo | 29.5.2018 | Rubrika: Jižní Morava - Vysočina | Strana: 9 | Autor: Vladimír Klepáč | Téma: AOPK

Stádo ovcí čelí neustálým útokům

Neskutečným problémům čelí Tomáš Peslar, jehož zhruba desetičlenné stádo ovcí spásá pro ochránce přírody šest hektarů luk na Stránské skále mezi brněnskými městskými částmi Slatina a Líšeň. Za uplynulých osm let mu tři ovce zadávili psi.

Vandalové mu pravidelně přestříhávají elektrické ohradníky, jimiž je oploceno území určené k pastvě. Kradou mu i zdroj napájení. Chovatel již podal sedm trestních oznámení.
Žádné z nich zatím nevedlo k odhalení pachatele či pachatelů. Poslední zadávenou ovci pečující o dvě jehňata našel chovatel na pastvině v dubnu. Ze situace byl již tak zoufalý, že chtěl pastvu v této lokalitě dotovanou státní Agenturou ochrany přírody a krajiny (AOPK) ukončit.

Zoufalý chovatel
nyní hledá pro stádečko dva až tři pastevce, kteří jej budou hlídat. Ne kvůli vlkům či jiným šelmám, jako je tomu v Beskydech, ale v lokalitě uprostřed Brna kvůli lidem.
„Myslíme si, že se zřejmě něčí pes v minulosti zamotal do elektrického ohradníku a jeho majitel se zřejmě za to nyní mstí. Je to jen domněnka. Nemáme žádné informace o tom, že by v této lokalitě běhali zdivočelí psi. Zřejmě se jen někdo bezcitný baví tím, jak jeho pes či psi nahánějí a útočí na bezbranné ovce,“ řekl Právu Zdeněk Musil ze Správy Chráněné krajinné oblasti (CKHO) Moravský kras, přes niž stát pastvu na Stránské skále dotuje.

Jde totiž o přírodně jedinečnou oblast. Na tamní desetihektarové louce pravidelně rozkvétají vzácné koniklece velkokvěté. Lokalita je domovem mnoha stepních rostlin. Právě proto stát pastvu dotuje. Podle odborníků by bylo dokonce lepší, kdyby bylo stádo ovcí ještě větší. Stránská skála byla vyhlášena přírodní památkou již v roce 1978.
Jde v podstatě o ostrov přírody obklopený zahradami a městskou zástavbou. Jeho dominantou je vápencový útes, na němž archeologové našli v minulosti hned několik velmi cenných zkamenělin.

Snad pomohou pastevci
Chovatel stáda se rozhodl v pastvě pokračovat. Shání pastevce, kteří mu za odměnu pouhých padesát korun na hodinu dohlédnou na stádo. „Samozřejmě se pokusíme navýšit příspěvky na pastvu, tak abychom mu s těmito náklady pomohli. Ovce na Stránské skále potřebujeme,“ zdůraznil Musil.
Připomněl, že ochranáři mohou nechat louky kosit, výsledný efekt, tedy upravený trávník, se ale v žádném případě nedá srovnat s trávníkem, který je pravidelně spásán. Ovce a případně kozy totiž při pastvě narušují tzv. travní drn svými kopýtky, tím jej provzdušňují, což napomáhá růstu vzácných rostlin. Prospívá to celému biotopu.
To je důvod, proč bylo za podpory ochranářů a Unie před několika lety obnoveno pastevectví v centrální části Moravského krasu, kde četné louky spásá stohlavé stádo ovcí romanovských zemědělského podniku Zemspol Sloup. Další stádo ovcí a koz lze najít na loukách na hřebenech Pavlovských kopců u Mikulova. V Národním parku Podyjí na Znojemsku si nedávno pořídili na spásání luk u Havraníků stádo divokých koní.

          

Vložil: 6.6.2018 Tonda Tůma

Poděkování účastníkům dubnových úklidových brigád 2018

Ke "Dni Země" a k akci "Ukliďme Česko" probíhají každoročně a tradičně v Moravském krasu úklidy odpadků a skládek.

Co a kdo uklízel:

Magistrát města Brna s brigádníky vyklízeli křoviny v NPP Červený kopec 7.4. Následně brigádníci mohli přijít na exkurzi do Ochozské jeskyně za odměnu.

Jižní část CHKO uklízeli skauti z Králova Pole 7.4. pod vedením Gluma Petra Šabaty.

NPP Stránská skála uklízena dětmi a Slatiňany 13.4. pod vedením sdružení Fantázie ze Slatiny

Správa CHKO Moravský kras a strážci uklízeli s žáky (několik ZŠ) a studenty (gymnázium) blanenských škol, z Rájce (gymnázium), ze Sloupu (ZŠ), s jeskyňáři (např. Býčí skála, Křtinské údolí, Královopolská), skauty (např. Šamani z Ochozu) a hasiči (např. SDH Bílovice nad Svitavou) celou CHKO, ale hlavně střed a sever 14.4.

Trampové uklízeli údolí Oslavy a Chvojnice 14.4. pod vedením T.O. Podkova.

Mariánské údolí uklízeli nadšenci 14.4. pod vedením T.K. Sokoli a Davida Vaňka.

Studenti Gymnázia Kpt. Jaroše uklízeli jižní část CHKO 16.4. pod vedením Vítka Urbana.

DĚKUJEME nebo spíš "Matka Příroda DĚKUJE"

      

Vložil: 30.5.2018 Tonda Tůma

Pro zachování pastvy ovcí na Stránské skále naléhavě hledáme místního člověka !!!

Náplň práce:

Dohled a pasení ovcí v lokalitě národní přírodní památky "Stránská skála" v k.ú. Brno - Slatina dle dohody převážně v pracovní dny a dle dohody část hodin dopoledne a část hodin odpoledne. V případě zájmu dvou tří pastevců rozdělení hodin pastvy mezi zúčastněné.
Přemísťování ohradníkových sítí + doplňování vody. 

Požadavky:
Časová flexibilita.
Lehká zkušenost s dobytkem nebo alespoň zájem se to naučit.

Odměna:
Každodenní pohyb v přírodě
50 Kč na hodinu
Dobrý pocit (ovečky pastvou pomáhají přírodě)

Kontakt vlastník stáda ovcí pan Peslar: tomas@eski.cz

                        

Vložil: 25.5.2018 Tonda Tůma

Kde si můžem v Moravském krasu opékat špekáčky?


Takže nemám pro Vás dobrou zprávu.
Oficiálních ohnišť je obecně v české přírodě poměrně málo a nová se nepovolují už z důvodů rizika vzniku požáru.

Na území CHKO Moravský kras oficiální nezpoplatněná ohniště pro veřejnost žádná nejsou. Mohu Vám však doporučit povolené ohniště v lanovém centru "Přírodní areál Velká Dohoda" u vesnice Holštejn (povoleno pro klienty areálu) http://www.velkadohoda-moravskykras.cz/, kde si můžete i zasportovat a zaplatíte provozovateli areálu.
 
Oficiální nezpoplatněná ohniště najdete mimo CHKO Moravský kras v obcích, což by Vám řekli na obecních úřadech (o tom přehled nevedeme). Některé vesnice mají totiž pro svoji mládež ohniště zřízeno třeba v bývalých lomech nebo u sportovišť. Předpokládám, že do kempů Jedovnice a Sloup (oba kempy mimo CHKO Moravský kras) jet opékat nechcete.

Výjimečně existují i veřejná nezpoplatněná ohniště zřízená Lesy České republiky, napadá mě takové místo u skály Kozel v Chřibech. Poradit Vám mohou na příslušné Lesní správě.

Zajeďte si na Brněnskou přehradu viz  https://lesweb.brno.cz/data/files/filemanager/97/letak-a4-grilovani-nahled-897.pdf nebo https://www.lidovky.cz/grilovani-venku-s-prateli-brno-ma-nova-verejna-mista-f9m-/dobra-chut.aspx?c=A160930_154957_dobra-chut_ape nebo https://brnensky.denik.cz/zpravy_region/brno-zaziva-boom-grilovani-mist-stale-pribyva-20170812.html nebo https://brno.rozhlas.cz/verejne-grily-v-brne-se-tesi-oblibe-je-jich-pet-a-pribudou-dalsi-6460512.

Jenom připomínám, že platí zákon o ochraně přírody, zákon o lesích a zákon o požární ochraně.

             

Zapsal: 24.5.2018 Tonda Tůma

Proč cyklostezka Nad Klajdovkou není asfaltová?

Objevují se dotazy na stav a technické provedení cyklostezky mezi Velkou Klajdovkou a silnicí Brno - Ochoz (k odbočce na Spálenisko). Odpověď na jednu takovou kritiku:  "Stručně řečeno, tato cyklostezka je špatně vyprojektovaná, pro stávající provoz příliš úzká, má nevyhovující povrch a už je v některých místech rozbitá tak, že silniční kola musí po velmi frekventované a úzké silnici pro motorová vozidla. Kromě toho je cyklostezka neudržovaná a zarůstá vyšší vegetací a povrch u krajů prorůstá, takže se její šíře zmenšuje. Dnes je na cyklostezce zejména o víkendech a o svátcích enormní provoz. Vícečlenné rodiny s dětma a kočárky, lidi se psy, kteří bohužel i volně pobíhají, důchodci a turisti s hůlkami a to vše i ve větších či menších skupinách. A občas i koně. Což je pro všechny zmíněné skupiny účastníků provozu na cyklostezce více nebo méně nebezpečné. Kromě toho po této cyklostezce jezdí i cyklisté, kteří zcela ztratili soudnost, na cyklostezce doslova závodí a neberou ohled na chodce či další cyklisty." nyní předkládáme:

     Každé přírodní území a každá konkrétní cesta má svá specifika, proto nelze všechny cyklostezky dávat dohromady a požadovat po nich jednotné parametry a jednotné technické provedení. To nepočítám poplatnost aktuálním přepisům v době jejich realizace. Každý zhotovitel cyklostezky, vlastník pozemku a každý orgán ochrany přírody musí brát v úvahu všechny možné pohledy, aspekty a potřeby nejen cyklostezky, ale i krajiny a její ochrany, jejího užívání a hospodaření a mohou být i rázu historického.

     Pokud jsou ve zvláště chráněné přírodě asfaltové cyklostezky, pak obvykle a nejčastěji je to z důvodu jejich dalšího využití pro zemědělské a lesní hospodaření. Některé jsou pak asfaltové proto, že asfaltové v historii už byly a sloužily třeba pohraniční stráži. Pokud jsou někde zbrusu nové asfaltové cyklostezky, je to velká vstřícnost ochrany přírody a skutečnost, že cyklostezka ve zvláště chráněném území vůbec je a (navíc) někde je asfaltová, není žádná samozřejmost.

     Trasa cyklostezky Nad Klajdovkou není vedena po historicky asfaltové cestě a dále není vedena po cestě, která by byla nutná pro lesní hospodaření pro pojezd lesní techniky. Tato trasa vedla hustým lesem a byla úzká. Ochrana přírody by zde nikdy výstavbu dnešní cyklostezky nepovolila, pokud by nepřibrala v úvahu cyklisty jezdící po silnici Klajdovka (Brno) - Ochoz a jejich ohrožení na životě na této silnici. To byl jediný důvod (vstřícnost k cyklistům), proč Správa CHKO Moravský kras na stavbu cyklostezky v chráněném území kývla. Cyklostezka prochází nejen CHKO Moravský kras, ale i přírodní rezervací U Brněnky a cílem bylo udržet přírodní ráz lesa a rezervace a nevkládat do nich "asfaltovou dálnici". To jsou důvody, proč byla cyklostezka provedena technicky tak, jak je provedena (tj. minerální beton a relativně úzká). Cyklostezka u řeky Svitavy (z brněnských Obřan do Bílovic nad Svitavou) vybudovaná stejným investorem žádným zvláště chráněným územím neprochází. Navíc: pro průchod stavby cyklostezky Nad Klajdovkou přes přírodní rezervaci U Brněnky bylo nutné udělit výjimku ze zákona, což musí být zdůvodněno a její udělení není žádná samozřejmost. I tato výjimka ze zákona byla vstřícností ochrany přírody cyklistům.

     Pokud poukážeme na asfaltové cyklostezky z našich hor, pak zjistíme, že se jedná v naprosté většině případů o cesty používané pro lesní hospodaření nebo bývalé vojenské cesty nebo účelové komunikace pro dopravu k nemovitostem. Šumavské, jizerskohorské a krušnohorské asfaltové cesty byly ve své většině provedeny za jiného režimu a za jiným účelem, než výhradně a pouze pro cyklistiku jako cyklostezky. Dnes jsou udržovány a renovovány. Asfaltovou cyklostezku v národním parku nebo chráněné krajinné oblasti v lesích, která by byla postavena po roce 1992 (vznikl zákon o ochraně přírody a krajiny) na "zelené louce", tj. tam, kde asfalt předtím nikdy nebyl a neslouží výhradně a pouze cyklistům, těžko najdeme. 

     Každý máme volbu, kde půjdeme či pojedeme. Pokud je vhodné něco na cyklostezce opravit nebo tam dát nějaké provoz omezující značky, pak to není věcí ochrany přírody. Pokud je cyklostezka Nad Klajdovkou přetížená, její technické parametry se určitě měnit nebudou a žádnou novou paralelní cestu pro pěší nemůžeme v chráněném území povolit už proto, že v reálu tam žádná není. Zvažte, zda tuto cyklostezku vyhradit jen kolům a ostatní uživatele poslat chodit jinam, nebo zda ji jako cyklostezku zrušit a ponechat jen pěším (a vedle po silnici pojedou cyklisté) nebo zda se holt na cestě všichni ve slušnosti porovnáme ... a kdo chce mít prázdnou cyklostezku bez pěších, tak pojede zkrátka jinam ...

Zapsal: 14.5.2018 Tonda Tůma

Ovečky na Stránské skále se někomu nelíbí,

sabotuje pastvu a stojí za úhyny zvířat

Národní přírodní památka Stránská skála v Brně sice není v CHKO Moravský kras, ale spadá do působnosti AOPK ČR - Správy CHKO Moravský kras. V rámci péče o stepní lokalitu, známou především bohatým výskytem konikleců, zde Správa zajišťuje pastvu prostřednictvím smlouvy s vlastníkem malé skupinky ovcí panem Peslarem.

Pan Peslar se celou zimu stará o ovečky, shání jim nedostatkové seno, očkuje je a odčervuje, chová jehňata a s květnem začíná na Stránské skále v Brně pást se stádečkem 4 ovcí a 11 jehňat. V minulosti bylo zcela běžné, že mu někdo zničil ohradník nebo někdo odcizil ohradník či baterie a ovce se rozutekly. 

Ve středu večer 25.4.2018 našel jednu svoji ovci zraněnou, zranění podlehla. Podle pana Peslara zranění způsobil útok psa během středy, tj. za bílého dne. Zůstala po ní 2 jehňata, která možná nepřežijí.

Majitel stádečka ovcí autenticky:

Ahoj.Oznamuji přerušení pastvy na Stránské Skále. Já se celou zimu o ovce starám a po týdnu pastvy je toto výsledek...nemám psychickou kapacitu pro boj se zlem...
Prosím o pomoc s umístěním zbytku stáda na jiných pastvinách, abych si je mohl za rok nebo dva zase zkusit pást...jedná se o tři ovce a sedm jehňat..odčervené i ošetřené proti klíšťatům...Děkuji
Tom

Fotografie jsou smutné, proto je sem vkládat nebudeme. Prosíme návštěvníky Stránské skály o všímavost.

Vložil: 9.5.2018 Tonda Tůma

Padla pokuta za rušení sokolů

Také letos zahnízdili sokoli v prostoru Křtinského údolí v Moravském krasu. Nesmí být rušeni, takže v oblasti jsou červenobílé pásky uzavírající přístup ke skalám a vysvětlující cedulky. Už si strážci říkali: lidé jsou letos velmi slušní a chápaví. Ale přece jen se v sobotu 21.4.2018 našla skupinka 3 žen na výletě, která si cedulky o zákazech vstupu přečetla a přesto šla dál na skály se sokoly.

Strážci oblast hlídají, takže vystartovali, skupinku odchytili, vše vysvětlili a pro lepší zapamatování udělili pokutu příkazem na místě.

Děkujeme všem za ohleduplnost a respektování ochranných opatření v Křtinském údolí pro zdárné vyhnízdění sokolů.

                                                                    

Zapsal: 24.4.2018 Tonda Tůma

Jeskyňářská konference Speleofórum 2018

125 let SDH Bílovice nad Svitavou

Strážci přírody se zúčastnili obou akcí proběhlých v sobotu 21.4.2018.

Někteří strážci byli na Speleofóru ve Sloupu, kde instalovali jednoduchý poster formou nástěnky z fotek a prezentovali svoji práci v jeskyních. Strážci např. čistí krápníky, uklízejí jeskyně, označují závrty a jsou tak speleology, kteří nekopou a neobjevují, ale jsou jeskyním užiteční.

Další strážci byli v Bílovicích nad Svitavou a na slavnosti našich kamarádů bílovických hasičů měli stánek s informačními letáky a dvěma postery propagujícími Moravský kras a jeho ochranu. Hasiči jsou naši dlouholetí přátelé, jezdí každoročně na dubnovou úklidovou brigádu do krasu. V minulosti např. umývali krápníky ve Staré Amatérské jeskyni vodou z hasičské cisterny. Hasiči mají svůj dětský tým, který brzy seznámíme s jeskyněmi, aby mladí hasiči získali ke krasu pozitivní vztah :-)

V mezičase jsme nezapomněli na přírodu a vyjeli jsme k jedné přírodní rezervaci, kde jsou nájezdy lidí na česnek medvědí. A skutečně, 12 lidem jsme poskytli vysvětlení, že v rezervaci česnek trhat nesmějí, a 3 osoby jsme z rezervace rovnou vyprovodili.

                                  poster strážců - jeskyňářů formou nástěnky                   strážci u hasičů v Bílovicích        za pultem hasičský "potěr" z Bílovic

                               

Zapsal: 24.4.2018 Tonda Tůma

Fialový rybník pod Lipovcem

Je středa 4.4.2018 a na Správu CHKO Moravský kras dostáváme informaci, že z Lipovce teče do rybníka pod vesnicí a dál do krasu fialový potok. Ihned vyjíždíme věc prošetřit, protože sice rybník není na území CHKO, ale voda z rybníka teče do CHKO do systému Amatérské jeskyně.

Na místě nás čeká vozidlo HZS Blansko, jehož posádka nám sděluje, že v Lipovci už fialová voda není, ale zato celý rybník pod vesnicí je fialový. Vzorky vody již před námi odebrala výjezdová skupina HZS JmK pracoviště Laboratoř (CHL Tišnov) a provedla první analýzy ještě na místě. Zdá se, že zbarvení nezpůsobila nějaká jedovatá látka. Rybník se však tváří mrtvě, což je podezřelé.

Vypadá to, že rybník zbarvenou vodu pozdržel a dál do CHKO z rybníka odtéká voda zbarvená jen velmi mírně. Prohlížíme potok před jeho soutokem s Bílou vodou u Holštejna a tam již žádné okem viditelné zbarvení nemá. Protože drobní živočichové jsou v potoku vidět živí a další den je ve stále fialovém rybníku vidět živá žába, není barvivo okamžitě toxické.

Následně 6.4.2018 přichází výsledky laboratorních analýz: vodu obarvil nějaký šprýmař manganistanem draselným, známým jako hypermangan. Možná vědomě, možná nevědomě. V každém případě je však voda v Lipoveckém rybníku silně znečištěna svodem ze smíšené kanalizace z obce Lipovec. Tam patrně někdo hypermangan nasypal ...

Hypermangan, chemicky KMnO4, je černofialová lesklá krystalická sůl velmi dobře rozpustná ve vodě, přičemž vzniká růžovofialový až tmavofialový roztok (záleží na koncentraci). V medicíně se používá jako antiseptikum, k potírání ekzémů a plísní na nohou. Zředěný vodný roztok KMnO4 není nebezpečný.

      

Zapsal: 24.4.2018 Tonda Tůma

Mramor se u Březiny těžit nebude

Z médií přišla pozitivní zpráva, že ložisko výhradní nerostné suroviny křtinského vápence pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu nebude mít stanovený dobývací prostor a tedy nebude těženo.

Ložisko se nachází vpravo od silnice Březina - Křtiny, která tvoří hranici, na které vlevo sousedí s ložiskem chráněná krajinná oblast Moravský kras. Ta nemá ochranné pásmo, takže nebyla v proběhlých řízeních dotčeným orgánem státní správy.

blíže viz: https://www.brnan.cz/udalosti/soud-zamitl-stiznost-firmy-ktera-chtela-tezit-u-krtin-mramor

nebo historie kauzy viz: http://www.probrezinu.cz/nase-projekty/ne-lomu/

Děkujeme občanům Březiny a spolku "Pro Březinu".                                                                                                   

                                                             fialově - ložisko nerostné suroviny, zeleně - chráněné ložiskové území

PRO Březinu - Prosperita, Rozvoj, Obnova, z.s.

Více zde: http://www.probrezinu.cz/o-nas/
PRO Březinu - Prosperita, Rozvoj, Obnova, z.s.

Více zde: http://www.probrezinu.cz/o-nas/
PRO Březinu - Prosperita, Rozvoj, Obnova, z.s.

Více zde: http://www.probrezinu.cz/o-nas/
PRO Březinu - Prosperita, Rozvoj, Obnova, z.s.

Více zde: http://www.probrezinu.cz/o-nas/

Vložil: 24.4.2018 Tonda Tůma

Sokoli opět hnízdí v Moravském krasu

Prostor Krkavčí a Býčí skály a Kostelíku je uzavřen jak pro turisty, tak i pro horolezce !

Prosíme návštěvníky Moravského krasu o respektování ochranných podmínek národní přírodní rezervace Býčí skála a uzavření přístupu (modré turistické značky) k jeskyni Kostelík.

Uzavření platí IHNED do 30.6. 2018 nebo do odvolání dříve.

V hlídaném prostoru působí stráž přírody, fotopasti a pomáhají speleologové. Prosíme, respektujte informační cedulky a omezující pásky.

Děkujeme za rodinku sokola stěhovavého :-)

                                  

Zapsal: 28.3.2018 Tonda Tůma

informace pro přihlášené skupiny brigádníků:

letošní úklid Moravského krasu střed a sever

proběhne v sobotu 14.4. 2018.

Zapsal: 26.3.2018 Tonda Tůma

Nový závrtek - propad mezi Ostrovem a Vilémovicemi

Kras stále pracuje. Včera jsme dostali zprávu od jeskyňářů ze skupiny Tartaros (šéf skupiny Kuba) o novém závrtu (propadu) v loukách nivy Suchého žlebu jihozápadně od Ostrova u Macochy ve směru na Vilémovice. Závrt není od silnice vidět.

Propad je 1,5 m hluboký a průměr má 1 m. Je tedy relativně malý ve srovnání s propadem z předchozích let v louce blíže k Ostrovu u silnice (tento propad je označen kůly a je takto vidět ze silnice). Přesto je to zajímavý krasový jev a může mít ještě svůj vývoj.

Vznik závrtu v sedimentární výplni údolí signalizuje spíše posuny zvodnělých měkkých sedimentů mezi většími kameny v hloubce, ale nelze jej podceňovat a může indikovat i jeskyni pod propadem. Speleologové se na místo v nejbližší době zaměří s georadarem, který by podzemní dutiny měl prozradit.

Stráž přírody v pátek 16.3. nový závrt (propad) označí kůly, aby do propadu nespadl traktor při sečení louky.

      

Zapsal: 13.3.2018 Tonda Tůma

Navštivte Muzeum Blansko

a hlavně jedinečnou expozici "Cesta do pravěku Blanenska"

Někteří naši strážci již expozici navštívili a jsou z ní nadšeni. Expozice je sice rozsahem malá, ale přestavenými originály nálezů je unikátní. Expozice zabírá 4 místnosti blanenského zámku s nálezy od pravěku až po středověk.

Jsou zde k vidění např. kopie rytin zvířat na kostech z jeskyně Pekárna, originální kamenné nástroje vyrobené z alpského křišťálu z Žitného jeskyně, rekonstrukce hrobu z jeskyně Hadí.

Podle mne hlavní unikáty jsou originály nálezů především ozdob, bronzových šperků a nástrojů z halštatské svatyně z jeskyně Býčí skála. Tyto nálezy náramků, přívěsků, spon, korálů, nožů, věder a nádob zapůjčilo vídeňské Naturhistorisches Museum Wien. Je úžasné vidět tyto nálezy známé z vyobrazení na internetu či na stránkách knih v originálním provedení. Navíc jejich zapůjčení je prý časově omezeno.

No a určitě zaujmou hmotové rekonstrukce hradů a hrádků Blanenska, tj. jak asi tyto hrady, dnes zříceniny, mohly vypadat v době své slávy. Na základě půdorysné dispozice zbytků zdí a základů jsou specialisté schopni navrhnout hrad tak, jak s největší pravděpodobností mohl vypadat. Některé hrady možná ani nebudete znát.

Toto není hodnocení výstavy, ale pozvánka na něco velmi ojedinělého a výjimečného.

          

Zapsal: 11.3.2018 Tonda Tůma

 

Vloupání do jeskyně Býčí skála

V noci ze včerejška 6.3. na dnešek 7.3.2018 došlo k násilnému překonání horní a současně i dolní uzávěry do jeskyně Býčí skála. Neznámí vandalové nebo vandal zničil zámky od obou uzávěr (tj. horní - vstup do Předsíně alias Halštatu a dolní - vstup do Německé štoly). Přitom na vniknutí do jeskyně stačí překonat pouze jednu uzávěru, zásah do druhé uzávěry byl zcela zbytečný a je mimo normální uvažování.

Trestný čin zjistili místní jeskyňáři a ihned ho dnes šetřila Správa CHKO Moravský kras a PČR Blansko.

Jeskyně Býčí skála je výzkumným pracovištěm stejnojmenné speleologické skupiny, která má v jeskyni umístěn svůj pracovní materiál. Jeskyně je dále jedním z největších zimovišť netopýrů v ČR. Zatím nebylo zjištěno ani odcizení nějakého materiálu, ani vyrušení a změny zimujících netopýrů.

Jeskyně je proslavená archeologickým nálezem svatyně z doby halštatské, jehož části jsou aktuálně k vidění v Muzeu Blansko. Předpokládá se, že výzkum provedený v 19. stol. badatelem Wankelem vyzvedl všechny větší artefakty, takže případný revizní výzkum by patrně hledal na sítech jen malé a drobné artefakty. Navíc sedimenty v Předsíni (Halštatu) jsou kromě překopání Wankelovým výzkumem poničeny přípravou německé podzemní továrny a částečně jsou překryty německými betony. Po vloupání do jeskyně nebylo zjištěno kopání do sedimentů.

Speleologové ze skupiny Křtinské údolí na výzvu Správy CHKO Moravský kras ihned zkontrolovali uzávěry velkých jeskyní u Křtin a ty jsou v pořádku bez poškození. Jeskyňáři a strážci přírody jsou v pohotovosti a ve střehu.

https://blanensky.denik.cz/zpravy_region/do-jeskyne-byci-skala-vnikl-nezvany-navstevnik-podepsal-se-do-knihy-20180308.html

                                                               

Vložil: 7.3.2018 Tonda Tůma

Strážní služba 15.7.2006 - Podívejte se na fotogalerii na tomto webu, 

jak vypadala jedna velmi akční strážní služba před cca 12 lety. Uvidíte tam úklid odpadků z jeskyně Staré skály, výměnu piktogramů na informačním sloupku CHKO, zastavení vozidla a šetření nelegálního vjezdu do CHKO, odstraňování stromu spadlého na Salmovu stezku, asistenci u vrtulníkového zásahu záchranné zdravotní služby, zkoumání zkamenělin u lomu Hády, šetření nelegální skládky s hledáním stop původce skládky a montáž smaltované cedule na hraniční sloup CHKO Moravský kras.

Vložil: 19.2.2018 Tonda Tůma

Spolupráce strážců Moravského krasu s integrovaným záchranným systémem

Občasné kontakty udržujeme s hasiči (SDH) z Adamova, s HZS JmK Blansko a s HZS Jihomoravského kraje v Brně a dále se Speleologickou záchrannou službou (SZS) viz zde na webu článek z 15.10.2017 "Cvičení záchranářů v Nové Amatérské jeskyni".

Mimochodem Speleologická záchranná služba (stanice Morava) má od loňského roku nové sídlo v Rudici u Blanska společně s místními hasiči. Stanice byla slavnostně otevřena 20.5.2017 za účasti nejen sousedních hasičských jednotek SDH, ale i z blízkého Dolního Rakouska.

Speciální dlouhodobou spolupráci máme se sborem dobrovolných hasičů Bílovice nad Svitavou. V pátek 16.2.2018 jsme se zúčastnili výroční valné hromady SDH a JSDH Bílovice nad Svitavou, na které jsme se domlouvali na akce na rok 2018. Sbor nám pomáhá např. s každoročním Úklidem Moravského krasu nebo se Dnem stráže přírody. Zvláštní akcí uskutečněnou před lety s bílovickými hasiči bylo umývání krápníků tlakovou vodou ve Staré Amatérské jeskyni.

                              

                                                                           

Zapsali: 19.2.2018 Tonda Tůma a Filip Chalupka

Amatérská jeskyně bude mít příští rok velké výročí

Amatérská jeskyně byla objevena v lednu 1969 jeskyňáři speleologické skupiny Plánivy prokopáním ucpávky Cigánského závrtu. Příští rok tedy budeme slavit 50. výročí objevení Amatérské jeskyně.

Šlo o epochální objev v rámci České republiky, který předpokládal již profesor Karel Absolon, ale který realizovali až dobrovolní jeskyňáři pracující na výzkumu ve svém volném čase. Název Amatérská jeskyně je vlastně takovou odměnou všem, kterým se speleologie stala koníčkem. Hlavně však odráží nezměrné úsilí právě amatérských, tj. myšleno dobrovolných jeskyňářů.

Dnešní Amatérská jeskyně má délku chodeb cca 20 km a její systém, tj. Amatérská jeskyně s jeskyněmi přímo s ní souvisejícími (propojení přes sifony nebo přes závaly), má celkovou délku chodeb cca 40 km. Vlastně lze říci, že systém Amatérské jeskyně je jediná jeskyně složená z řady dílčích jeskyní vzájemně oddělených sifony nebo závaly a každá dílčí jeskyně má svoje jméno tak, jak byly postupně a často nezávisle na sobě objevovány. Do systému patří například Sloupsko-šošůvské jeskyně, Nová Rasovna, Piková dáma, Spirálka, 13C, Punkevní jeskyně a samozřejmě Amatérská jeskyně.

Přesnější délkové údaje budou příští rok k dispozici, protože Česká speleologická společnost právě provádí revizi mapy Amatérské jeskyně a plánuje vydání publikace. Rovněž plánuje výstavu, nicméně konkrétnější údaje zatím ještě nejsou k dispozici. Správa CHKO Moravský kras se k oslavám připojí malou připomínkou objevu v Domě přírody na Skalním mlýně a zorganizováním spolu s jeskyňáři Dnů otevřených dveří Amatérské jeskyně po 3 víkendy v měsíci listopadu 2019 na rezervační systém (budeme příští rok včas informovat, sledujte internet).

Amatérská jeskyně sama se ještě dělí na část Novou a Starou. Má půdorys písmene Y, jehož ramena vytvořily říčky Sloupský potok a Bílá voda. Od soutoku je to již říčka Punkva, a ta vytvořila nohu ipsilonu. Dá se zjednodušeně říci, že jeskyně má 3 etáže (ne všude), nejnižší trvale zaplavenou a celoročně protékanou vodními toky, střední zaplavovanou za vyšších vodních stavů a nejvyšší zaplavovanou za extrémních vodních stavů (kompletní zaplavení celé Amatérské jeskyně až po stropy bylo naposled v roce 2006 po jarní oblevě).

V Amatérské jeskyni doposud pracuje skupina Plánivy a dále skupiny Pustý žleb a Topas z České speleologické společnosti. Mimo to zde pracují dlouhodobě či krátkodobě odborné instituce na různých výzkumech. O jeskyni pečuje státní ochrana přírody zastoupená Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR - Správou CHKO Moravský kras.

Nelze nepřipomenout, že rok po objevu v srpnu 1970 zahynuli v Povodňovém sifonu Amatérské jeskyně při jejím výzkumu speleologové Milan Šlechta a Marko Zahradníček ze skupiny Plánivy při velké letní přívalové bouřce. Na ně a další v jeskyních zahynulé jeskyňáře se každoročně vzpomíná srpnovým pietním setkáním jeskyňářů u Holštejna.

Kdo má zájem získat informace o objevování jeskyní, je mu k dispozici velmi pěkná expozice nad pokladnou jeskyně Výpustek u Křtin viz http://www.cavemk.cz/expozice-jeskyne-a-lide/.

      

Zapsal: 16.2.2018 Tonda Tůma

Agentura připravuje projekt na nepřístupné jeskyně

Správa CHKO Moravský kras spolu s kolegy z Prahy a z dalších regionálních pracovišť Agentury ochrany přírody a krajiny ČR připravují celorepublikový projekt na čerpání financí z operačních programů životního prostředí zaměřený na praktickou ochranu jeskyní a na doplnění základních informací o jeskyních.

V praktické ochraně jeskyní se počítá s uzávěrami jeskyní, s čištěním jeskyní nebo s odstraněním věcí, které do jeskyní nepatří.

K doplnění základních informací patří korekce mapových podkladů (map jeskyní), doplnění fotodokumentace, biospeleologický výzkum zaměřený na bezobratlé živočichy, výzkum vod skapových i vodních toků, monitoring návštěvnosti a mikroklimatu.

Kromě toho se plánuje domapování závrtů na krasovém povrchu Moravského krasu.

Všechny aktivity jsou zdůvodňovány ochranou přírody, do projetku je navržen výběr jeskyní a ne každá aktivita je plánována pro každou jeskyni.

Speleologické spolky, což je především Česká speleologická společnost a její základní organizace, jsou informovány, je s nimi jednáno a záměry ochranářů jsou s jeskyňáři kozultovány.

Vložil: 16.2.2018 Tonda Tůma

Změny hranic CHKO Moravský kras v minulosti a co se chystá

CHKO Moravský kras byla vyhlášena v roce 1956 jako 1. CHKO na Moravě a jako 2. CHKO v Česku (po Českém ráji vyhlášeném o rok dříve). Z té doby do dneška přitom už řada cest, po kterých je hranice CHKO vedena, se změnila. Některé cesty zanikly, některé se narovnaly.

Aby se stav průběhu hranice CHKO "usadil" na stávající cesty, silnice a hlavně pozemky a parcely, je nejvyšší čas po 62 letech vytvořit novou aktuální mapu vedení hranice s jejím novým popisem. To nejde bez nové vyhlášky CHKO Moravský kras s dalšími novými návaznými dokumenty. A na tom všem pracovníci ochrany přírody (AOPK ČR a MŽP) již delší dobu intenzívně pracují.

Připomeňme si, že od roku 1956 do dneška jedna jediná úprava hranice proběhla. A to v roce 1958, kdy změnou vyhlášky 2 roky po vyhlášení CHKO Moravský kras byla hranice CHKO na jihu u Brna změněna kvůli vyřazení ložiska vápenců Mokrá z CHKO. Asi aby v budoucnu nebyl střet zájmů mezi CHKO a potřebou cementu a vápna na budování socialismu. 

V současných přípravách se uvažuje k CHKO připojit malá území, která patří do "evropsky významné lokality Moravský kras" (systém Natura 2000) a která doposud v CHKO nejsou. Druhým případem jsou malá území vápenců s krasovými jevy, která dnes do CHKO nepatří (asi na ně v roce 1956 zapomněli), ale která přímo na vápence Moravského krasu navazují. Netýká se to vzdálených vápencových území, jako je např. Němčický kras, který přímo na Moravský kras nenavazuje.

Kdo máte zájem, prohlédněte si turistickou mapu s dnešním vedením hranice CHKO Moravský kras a mapu geologickou a případně, jste-li znalci Moravského krasu, tak povzpomínejte, kde znáte vápence vedle hranice CHKO, ale nikoliv v CHKO. A sami zauvažujte, co by jste do CHKO Moravský kras připojili. Někde je geologická situace komplikovaná a pro zahrnutí do CHKO se musí vzít v úvahu existence krasových jevů nebo jiných zájmů ochrany přírody a možnost jasného vedení hranice CHKO po cestách a silnicích.

Horkými favority pro připojení k CHKO jsou území se závrty a jeskyněmi u Žďáru, se závrty a jeskyněmi u Holštejna, se škrapy u Jedovnic a přírodní rezervace Zadní Hády

Vložil: 7.1.2018 Tonda Tůma

Dotazy na lom Rudice - Seč (oblíbená pískovna) se množí

Pískovna v Rudici není "bývalý" lom, ale současný funční lom, přestože těžba sklářských a slévárenských písků je zde pouze občasná a nikoliv systematická.

Je zde platný dobývací prostor, tzn. že nepovolaným osobám není do lomu dovolen přístup, což si návštěvníci neuvědomují. V dobývacím prostoru je řádně povolena hornická činnost těžit ložisko nerostné suroviny.

Současný stav hornické činnosti představuje dotěžení ložiska, tj. převážná část nerostné suroviny je již vytěžena. Aktuálně se jedná o ukončení těžby a o likvidaci lomu.

Jde o unikátní lokalitu po stránce neživé (evidovaná geologická lokalita) i živé přírody (obojživelníci), a proto se Agentura ochrany přírody ČR - Správa CHKO Moravský kras zasazuje, aby lom po ukončení těžby zůstal v současném stavu a nebylo do něj zasahováno dalšími úpravami.

Jen si uvědomme, že tato lokalita vznikla díky těžbě a dotěžování ložiska lokalitu neničí, ale pouze lom velmi mírně plošně rozšiřuje.  Za zničení lokality bychom mohli považovat např. zavezení lomu.

Další informace naleznete zde níže pod datem 3.4.2017.

                                               

Vložil: 2.1.2018 Tonda Tůma

TISKOVÁ ZPRÁVA:

Identita původu sokola stěhovavého

hnízdícího v Moravském krasu byla odhalena

Samice sokola stěhovavého hnízdící druhým rokem v Moravském krasu pochází z hnízdiště v Maďarsku z pohoří Bükk. Byla okroužkována v roce 2013. Byl to první hnízdně úspěšný sokol stěhovavý v Moravském krasu i na Jižní Moravě po téměř půl století.

Již v minulém roce došlo k zaznamenání odečítacího a ornitologického kroužku u hnízdící samice. Teprve tento rok se naskytla příležitost k odečtu. Nejprve byla zjištěna pomocí fotopasti barevná, černo-stříbrná kombinace kroužku a posléze i vyfotografována sokolka tak, aby bylo možné rozluštit kód. Na odečítacím kroužku je alfanumerický kód 8B. Samice pochází z maďarských Bukových hor, kde ji na skalním hnízdě okroužkoval Tamás Szitta. Stalo se tak 31.5.2013.

Takto byl v České republice poprvé odečten sokol pocházející z Maďarska a obecně z území jižně od ČR. Základ české populace je tvořen ptáky z Německa a Polska. Další zajímavostí je výběr hnízdní lokality, tedy krasová oblast a vápencové skály shodné s místem narození.

Dohledání země původu komplikovala záměna kroužků na nohách a špatně vyplněné údaje kroužkovatele.

Spešov, 5. 10. 2017

René Bedan, řešitel monitoringu sokola stěhovavého pro Moravský kras

Vloženo: 1.1.2018, Tonda Tůma

Správa CHKO MK vyměnila 9 hraničních dvojsloupů

Každé zvláště chráněné území je na svých hranicích na cestách a silnicích, které do něj vstupují, viditelně označeno malým nebo velkým státním znakem.

CHKO se podle zákona označuje velkým státním znakem. CHKO Moravský kras má u silnic svoje hranice označeny velkým státním znakem umístěným na vysokých kůlových dvojsloupech. Mnohé dvojsloupy však již dosloužily, začaly totiž uhnívat u země, kde jsou přišroubovány k železným patkám. Hrozily pádem i do vozovky, takže jejich výměna byla velmi nutná.

Ke konci roku 2017 nechala Správa CHKO Moravský kras 9 těchto hraničních dvojsloupů vyměnit za nové. Vyměněn byl např. dvojsloup u Líšně, v Kanicích, u Jedovnic, u Těchova, u Sloupu, u Adamova a další. Kůlové dvojsloupy  jsou pro CHKO Moravský kras typické a jiné CHKO je nepoužívají.

                          

Vložil: 29.12.2017 Tonda Tůma

Malý propad pod jeskyní Málčina a ponory Říčky

V údolí Říčky pod jeskyní Málčina (Malčina) zjistili dne 19.12.2017 pracovníci Správy CHKO Moravský kras propad tvaru hrnce o průměru 80 cm a hloubce také 80 cm. Propad zde je podle zpráv speleologů již několik let a nachází se nad suchým korytem potoka Říčka v údolní nivě několik metrů od pravého břehu potoka. Patrně půjde pouze o pokles zeminy a sutě mezi mezi balvany v sedimentární výplni údolní nivy, nicméně nelze úplně vyloučit vazbu na neznámou krasovou jeskyni. 

Propady v krasové části údolí Říčky nejsou nic neobvyklého, ale vznikají nejčastěji v souvislosti s intenzívní srážkovou činností jako ponory potoka. Jenom potok Říčka má od svého vstupu na území vápenců Pod Hádkem po Vývěr Říčky I (štola) a Vývěr Říčky II poblíž Kaprálova mlýna evidováno minimálně 7 velkých ponorů (ne všechny jsou aktuálně aktivní), z nichž 4 vznikly v posledních cca 30 letech jako náhlé propady v korytě potoka.

1. ponor vznikl propadem v levém břehu rybníka Pod Hádkem a způsobil odtok rybníka do podzemí. Dnes je ponor uzavřen do zatěsněné skruže poblíž hráze rybníka. 2. ponor byl v minulosti potvrzen v tzv. Hádecké estavele, což je místo, které se někdy chová jako vývěr, jindy jako ponor. Dnes je zde vývěr Hostěnického potoka a fukci ponoru neuvidíte, hydrologický režim se změnil a místo už funkci estavely neplní. 3. ponor je označen naučným panelem jako Hádecké propadání a je to učebnicový pozvolný vtok potoka do podzemí. 4. ponor je dále po proudu potoka a tento bývalý propad byl speleologicky zkoumán skupinou "Královopolská" průzkumnou dřevem paženou šachticí. K objevu jeskyně nedošlo, šachtice zanikla pod náplavami a v den kontroly 19.12.2017 zde vsakoval potok Říčka do podzemí, takže koryto potoka dál po proudu až k vývěrům již bylo suché. 5. ponor opět dále po proudu potoka před jeskyní Málčina dnes nenajdete. Byl také speleologicky zkoumám "skupinou pro výzkum Říček" a průzkumná šachtice byla zaskružována. Později po zanesení skruží náplavami byla horní skruž odstraněna, aby nenarušovala přírodní ráz údolí. 6. ponor zhruba mezi jeskyněmi Málčina a Netopýrka je zanesený propad, který dnes lze jen těžko identifikovat. 7. ponor je další propad zruba pod jeskyní Netopýrka u bývalé chaty Moravského zemského muzea, dnes opět zanesený náplavami. Tím velké ponory potoka Říčka končí. Zatím. Příroda a kras rádi překvapí ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Zapsal: 29.12.2017 Tonda Tůma                                                                                                                   

Nové infopanely u krasových rezervací

Koncem roku 2017 nainstalovala do terénu Správa CHKO Moravský kras 4 nové infopanely informující o přírodních hodnotách krasových rezervací. 

Konkrétně 2 infopanely dostala NPR Vývěry Punkvy. Jeden panel stojí u Domu přírody na Skalním mlýně a druhý stojí u informačního domku u propasti Macocha.

Další 2 infopanely dostala PR Údolí Říčky. Jeden panel stojí na parkovišti Pod Hádkem a druhý stojí na parkovišti v Hostěnicích u ČOV.

Nové infopanely postupně doplňují již stojící řadu těchto panelů např. u Býčí skály nebo u Staré hutě (NPR Býčí skála), jiné stojí u Velké Klajdovky v Brně (NPR Hádecká planinka) nebo u Wiehlovy cesty u Josefova (NPR Habrůvecká bučina). Cílem je podat návštěvníkům základní informace o blízké rezervaci, o jejích předmětech ochrany s ukázkovými fotografiemi.

                                                                       

Vložil: 27.12.2017 Tonda Tůma

 

Zachráněný závrt

Správa CHKO Moravský kras obdržela koncem roku 2016 informaci o zavezení krasové deprese - závrtu ve skupině Klímových závrtů u Rudice. Informaci ihned stráž přírody prověřila a zjistila, že je skutečně zavážen zeminou s kameny nejsevernější závrt v Klímových závrtech.

Závrty vznikají - zjednodušeně řečeno - pozvolnými poklesy půdy v místech, kde je vápenec rychleji rozpouštěn, nebo náhlými propady do podzemních dutin opět vlivem rozpouštění vápence mezi jeskyní a povrchem. Ve většině případů závrty odvádějí nebo v minulosti odváděly srážkovou vodu do podzemí a jsou to důležitá místa krasové hydrologie a krasového reliéfu krajiny.

Závrty jako krasové jevy jsou ze zákona chráněny před poškozením nebo před zničením. Zavážení měnilo dochovaný stav závrtu a úplné zavezení by závrt zničilo, zanikl by. Závrty jsou typické pro krasová území a v ČR je Moravský kras jediné území, kde se vyskytují ve větším rozsahu a v pestrosti různých tvarových typů.

Stráž přírody provedla šetření a vzhledem ke komplikovanosti případu věc předala k došetření České inspekci životního prostředí (ČIŽP). Ve vzájemné spolupráci byl původce zavážení zjištěn, ale nemohl být již potrestán, protože mezitím firma zavážející závrt zkrachovala a zanikla.

Nicméně se Správě CHKO Moravský kras a ČIŽP podařilo domluvit vyčistění závrtu od navážky, což bylo provedeno začátkem roku 2017 a závrt byl po morfologické stránce uveden do původního stavu, tedy do původního tvaru. Přirozenou sukcesí postupně dochází k obnově travního pokryvu závrtu. 

                                                                         

Zapsal: 16.12.2017 Tonda Tůma

Horolezec rušil na jaře sokoly a zaplatil pokutu

Začátkem března tohoto roku létal sokol v oblasti horolezeckých terénů Krkavčí skála a Věž Modrého rysu v CHKO Moravský kras. Protože je zde také národní přírodní rezervace Býčí skála, jsou v tomto prostoru horolezectví a vstup ke skalám ze zákona zakázány, aby v rezervaci byl klid pro vše živé. 

Horolezci mají od ochrany přírody z tohoto zákazu uděleny výjimky a mohou ke skalám vstupovat a na nich horolezit vždy od 1.7. do 31.12. každého roku. Koncem března stráž přírody již sokola v prostoru uvedených skal monitorovala a skály hlídala. Odpoledne 21.3.2017 zjistili strážci na Krkavčí skále horolezce. Horolezec v tomto termínu na skále neměl lézt a vůbec neměl ke skále vstupovat a opouštět turisticky značenou cestu.

Horolezec na výzvu strážců slézt ze skály nereagoval, naopak vylezl na hranu skály a před strážci, kteří skálu museli obejít, utekl do lesa. Zanechal však po sobě řadu indicií, takže detektivním způsobem se strážcům podařilo rušitele nakonec vypátrat, předvolat k podání vysvětlení a udělit pokutu, kterou rušitel bez prodlení zaplatil.

Sokoli nakonec letos v národní přírodní rezervaci Býčí skála zahnízdili a úspěšně vyvedli mládě. Pro těsnou blízkost turistické cesty však po celou dobu hnízdění (duben - červen) museli dobrovolní strážci přírody Moravského krasu hlídat klid hnízdění. A nebylo to jednoduché, protože se našlo pár lidí, kteří nedbali informačních tabulek a do rezervace vstupovali, čímž ohrožovali klid hnízdění. Je pravděpodobné, že bez téměř každodenního nasazení dobrovolných strážců by hnízdění úspěšné nebylo.

Zapsal: 16.12.2017 Tonda Tůma

kniha autora Petra Zajíčka

Moravský kras v ponorné řece času

je již v prodeji !

Tento příspěvek není recenzí, ale upozornění všech zájemců o Moravský kras, že velké monografie o Moravském krasu, které jsou k sehnání již jen v antikvariátech, nyní doplňuje nová právě vydaná kniha. I tak zůstává počet souborných monografií o Moravském krasu vydaných ve 20. a 21. století tak na prsty jedné ruky, takže každá nová je vlastně vzácností.

Cituji z pravé záložky přebalu knihy: Kniha Moravský kras v ponorné řece času provádí čtenáře touto oblastí od počátků jejího vzniku až do současnosti. Přibližuje základní milníky postupného vývoje, historická fakta i neúnavnou práci několika generací badatelů. Představuje také řadu dosud nepublikovaných či málo publikovaných materiálů.

K tomu doplňuji: Kniha skutečně uvádí poslední fakta ještě k roku 2017. Jak můžeme od geologa a jeskynního fotografa Petra Zajíčka čekat, text doplňují téměř výhradně fotografie a většina obsahu knihy je věnována jeskyním, ale nevyhýbá se ani povrchu krasu, jeho biotě a různým vazbám a souvislostem. Myslím, že text je napsaný čtivou formou a zaujme nejširší veřejnost, které je také kniha nepochybně určena. V závěru knihy najdeme zajímavou kapitolu Medailonky významných osobností spojených s Moravským krasem týkající se již nežijících badatelů a vedenou také do roku 2017 včetně.

Knihu vydalo nakladatelství Academia v tomto roce a seženete ji právě v knihkupectvích tohoto nakladatelství.

                                                                                           

Zapsal: 22.11.2017 Tonda Tůma

"Elfí domeček" je objev jeskyně

V sobotu 18.11.2017 jsem byl v Českosaském Švýcarsku a na mobilu jsem nereagoval na nepřijatý hovor od kolegy jeskyňáře Michala Šenkýře, předsedy skupiny Moravský kras. Až dnes jsem mu zavolal, cože to chtěl. A ... chtěl oznámit OBJEV JESKYNĚ !!!

Speleologové ze skupiny Moravský kras mají v Moravském krasu od Správy CHKO povolení výzkumu místa, kde byl v minulosti v zimě indikován výron teplého vzduchu. Bližší informace o postupu prací získáte na webu http://zo620mk.webnode.cz/elfi-domecek/.

Nyní byl výzkum korunován úspěchem aneb "příroda pustila". Objev jeskyně v místě bývalého "mastného fleku" je natolik čerstvý, že fotografie s bližšími informacemi jsou k dispozici pouze na facebooku speleoskupiny Moravský kras. Odtud přejímám údaje: objevená jeskyně má zhruba půdorys 15 x 15 m a výšku prostory 1,5 m, půjde o říční jeskyni a jeskyňáři se nacházejí v jejím portálu. Rozhodně nic malého. Další hodnocení ukáže pokračující výzkum.

Nová jeskyně se nachází v národní přírodní rezervaci, z důvodů klidového režimu v ní mimo značené cesty nelze bez povolení chodit a přístup k jeskyni ve strmém skalnatém svahu je velmi riskantní.

Zapsal: 20.11.2017 Tonda Tůma

Pekelná noční strážní služba

Chráněná krajinná oblast Moravský kras patří se svou rozlohou 92 km2 mezi nejmenší chráněné oblasti v naší republice. I přesto, že je tak malá, je zde mnoho problémů, které je potřeba řešit. Dobrovolní strážci se proto podílí na strážních službách. Strážní služby provádíme hlavně během dne.

Dne 7. 7. 2017 se uskutečnila noční služba v počtu tří strážců. Byla zaměřena hlavně na kontrolu vjezdů aut, nepovolené táboření, uzávěry jeskyní apod. Noční služby bývají poněkud jiné než denní a mají i zvláštní atmosféru, kdy se projíždí služebním autem nebo pěšky prochází potemnělou krajinou. Byli jsme zvědaví, co nás potká a na jaké nástrahy narazíme. Netušili jsme, že tentokrát to bude hlavně příroda, která vyzkouší naše schopnosti.

První část služby mířila do lokalit Macošská a Ostrovská plošina a do jejich okolí. Už při průjezdu lesem se začal zvedat prudký vítr a začalo hustě pršet. Kolega v autě poznamenal, že to ještě moc neprší a že se nic velkého neděje. To neměl říkat. Zahřměly blesky, zapraskaly stromy a začalo krupobití. Hnali jsme se ďábelskou rychlostí lesem ve snaze uniknout živlům. A uvažovali, kde se s autem ukrýt. Hrozilo, že nám kroupy rozbijí čelní sklo nebo na nás spadne strom nebo jeho část. Mnoho času na rozhodování nebylo. Ze zoufalství jsme odbočili k chatě jeskyňářů skupiny Hluboký závrt, kde jsme přečkali nejhorší.

Po vyjetí z lesa jsme projížděli přes hromadu krup. Kolega trefně poznamenal, že by se hodily zimní pneumatiky. Vzápětí vysvitlo sluníčko a my jsme předpokládali, že se počasí umoudřilo. Omyl. Neumoudřilo, jenom si dalo přestávku.

Po menší svačince jsme pokračovali směrem do Pustého žlebu. Je zde asi 450 jeskyní, délka žlebu je 7,5 km a hloubka je místy až 100 metrů. Pokud zde někoho zastihne špatné počasí, tak většinou není kam utéci.

Jedeme tedy od Sloupu žlebem, vítr se začíná zvedat, začíná i pršet a my tušíme, že bude potřeba žleb opustit co nejrychleji. Ale nebylo nám to souzeno. Slyšíme hukot a z prudkých a kolmých strání sjíždějí do silnice spadlé stromy, které nevydržely vítr a podmáčenou půdu. Jedou jak po skluzavce až dolů na cestu, po které se pohybujeme. Kličkujeme mezi kmeny, některé pomocí lan odtahujeme. Dva pracují a jeden kontroluje, jestli se na nás něco neřítí ze tmy. Konečně se probíjíme k Punkevním jeskyním a míříme ke Skalnímu mlýnu a věříme, že jsme z nejhoršího venku. Opět omyl, příroda na nás nezapomněla. Přes cestu se zřítil vzrostlý kmen a nebylo v našich silách ho odstranit. Nezbylo než si zavolat hasiče na pomoc. A to i z důvodu zprůjezdnění obslužné účelové komunikace k Punkevním jeskyním. Vrátit se zpátky přes Pustý žleb do Sloupu bylo za těchto podmínek vyloučeno. Počkali jsme na příjezd hasičů, kteří strom odstranili.

Pak už konečně noční strážní služba probíhala relativně v poklidném duchu.

Po zkontrolování jižní části Moravského krasu jsme strážní službu v cca 3:00 hodiny ráno ve zdraví ukončili.

 

                               

 Zapsal 13.11.2017 Radovan Mezera

Unikáty podle profesora Musila

V roce 2014 vydala Masarykova univerzita v Brně

knihu "Morava v době ledové. Prostředí posledního glaciálu a metody jeho poznávání."  od autora profesora Rudolfa Musila.

Kniha ve formátu A4 zaujme již při prolistování skvělými kresbami prehistorických zvířat od pana Petra Motlitby zasazenými do konkrétní přírody na Moravě. Vědecké kresebné rekonstrukce zvířat v jejich dávném prostředí nám mimoděk připomenou obrazy Zdeňka Buriana.

Pan profesor v knize mnohokrát poukazuje na jedinečnost Moravského krasu a Moravy ve svém geografickém postavení v rámci starších čtvrtohor, poukazuje na jedinečnost řady českých a moravských paleontologických lokalit z hlediska života obratlovců a několikrát používá termín unikát nebo unikátní. To je něco, čeho bychom si měli nesmírně vážit a na co být hrdí nepochybně nejméně v hranicích Evropy.

Při čtení o medvědech jeskynních se dozvíme o unikátnosti jeskyně Pod hradem, kde se rodila mláďata těchto medvědů a některá v jeskyni zahynula. Světovým unikátem jsou Sloupské jeskyně, kde byly odkryty celé kostry medvědů jeskynních v neporušeném anatomickém stavu. Moravský kras je unikátní nálezy dvou úplných koster lvů jeskynních. Jeskyně Výpustek poskytla unikátní nález kompletní kostry kozorožce. Unikátní jsou i lokality mimo Moravský kras, např. Tučín u Přerova s nálezy sintrových výlitků mozkoven řady obratlovců nebo Holubice u Brna. A muzejní unikáty? Skupina koster šesti medvědů jeskynních byla nepochybně expozičně světovým unikátem, jak píše autor knihy.

Kniha čtenáře přehledně provádí vývojem klimatu a krajiny, seznamuje s metodami studia a s jejich výsledky, s nejnovějšími poznatky o staročtvrtohorních (pleistocenních) zvířatech a uvádí přehled nejdůležitějších nálezových lokalit. A přitom velmi zajímavě a čtivě.

Věděli jste, že první muzeum Moravského krasu bylo otevřeno 8.7.1906 ve Sloupu jako soukromé muzeum učitele a badatele Jana Kniese, který je pak zdarma věnoval v roce 1922 Moravskoslezské zemi? Zajímá vás jaká další zvířata byla určena z kostí, které do jeskyní natahaly hyeny jeskynní? Jak jeskynní zvířata žila, jak se stravovala, jak soupeřila? A co v poslední době ledové takoví mamuti? Víte, že na některých odlehlých ostrovech vymřeli poměrně nedávno, před cca 7 tisíci lety? Co jiní současníci mamutů, např. nosorožci? A problematika globálního vymírání ke konci posledního glaciálu? To vše a ještě více je v knize probíráno. Autor nezapomíná ani na domestikaci zvířat, ke které začalo docházet již na hranici poslední doby ledové a současné doby meziledové (= holocén neboli mladší čtvrtohory).

Tímto krátkým příspěvkem s fakty převzatými právě z knihy "Morava v době ledové. Prostředí posledního glaciálu a metody jeho poznávání." knihu doporučuji všem, kteří v Moravském krasu žijí nebo jenom bádají. A pak všem zájemcům o život vymřelých i současných zvířat v kontextu s Moravou poslední doby ledové. Kniha ještě je v prodeji.

27.10.2017 Tonda Tůma

Úplné uzavření komunikace Skalní mlýn - Punkevní jeskyně

ve dnech 6. – 10. 11. 2017

Proběhne uzavření silnice (i pro pěší) v úseku Skalní mlýn – Punkevní jeskyně ve dnech 6. – 10. 11. 2017. Doprava k Punkevním jeskyním bude možná pouze lanovkou od Macochy nebo Pustým žlebem od Sloupu (pro motorová vozidla jen s povolením).

 

 

Uzávěra mostu na Kateřinskou jeskyni

 

Od 13. 11. 2017 do konce dubna 2018 bude probíhat rekonstrukce mostu na Skalním mlýně, příchod ke Kateřinské jeskyni bude možný po lávce k Domu přírody, parkoviště u Kateřinské jeskyně bude uzavřeno, Suchým žlebem bude možné projet s motorovým vozidlem jen ke Kateřinské jeskyni a jen s povolením.

Vložil na základě informace ze SJ ČR: 27.10.2017 Tonda Tůma

Rys Kryštof je u nás v krasu již rok


V minulých dnech uplynul rok od doby, co jsme se poprvé dozvěděli o výskytu rysa ostrovida, který byl později pojmenován Kryštof, v Moravském krasu.

Nejde o první nález vůbec, protože se zde rysi příležitostně objevovali již v minulosti. Vesměs však byli zastřeleni pytláky, což se nevyhnulo ani kojící samici. Kryštofovi se ale naštěstí zatím daří lépe. Poté, co byl jeho výskyt po delší prodlevě potvrzen začátkem ledna 2017, mu věnujeme maximální pozornost. A i to zřejmě přispívá k tomu, že je tu stále s námi.

Jeho monitoringu se věnuje zejména kolega Martin Duľa z Hnutí Duha a Ústavu ekologie lesa Mendelovy univerzity, se kterým Správa CHKO MK úzce spolupracuje. A rádi využíváme pomoci řady spolupracovníků, mezi nimi našeho strážce Radovana Mezery. 

Monitoring našeho rysa začal v zimě 2016/17, kdy bylo díky dostatku sněhu možné sledovat jeho stopy. V té době se ho také povedlo s pomocí fotopasti vyfotit u jedné z jím ulovených srn. Protože zde ale zůstal i po období říje, kdy bohužel nenašel samici k páření, začali kolegové uvažovat o jeho odchytu a označení telemetrickým obojkem.

V průběhu jara jsme vyřídili potřebné povolení a koncem dubna do terénu umístili dvojici odchytových zařízení, jež byla aktivována v květnu. A v polovině června se rys do jednoho z nich chytil. Během pár hodin byl odborně uspán a následně vybaven obojkem, který pravidelně vysílá signály informující nás o jeho výskytu.

Signály mají jisté zpoždění, ale i tak díky nim můžeme vytipovat např. místa, kde ulovil nějakou kořist. Na tato místa se pak vydáváme a snažíme se ulovené srny nebo muflony dohledat, což se nám v řadě případů daří. Kromě pohybu tak máme velmi bohaté informace také o jeho lovecké aktivitě, potravním chování, ale i využívání jeho úlovků dalšími druhy, jako jsou prasata, lišky nebo např. káňata. Dále se postupně dozvídáme, jak velký areál tento jedinec využívá, kde se zdržuje nejčastěji nebo např. to, jak často překonává silnice. To vše by pak v budoucnu mohlo přispět k lepší ochraně nejen rysa Kryštofa, ale i dalších jedinců, kteří se zde snad v budoucnu objeví. 


Vybavení rysa obojkem také nepochybně přispívá k jeho lepší ochraně. Jeho intenzivní monitoring pravidelně popularizujeme formou článků nebo i vystoupení v rozhlasu či televizi, což by mělo přispět k tomu, že proti němu žádný z pytláků nepozvedne zbraň. Doufejme tedy, že se s ním budeme v Moravském krasu a jeho okolí potkávat ještě dlouhou dobu. Je to nejen velmi pěkné a vzácné zvíře, ale svou loveckou aktivitou jistě přispěje i k ozdravení populací srnčí a mufloní zvěře, snížení jejich příliš velkých stavů a tím i snížení škod, které páchají na dřevinách.

Zapsal: 17.10.2017 Antonín Krása, zoolog Správy CHKO Moravský kras

                                                  rysem stržená srna                                                                     rys Kryštof

                                                

 

 Cvičení záchranářů v Nové Amatérské jeskyni

Strážci přírody se zúčastnili jako speleologové - průvodci části cvičení HZS, které proběhlo ve čtvrtek 12.10.2017 v Nové Amatérské jeskyni - vchod Štola U javora. Akci realizovaly jednotky HZS Jihomoravského kraje Brno a HZS Blansko za spoluúčasti Speleologické záchranné služby České speleologické společnosti. U akce byli přítomni 2 strážci s 3-členným doprovodem.

Jedna část cvičení probíhala v jeskyni v Absolonově dómu nedaleko vchodu do jeskyně. Zde se cvičně stavěl ošetřovatelský stan.

Důležitější část cvičení probíhala v Rozlehlé chodbě u III. vchodu do Bludiště Milana Šlechty. Místo je vzdáleno asi 1/2 hodiny rychlé chůze od vchodu. Do Rozlehlé chodby se strážcem jako průvodcem dorazil záchranářský tým s figurantem na předem vybrané místo.

Akce začala fingováním úrazu zraněné nohy (figurant) na zabláceném svahu. Fáze oznámení na povrch a přivolání zdravotní záchranky byla tentokrát vynechána a přítomný tým HZS ihned zahájil svoji práci tak, jako by právě dorazil k postiženému po přivolání. Jeden záchranář komunikoval nepřetržitě se zraněným, dával mu otázky a zapisoval jeho zdravotní pocity a objektivní zjištění do zdravotní zprávy. Druhý zabalil zraněného do izofólie, aby zajistil určitý tepelný komfort zraněného a pod zraněného podsunuli společně izolační podložku proti chladu od země. Mezitím další dva záchranáři stavěli ošetřovatelský stan, další vařil čaj.

Přichází nový záchranářský tým, který přinesl nosítka na přepravu zraněného ven z jeskyně. Tento tým zkouší v jeskyni francouzský komunikační přístroj s cílem navázat rádiové spojení se záchranáři venku před jeskyní. To je specialita Speleologické záchranné služby. Navázat spojení se nedaří, a tak nezbývá než okamžitě se zdravotní zprávou vyslat kurýra, který veden strážcem - průvodcem splní svůj úkol a před jeskyní předá zdravotní zprávu. Zde by již normálně čekala zdravotní záchranka, ta by se podle přinesené zdravotní zprávy na příjem zraněného připravila, ale tato fáze cvičení je dnes vynechána.

Zatím v jeskyni je zraněný přenesen do ošetřovatelského stanu postaveného z izofólií. Ve stanu je perfektní tepelný komfort (mimo stan je v jeskyni stálá teplota 8 stupňů), který navíc udržuje malý zapálený cestovní vařič. Zraněnému jsou po rozstříhání odstraněny zablácené šaty v místě zranění, je mu poskytnuta nezbytná první pomoc, což v případě zraněné nohy je její zadlahování. Poté je zabalen proti prochlazení a uložen na nosítka k transportu z jeskyně. Tím je úkol cvičení splněn, fáze transportu je dnes rovněž vynechána.

Figurant je propuštěn, vše se uklízí, týmy opouštějí jeskyni a akce končí. Hlavní cíl, nácvik činnosti v jeskyni, byl bezezbytku splněn.

Nyní si dovolím malé časové zhodnocení záchrany: 

V rozsáhlé Amatérské jeskyni se stal úraz členu speleologické výzkumné skupiny půl hodiny cesty od vchodu. Na místě zůstává zraněný speleolog a měl by s ním zůstat ještě někdo, kdo bude se zraněným komunikovat a třeba mu poskytne první pomoc a měl by zabránit prochlazení zraněného. Další speleolog by měl vyrazit ke vchodu jeskyně pro pomoc. Čili do podzemí by měly vstupovat nejlépe minimálně 3 osoby, bezpečnostní pravidla určují minimum 2 osoby. Cesta pro pomoc bude trvat půl hodiny. Řekněme, že záchranáři z Blanska a první členové Speleologické záchranné služby jsou na místě před jeskyní za 15 minut zavoláni mobilem a další půl hodiny půjdou jeskyní ke zraněnému. Takže odborné ošetření se zraněnému v jeskyni dostane za cca 1 hodinu 15 minut. Pak bude řekněme do čtvrt hodiny probíhat odborná první pomoc a další půl hodiny transport ven z jeskyně. Tedy sčítáme, že zraněný ven z jeskyně ke zdravotní záchrance v sanitce se dostane za cca 2 hodiny a je odvážen sanitkou do nemocnice. Z těchto časových úvah, kdy zraněný značný čas stráví v jeskyni, je zřejmé, jak je důležité dbát při speleologických akcích a vůbec při výpravách do podzemí na přípravu takové akce, na vybavení skupiny zdravotním materiálem (včetně izofólie) a na předvídavost krizových situací vzhledem k charakteru jeskyně. Nejlepší pomoc je ta poskytnutá na místě a co nejrychleji už členy speleologické výzkumné skupiny, to víme všichni.

Zapsal: 15.10.2017 Tonda Tůma

                               

Jeskynním systémem Rudické propadání - Býčí skála proteče voda z rybníků

Výlov rybníků Dymák a Olšovec

Jako každoročně, tak i letos bude výlov rybníků Dymák a Olšovec. Vody z rybníků zaplní koryto Jedovnického potoka a pochopitelně i jeskynní systém Rudické propadání - Býčí skála. Je starou zkušeností, že po výlovech rybníků v jeskyni zůstávají v malém množství ryby, které unikly rybářům a které vypouštěná velká voda strhla. Menší ryby potom přežívají v jeskyni v tůních, větší ryby často nepřežijí pády ve vodopádech, kdy potok v jeskynním ponoru klesá zhruba 90m do hloubky na horizontální chodby. Tyto leklé ryby v jeskyni zahnívají a rudičtí jeskyňáři je raději uklidí.

Rybník Dymák začne být vypouštěn v pátek 13.10. a hned v sobotu 14.10. je jeho výlov.

Rybník Olšovec začne být vypouštěn v sobotu 14.10. po výlovu Dymáku (leží na potoku proti proudu nad Dymákem) a jeho výlov bude v sobotu 28.10.

Vypouštění rybníků poznáte v Křtinském údolí od vývěru Jedovnického potoka po jeho soutok s Křtinským potokem a dál v Křtinském potoku po řeku Svitavu, protože voda v potoce bude zakalená rybniční bahnitou vodou. Vypouštění poznají i jeskyňáři, kalná voda v jeskynních tůních bude rybničně zapáchat, dokud neodteče.

Vložil: 11.10.2017 Tonda Tůma

Poděkování Lesům ČR (Lesní správě Černá Hora) za Salmovu stezku

V tomto roce realizovaly Lesy České republiky komplexní opravu zábradlí Salmovy stezky, která je jedinou pěší cestou spojující propast Macochu s Punkevními jeskyněmi.

viz: https://www.novinky.cz/cestovani/439405-slavna-salmova-stezka-v-moravskem-krasu-je-uzavrena.html

Došlo k odstranění starého zábradlí včetně stojek a k instalaci úplně nového zábradlí. Nové zábradlí je masívnější a výrazně pevnější než to předchozí. Nemusíme se bát v kterémkoliv místě o zábradlí opřít. Zábradlí také vydrží i případný pád větví, který staré tenké zábradlí lámal.

Zábradlí je vyhotoveno jednak v levém svahu Pustého žlebu a jednak nad svahem směrem k propasti Macocha, kde má funkci usměrňovat návštěvníky, aby nechodili mimo značenou cestu k okraji skal (nebezpečí pádu ze skály).

Jen tak mimochodem, celá Salmova stezka je umístěna v Národní přírodní rezervaci Vývěry Punkvy a z důvodů klidu přírody a zabránění sešlapu lesní půdy zde není dovoleno chodit mimo značené cesty. Tedy např. v současné době žádné houbaření. A zákon nedovoluje vjíždět do národní přírodní rezervace, takže cyklisté na Salmově stezce nesmí ohrožovat pěší turisty a měli by hezky pěšky šlapat vedle kola. Což ovšem mnozí cyklisté nechápou či spíše ani neví, takže je můžete upozornit, že nejsou na cyklostezce ani na cyklotrase.

Rekonstrukce Salmovy stezky znamenala poměrně rozsáhlé práce a alespoň tímto článkem chceme lesákům poděkovat za všechny návštěvníky a uživatele Salmovy stezky.

Zapsal: 10.10.2017 Tonda Tůma

                                             

                                                               

V podzemí Moravského krasu extrémně nízké vodní stavy 

Strážci přírody Moravského krasu při svých pracovních akcích v jeskyních a na povrchu monitorují celý rok situaci s vodou v krasu.

Obecně lze říci, že veškerá voda v jeskyní je letos na minimech, která mnozí nepamatují. Uvidíme, co s tím udělá nastávající podzim.

Týká se to jak vody skapové - velké množství jezírek vyschlo a není doplňováno novou skapovou vodou, tak vodních toků - jednak podzemních pramenů, jejichž vydatnost silně poklesla, a jednak potoků, které do podzemí krasu přitekly z povrchových koryt - mnohé potoky na povrchu během léta vyschly a voda do ponorů vůbec nepřitekla. Zásoby krasové vody zadržené v trvale zaplavené zóně krasu se snížily a tyto rezervoáry zakleslé pod bázi odvodňování neposkytují vodu mnohým krasovým vyvěračkám, jež jsou (nebo do příchodu současných srážek byly) suché.

Nyní příklady od srpna do září 2017:

28.8. - jeskyně Spirálka - volný suchý prostup hlavní chodbou až po Belgický sifon přes "Dóm u 12 prasat", přístup do dómu bývá běžně uzavřen potokem Bílá voda, potok zaklesl a ustoupil.

30.8. - jeskyně Nová Amatérská štola U javora - Východní Macošská chodba (jsme v hloubce asi 130m pod povrchem) - Zadní jezero (běžně hluboká tůň přes celou šíři jeskynní chodby) je průchozí suchou cestou, voda vytlačovaná z nižší jeskynní etáže poklesla o 2/3, Konstantní vývěr přestal být vývěrem a stagnuje, zde jde o podzemní pramen, jehož funkce se zastavila, jezero na soutoku vod z Konstantního vývěru a vod z Podzemního vývěru Punkvy (jde o Punkvu vytlačovanou z nižší jeskynní etáže) je téměř vyschlé a nikam viditelně neodtéká, Konstantní vývěr do něho nepřitéká a Podzemní vývěr Punkvy stagnuje a přestal být vývěrem

6.9. - jeskyně Nová Amatérská štola U javora - skapy v Rozlehlé chodbě se dají spočítat na prstech jedné ruky, ale něco je, taky se nacházíme v hloubce cca 110m pod povrchem, takže se sem něco vody po puklinách stáhne

12.9. - jeskyně Společňák (Harbešská) - téměř nulový skap, je velký problém odebrat vzorek skapové vody, jsme v hloubce asi 80m pod povrchem

14.9. - jeskyně Nová Rasovna - průchod chodbou až po Macošský sifon volný, snížená část chodby tzv. Koleno zcela suché (zatápí se běžně potokem Bílá voda)

18.9. - údolí Říčky - Vývěr Říčky I je suchý, vyvěrá pouze Vývěr Říčky II - jde o vody potoků Říčka, Hostěnický potok a Ochozský potok, které se v neznámém podzemí pod údolím spojují

22.9. ponor Špraňku (u Javoříčských jeskyní !) - před ponorem suché koryto potoka

4.10. Holštejnská jeskyně - sucho, nulový skap, jsme asi 50m pod povrchem

Foto z Nové Amatérské jeskyně:

                     

            vysychající jezírko kdysi soutoku Konstantního          víc jak o 1 m pokleslá hladina Punkvy v                  čekáme na několik kapek skapové vody

                  vývěru a Podzemního vývěru Punkvy                                Zadním jezeře                                                        na Ministerské trase

Zapsal: 8.10.2017 Tonda Tůma

Výroční zpráva Správy CHKO Moravský kras za rok 2016 je k přečtení

na odkazu:

http://moravskykras.ochranaprirody.cz/res/archive/368/056355.pdf?seek=1505714789

Je tam slušný přehled činnosti Správy za uplynulý rok. Všimněte si např. opravy uzávěry jeskyně Jezerní na Stránské skále nebo úrovně strážní služby ve statistice.

Vložil: 3.10.2017 Tonda Tůma

Světový den stráže přírody 2017

 

V neděli 17. 9. 2017 se u nás v Moravském krasu konaly první oslavy Světového dne stráže přírody. Světový den stráže přírody se slaví celosvětově 31. července. My jsme bohužel měli čas oslavit jej až v polovině září. Celá akce probíhala u Domu přírody na Skalním mlýně. Pro zájemce jsme měli připraveny propagační materiály, povídání o stráži přírody, soutěže a přijel také Malý strážce se svým Igráčkem strážcem Jirkou a dalšími věcmi, který propaguje stráž přírody. Když už to byl Světový den stráže přírody, tak jsme přemýšleli, jak pomoci strážcům v zahraničí. Existuje nadace Thin Green Line, která podporuje ochránce přírody pracující převážně v konfliktních zónách světa. Tak jsme vytvořili kasičku, kam zájemci mohli dát příspěvek a pomoci těmto strážcům nebo jejich rodinám. Celkem jsme vybrali 1257 Kč (60 $), které byly odeslány na tuto nadaci. Všem, kteří přispěli, děkujeme za podporu.

Tento rok nám počasí vůbec nepřálo a celý den pršelo. I přes nepříznivé počasí jsme vyrazili na komentovanou procházku se strážcem, kterou vedl Michal Medek. Na odpoledne jsme měli nachystané přednášky o činnosti stráže přírody na území Moravského krasu (Filip Chalupka), o sokolu stěhovavém a Moravský kras (René Bedan) a o operaci „SOKOL“ (Radovan Mezera). U přednášek se zaplnil celý kinosál a celkem Světový den stráže přírody navštívilo přes 150 lidí.

Chtěl bych poděkovat dobrovolným hasičům z Bílovic nad Svitavou, Domu přírody Moravského krasu, Renému Bedanovi a všem strážcům, kteří se zúčastnili a pomohli nám s organizací tohoto dne. Příští rok se těšíme opět na viděnou.

Vložil: 19.9.2017 Filip Chalupka

 

                                                   

Tuto neděli 17.9. 2017 proběhne

na Skalním mlýně u Domu přírody

Světový den stráže přírody.

Více viz pozvánka v sekci "Pozvánky na akce".

Organizují a srdečně zvou strážci přírody Správy CHKO Moravský kras a jejich přátelé.

Vložil: 12.9.2017 Tonda Tůma

Převzato:

Zákaz vstupu do lesů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Blansko

23. srpna 2017, tiskové zprávy

Rada města Blanska schválila na své 63. schůzi, konané dne 22. srpna 2017, vydání nařízení města, kterým se vyhlašuje zákaz vstupu do lesů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Blansko.

Předmětné nařízení reaguje na kalamitní stav v lesích katastrálních území Holštejn, Housko a Molenburk, který nastal po větrné smršti spojené se silnou bouří dne 10. srpna 2017.

Smršť s bouří způsobily v lesích daných území rozsáhlé vývraty, zlomy, zavěšení stromů i narušení kořenů, které jsou velmi nebezpečné.

Zákaz vstupu do lesů se omezuje na kalamitou poškozené pozemky ve jmenovaných katastrálních územích a platí ode dne vyhlášení do 15. září 2017, kdy by měla být smrští a bouří poškozená dřevní hmota o objemu cca 7 000 m³ zpracována.

Pavel Konečný
vedoucí odboru

odbor životního prostředí

http://zrcadlo.net/clanky/Na-Blanensku-zacal-platit-zakaz-vstupu-do-nekterych-lesu-4259/

http://zrcadlo.net/clanky/Bourky-poskodily-lesy-zejmena-v-severni-casti-Moravskeho-krasu-4241/

Vložil: 24.8.2017 Tonda Tůma

Půlmaraton Moravským krasem v sobotu omezí v Punkevním žlebu cyklisty a v Punkevním údolí motoristy

Tuto sobotu 26.8.2017 proběhne v úseku Blansko - Punkevní jeskyně tradiční závod Půlmaraton Moravským krasem. Aby se mezi závodníky nepletli cyklisté a tím nedošlo k ohrožení běžců, bude úsek Punkevní jeskyně - slévárna Blansko pro cyklisty UZAVŘEN v době od 15.15 do 19.00.

V téže době bude uzavřen také úsek Blansko - Skalní mlýn pro motoristy, takže nikdo nepřijede na Skalní mlýn a také z něho neodjede autem.

Prosíme všechny o respektování těchto omezení. Naplánujte si jiné trasy.

Na většině vjezdů do Pustého žlebu budou umístěny informační cedulky o uzavření průjezdu Pustým a Punkevním žlebem pro cyklisty. Také na Skalním mlýně budou umístěny od čtvrtka informace o uzavření Skalního mlýna pro motoristy.

Vložil: 21.8.2017 Tonda Tůma

Den otevřených dveří Ochozské jeskyně

bude v sobotu 23.9.2017.

Bližší informace najdete u jeskyňářů ze skupiny Královopolská: www.csszo6-11.cz

Obvykle se provádí od 9.00 do 16.00, rezervace není nutná. Vhodná je přilba a čelovka nebo silný světlomet do ruky.

Vložil: 21.8.2017 Tonda Tůma

Horolezectví v krasu pro začátečníky - Lažánky

Výbornou začátečnickou tréninkovou skalní stěnou v Moravském krasu je stěna bývalého lomu v Lažánkách. Mírně ukloněná vápencová stěna bez převisů se spoustou chytů je hlavně neohlazená letitým lezením, jako jiné horolezecké terény v Moravském krasu. Zkrátka vám tam ruce nebudou klouzat. Pouze není možno dolézat na hranu skály, protože její horní okraj je velmi drobivý. Takže přilba bude při lezení vhodná. Lezecké trasy jsou vystrojeny borháky, které mají mezi sebou krátkou vzdálenost, což právě začátečník dobře ocení.

Autem lze přijet až k okraji lomu (pouze k okraji !!!) a patrně zde budete sami, moc se sem nejezdí asi právě pro jednoduchost lezeckých cest. Je to však ideální terén pro výuku horolezectví nebo pro oprášení si zapomenutých návyků či jen tak pro lehké lezení dopravně velmi snadno dostupné. Samozřejmostí je dodržování pořádku, bývalý lom je velmi čistý.

Včera 16.7.2017 na této stěně proběhl krátký horolezecký kurz tří našich strážců. Někteří naši strážci jsou speleologové a ani pohyb na venkovních skalách jim není cizí. Samozřejmě se trénovalo lezení s postupovým jištěním přes expresky a následné slanění z koncového štandu.

Zapsal: 17.8.2017 Tonda Tůma

                                                                    

Víte, co to je "příkazový blok na pokuty" ?

Nadpis napovídá: je to to, čemu jsme léta říkali "pokutový blok".

V celé ČR došlo k výměně "pokutových bloků" za "příkazové bloky na pokuty". Jinak se nic nemění, vyplnění bloku vyžaduje od přestupců občanský průkaz, přestupce vždy musí dostat podepsanou a orazítkovanou kopii bloku, existují bloky na místě zaplacené a na místě nezaplacené a novinkou jsou zvlášť bloky pro právnické a podnikající fyzické osoby.

Výše pokut se nemění, na místě lze uložit dospělému až 5.000,- Kč.

Strážci CHKO Moravský kras jsou již novými bloky vybaveni.

Vložil: 11.8.2017 Tonda Tůma

Problémy Stránské skály

Na Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR - Správu CHKO Moravský kras přišlo upozornění na ničení konikleců.

Odpověď připravil botanik Správy CHKO Moravský kras Mgr. Zdeněk Musil:

""Jak jsem předpokládal, k žádnému poškození nedošlo, naopak, práce a management, který na NPP Stránská skála probíhá dle schváleného plánu péče (oplůtková pastva ovcí, výřezy křovin, mozaikové sečení křovinořezem), napomáhá populaci koniklece, aby byla stabilizována, ba i posílena. Právě pastva napomáhá rozrušovat zapojený drn. Semínka plodících konikleců, které ovce nežerou, se při pastvě dostanou na místa s volnou půdou, kde lépe klíčí a vzchází. Samozřejmě se díky pastvě udržuje také step bez nadměrné stařiny, což napomáhá nejen koniklecům, ale je to zásadní i pro další rostliny i živočichy. Pro instalaci pastevních oplůtků je třeba obvod pasené plochy pokosit v úzkých průzích, neb se zde lépe manipuluje s oplůtky a mohou být lépe stabilizovány v zemi. Oplůtky se umísťují pouze do blízkosti cest a mají přesně vymezenou plochu, na které koniklece nejsou. Pojezd mechanickou sekačkou v daných úsecích rozhodně neuškodí populaci koniklece na Stránské skále.

Na Stránské skále jsou v současné době zásadní problémy:

S Policií ČR se ve spojitosti s pastvou řeší relativně rozsáhlá trestná činnost.
Škoda privátní osobě už přesáhla 50 tis korun. Jedná se o krádeže elektrických ohradníků 3 x 9 tis korun.
Roztříhané sítě 8 ks za 2900,-Kč a autobaterie 4 x 1500,-Kč a naposledy někdo sekerou rozsekal napaječku.

Občasné sídlení bezdomovců v křovinách, zejm. ve východní části NPP.

Vzhledem ke zvyšující se obydlenosti původně chatkové oblasti v těsné blízkosti NPP se zvyšuje pojezd na zdejších polních cestách a někteří majitelé pozemků to řeší přímo zavážením některých úseků cest zejména při hranici NPP různým stavebním materiálem.

Telefonicky byla v tomto roce požádána také Městská policie Brno, aby posílila své hlídky do lokality Stránská skála.""

 

Vložil: 19.7.2017 Tonda Tůma

Závrty v Moravském krasu jsou v pohybu

(Vývoj povrchových krasových jevů neustává a kras má stále čím překvapit)

Jestliže třeba ve Žďárských vrších můžeme tvrdit, že jde o geologicky stabilní oblast a geologické procesy zde žádné viditelně neprobíhají, pak totéž o Moravském krasu tvrdit nelze. Protože pohyby neživé přírody jsou zde každý rok viditelné a pozorovatelné. Nejčastěji se to týká závrtů, které mohou mít funkci občasných ponorů srážkových vod.

Závrty nebo-li zjednodušeně poklesy či propady povrchu krajiny jednak vznikají nové, jednak se obnovují stávající dalším zahlubováním (poklesy dna závrtu) nebo se posouvají resp. rozšiřují.

Dne 10.5.2017 obdržela Správa CHKO Moravský kras sdělení od jeskyňářů ze skupiny Křtinské údolí (Zdeněk Cihlář) o vzniku nového závrtu a současně ponoru Habrůveckého potoka někdy okolo 7.5.2017 severně od Habrůvky. Nový závrt je úzký tvaru studny o průměru asi 1 m se svislými stěnami do hloubky asi 4 m. V současné době (kontrola strážci provedena 22.6.2017) je závrt zakryt rozsáhlým kopřivovištěm.

Další zpráva přišla 2.6.2017 od pana Ondřeje Stravy z Ostrova o propadu v mělkém miskovitém závrtu Dolina v Ostrově u Macochy. Propad měl mít zhruba průměr 1/2 m a hloubku také 1/2 m. Rekognoskaci provedli strážci 12.7.2017 a propad byl již zavezený hlínou, ale po bouřkách byly v zásypu vidět malé díry jako trativody bouřkových vod, takže propad (resp. závrt) stále pracuje. Závrt Dolina by měl být spíše označen jako "Sportovní závrt", protože je v něm dětský herní koutek a volejbalová síť, a propad bude muset být řešen z bezpečnostních důvodů. 

Dne 12.7.2017 byl ještě kontrolován starší propad (závrt) a současně občasný ponor mezi silnicí a lesem u Císařské jeskyně přes silnici. Bylo zcela zřejmé, že po posledních vydatných bouřkách byl závrt inundován a plnil funkci ponoru formou malých trativodů mezi hlínou a kameny. Závrt je nepravidelného tvaru šířky asi 2 m, délky asi 4 m a hloubky asi 1 m.

Zapsal: 13.7.2017 Tonda Tůma

Dne 19.7.2017 jsem spolu s Filipem Kubou Doležalem provedl na jeho upozornění obhlídku nového propadu v řadě Jandourkových závrtů. Propad se nachází na severozápadním okraji závrtové řady, je asi 4 m dlouhý, asi 2 m široký a 3/4 m hluboký. Současně s poklesem - propadem travního porostu se propadl i strom, nyní stojící zhruba uprostřed propadu.

Zapsal: 19.7.2017 Tonda Tůma

Foto: závrt Dolina v Ostrově s propadem - Ondřej Strava

                                       

 

Opožděné poděkování za úklid přírody - Den Země - Ukliďme Česko

Připomeňme si několik úklidů přírody od odpadků, na kterých byli strážci nějakým způsobem zapojeni:

31.3.2017 - Stránská skála uklízena dětmi a Slatiňany pod vedením sdružení Fantázie ze Slatiny

1.4.2017 - jižní část Moravského krasu uklízeli pionýři z Brna pod vedením Standy "Krysy" Pikuly

8.4.2017 - střední a severní část Moravského krasu uklízeli žáci, studenti, hasiči, skauti, jeskyňáři z Blanska a okolí (organizovala Správa CHKO Moravský kras)

8.4.2017 - Červený kopec uklízen občany pod patronací Městské části Brno - střed

20.4.2017 - jižní část Moravského krasu uklízeli studenti z gymnázia Kpt. Jaroše z Brna pod vedením Vítka Urbana

22.4.2017 - údolí Oslavy a Chvojnice uklízeli trampové pod vedením T.O. Podkova

Všem účastníkům děkujeme a především "matka Příroda děkuje".

Příští rok se už tradičně zase k úklidům sejdeme. Třeba nám práci ulehčí nejrůznější závory a kameny zabraňující autům opustit silnice.

Zapsal: 11.7.2017 Tonda Tůma

Foto: brigádníci na Stránské skále - Mirka Kadlečková, DDM Helceletova, pracoviště Fantázie, Tilhonova 49, Brno - Slatina

                         

Balvany uzavřely v Moravském krasu dvě lesní cesty

Navážení odpadů podél silnic a na lesní a polní cesty je přes existenci sběrných dvorů a popelnic, které si každý platíme, stálý neutuchající problém ochrany přírody. Pořád jsou spoluobčané, pro něž je pohodlné igelitku s odpadem vyhodit z auta, starý gauč vyházet do lesa nebo do luk vyvézt stavební odpad z rekonstrukce bytového jádra (přece nebudou platit kontejner, že?). O pneumatikách, záchodové míse, ukradené kabelce s doklady nebo zrušeném hřbitovním pomníku ani nemluvě. 

Stráž přírody proto postihuje každého, kdo s autem opustí silnici a bez povolení zajíždí na účelové komunikace v chráněné krajinné oblasti. Auto je potenciálním vývozcem odpadu do přírody. A řidič porušuje nelegálním vjezdem do přírody obvykle jak zákon o ochraně přírody, tak zákon o lesích. Vysype-li odpad, pak ještě zákon o odpadech.

Jestliže zatím máme daleko ke švýcarské ukázněnosti, nezbyde než sáhnout po takových opatřeních, která mají 100% účinnost. A to je nepřipustit vjezd aut do polí a lesů absolutně. Ideální jsou závory, v případě nepoužívaných cest poslouží velké balvany. 

V Moravském krasu je nejhorší silnicí z hlediska odhazování odpadů do lesa silnice Líšeň - Ochoz. A právě zde strážci a Správa CHKO Moravský kras letos na konci jara dvě lesní cesty uzavřeli balvany. Bohužel tak už nepoužijete velké "lesní parkoviště", kde jste možná v minulosti nechávali svoje auto. A nepůjde zajet a vyházet odpad ke zřícenině domu na kraji lesa u Líšně. Tyto uzavřené lesní cesty poznáte snadno, balvany jsou dobře viditelné ze silnice. O efektivitě nepochybujeme. Budou-li odpady zjišťovány na jiných cestách, budeme také muset řešit jejich uzavření.

Děkujeme za pochopení.

Zapsal: 10.7.2017 Tonda Tůma

Foto: minulost lesního parkoviště, dnes sem nevjedete

                                                

 https://www.novinky.cz/domaci/443898-ochranari-uzavreli-kvuli-nelegalnim-skladkam-vjezd-do-moravskeho-krasu.html

Bitva o jeskyni Lidomornu skončila smírem,

speleoferáta se z jeskyně odstraňuje

a spodní patro jeskyně Koňská jáma nebude zpřístupněno pro veřejnost

     Dlouhou dobu táhnoucí se kauza jeskynní lezecké trasy tzv. speleoferáty v jeskyni Lidomorna je uzavřena. 6.6.2016 žadatel o provoz speleoferáty stáhl svoje odvolání proti rozhodnutí Agentury ochrany přírody a krajiny ČR - Správy CHKO Moravský kras (dále jen "Správa"), která provoz lezecké trasy v jeskyni Lidomorna nepovolila. Tímto stažením nabylo rozhodnutí Správy právní moci a je platné.

     Stažení odvolání, které leželo k definitivnímu verdiktu na Ministerstvu životního prostředí v Brně, předcházela jednání mezi žadatelem a Správou. Přitom se vysvětlovaly vzájemné postoje a zájmy jak ochrany přírody, tak žadatele. Žadatel nakonec zvážil všechny okolnosti celé kauzy a v zájmu dobré pověsti svého dalšího působení v Moravském krasu a v zájmu ochrany přírody se rozhodl odvolání stáhnout a verdikt Správy respektovat. Zde nešlo ani tak o praktickou ochranu jeskyně jako o změnu právního výkladu na uplatňování § 10 zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a o udělování výjimek ze zákazu v § 10 uvedeném. Podle tohoto výkladu nemohla Správa pro existenci a provoz speleoferáty v jeskyni udělit výjimku ze zákona, protože prohlídky jeskyně jsou možné z jejího dna a není nezbytně nutné k prohlídkám používat lezeckou trasu na stěnách jeskyně.

Kauza nastavila, resp. upřesnila pravidla postupu pro ochranu přírody při dalších žádostech o zpřístupnění jeskyní jakýmkoliv způsobem pro veřejnost. Jednoznačně musí být každá jeskyně posuzována individuálně a každá výjimka musí být zdůvodněna pouze důvody danými k té konkrétní jeskyni, o níž se jedná. Nelze ve zdůvodněních argumentovat ochranou jiných jeskyní, k nimž se žádost nevztahuje. Dále je třeba vzít v úvahu, zda povolit poškození nějaké jeskyně její návštěvností, pokud stejný typ jeskyně je již veřejnosti v ČR zpřístupněn. A v případě Lidomorny bylo vzato v úvahu, zda je nutná trasa poškozující jeskyni, když je zde k prohlídce možná jiná méně poškozující trasa.

V těchto dnech probíhá odstranění celé trasy z jeskyně.

     Žadatel také v dubnu 2017 stáhl svoji žádost o provozování spodního patra jeskyně Koňská jáma pro veřejnost. Zde Správa jednoznačně trvala na ochraně krápníkové výzdoby spodního patra a žádost zamítla. Žadatel se odvolal, ale pak se rozhodl názor ochrany přírody respektovat a od své žádosti ustoupil.

Připomínáme, že žadatel provozuje pro veřejnost jeskyni Ostrovskou propast a jeskyni Bertalánku, na které má od Správy vydaná povolení.

Další informace najdete na tomto webu pod datem 5.8.2016 nebo zalistujete pod jinými daty.

Zapsal: 28.6.2017 Tonda Tůma

Dne 18.7.2017 jsem provedl kontrolu jeskyně Lidomorna s cílem zjistit, zda speleoferáta je odstraněna. Kontrola byla provedena za doprovodu zástupce firmy, která odstranění provedla, a mohlo být konstatováno, že jeskyně nevykazuje známky poškození, speleoferáta je odstraněna a případ je tak fakticky uzavřen.

Zapsal: 20.7.2017 Tonda Tůma

V Moravském krasu řádí vandalové z řad "moravistů" a dělají ostudu všem stoupencům a zastáncům Moravy

Ke včerejšímu dni 27.6.2017 vandal nebo vandalové hlásící se k Moravě v CHKO Moravský kras odcizili, zničili nebo poškodili 21 smaltovaných cedulí s malým státním znakem, tj. s českým lvem. Činnost "moravistů" je v Moravském krasu monitorována již od roku 2011. Do loňského roku vystačili "moravisté" s přelepováním českých lvů na označení zvláště chráněných území samolepkami s moravskou orlicí. Samolepky pak strážci strhli a malý státní znak na ceduli očistili. Tento rok nabrala činnost "moravistů" zcela jiné obrátky. Přešla do zjevného vandalismu a do krádeží. To není projev zájmu o Moravu, její podpora a propagace, to je ztráta soudnosti a zdravého rozumu, to je extrémismus Moravě těžce škodící. Nezapomeňme, že označení chráněných území v přírodě platíme všichni z našich daní. Tady se patrně někdo potřebuje zviditelnit a zvýraznit svoje ego, že NĚCO významného dokázal.

Další informace najdete na odkazech:

http://blanensky.denik.cz/zpravy_regio...edulich-maly-statni-znak-20170627.html

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122427178-udalosti-v-regionech-brno/317281381990627-udalosti-v-regionech/obsah/554064-znicene-cedule-v-moravskem-krasu

Malý státní znak (český lev) používá ochrana přírody jednotně v celé České republice podle § 42 odst. 4 zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny na označení přírodních rezervací, přírodních památek a památných stromů. Podrobnosti pak upravuje vyhláška č. 395/1992 Sb. To je bez diskuzí.

Všechny státní organizace musí dodržovat ustanovení zákona. Pokud se podaří přesvědčit zákonodárce, aby se označení změnilo, pak s tím nemáme problém. Čili postoj pracovníků ochrany přírody není v osobní rovině ve vztahu k Moravě a Čechám, ale v rovině pracovní, tj. plnění pracovních povinností, které ukládá zákon. K tomu není možné diskutovat.

Jsem přesvědčen, že jsou jiné legální možnosti, jak Moravu propagovat a prosazovat, aniž by docházelo ke krádežím a k ničení a poškozování cizího majetku (cedulí s malým státním znakem).
     Morava má bohatou historii a tradici a jestliže se zatím nedaří Moravě navrátit její svébytné postavení (není v parlamentu zájem), je třeba se zamyslet, proč to tak je. Možná je to o malém povědomí o Moravě mezi jejími obyvateli. Takže stejně jako buditelé v národním obrození je potřeba napřed vybudovat upadlou národní hrdost k Moravě.
     K tomu se hodí neziskové organizace (spolky), které se dohodnou s příslušnými státními institucemi, že např. Národní památkový ústav bude všude na svých propagačních materiálech na území Moravy mít umístěn znak Moravy. A další nápady ... pořádat přednášky o Moravě ve městech a obcích atd. ...

Já osobně navrhuji na dálnici D1 na hranice Čech a Moravy umístit na obě její strany velkou infotabuli, která se pro památky dělá legálně v hnědém provedení, na jejíž jedné straně bude erb Moravy a nápis "historická země Morava" a na druhé straně erb Čech a nápis "historická země Čechy". Stovky tisíc nebo miliony lidí projíždějící po D1 tak velmi rychle zahlédnou a do povědomí dostanou informaci, že jsou na "nějaké" Moravě. Pokud k tomu bude sbírka, rád přispěji třeba tisícikorunou. Postupně takovéto infotabule mohou přijít i na další místa, na silnice 1. třídy a dál třeba na hranice Moravy s ostatními sousedícími zeměmi.

Odkazuji také na článek na tomto webu ze dne 5.8.2016 s názvem "Reakce stráže přírody Správy CHKO Moravský kras na přelepování malých státních znaků moravskými orlicemi".

Zapsal: 28.6.2017 Tonda Tůma

                                                                     

 Sokol stěhovavý v Moravském krasu
  Sokol stěhovavý v Moravském krasu
Doplňujeme informaci k hnízdění na Býčí skále.
Dne 16.6. došlo k opuštění mláděte - samičky hnízda a byla spatřena na smrku vedle chaty. Ve večerních hodinách se přemístila k portálu jeskyně Býčí skála. A protože projevila dobré schopnosti letu, byla ukončena uzavírka prostor před jeskyní Býčí skála pro veřejnost. To znamená, že je volný přístup k jeskyni Kostelík a bude i volná louka před Býčí skálou. Dále žádáme veřejnost, aby respetovaly ...zákaz vstupu nad jeskyni Býčí skála a na vyhlídku Krkavčí skála. Je potřeba aby mládě mohlo být v klidu krmeno a mohlo se zdokonalovávat v letu. V nejbližší době připravujeme obsáhlejší zprávu k hlídání sokolů a dále se pokusíme zvěřejnit zajímavé fotografie a videa. Samotné hlídání začalo 1.4. a bylo ukončeno 16.6. Každý tento den byl přítomen jeden až dva dobrovolní strážci. V některých dnech jich bylo i více. Rádi by jsme se s vámi podělili o zážitky jak vtipné tak i dramatické, kdy úspěšné vyhnízdění vyselo doslova na vlásku. Přidáváme i první fotografie. Omlouváme se za horší kvalitu, ale jsou pořízeny z mobilního telefonu.

18.6. 2017 vložil Radovan Mezera

                                                       

Proč nemůžete relaxovat v pískovně u Rudice?

Proč jezírko v pískovně rozjezdily náklaďáky a barevné svahy se bagrují?

Mnozí lidé si za poslední roky zvykli, že do pískovny u Rudice známé svými barevnými písky, se jezdí různým způsobem relaxovat, v létě i koupat. Byl zde klid, žádná technika, občas jenom hledači kamenů. Výjimečně motorka nebo ohniště.

Ovšem tato pískovna je lom a je oficiálním dobývacím prostorem "Rudice - Seč" a je zde řádně evidované ložisko nerostné suroviny - sklářské a slévárenské písky. Celý prostor lomu podléhá báňským předpisům a působit v něm může pouze ten, kdo zde drží příslušná báňská oprávnění a povolení k těžbě. Pro lom je zpracována dokumentace POPD (Plán otvírky, přípravy a dobývání), podle které je činnost v lomu řízena. Ložisko nerostné suroviny patří státu, pozemky Mendelově univerzitě.

Zjednodušeně řečeno: do dobývacího prostoru není vstup nepovolaným osobám dovolen a všichni návštěvníci zde se radující z barevných písků a koupající se v jezírku  jsou v pískovně nelegálně pod hrozbou velké pokuty, kterou může udělit báňský úřad.

Jestliže po několikaleté přestávce v těžbě písků těžařská organizace opět těžbu obnovila, nelze jí to mít za zlé, protože je k těžbě oprávněna. Jakékoliv omezení těžby nebo snad zrušení těžby je téměř nemožné. Musely by k tomu být opravdu pádné důvody ochrany přírody Moravského krasu nebo životního prostředí občanů Rudice. A takové nejsou. To, že barevné písky jsou hezké a že celý prostor lomu vypadá velmi pěkně přírodně, bohužel nestačí.

Snahy Obce Rudice o ukončení těžby a uvedení lomu nebo jeho části do turistického využití v minulých letech byly a Správa CHKO Moravský kras tyto snahy dlouhodobě podporuje. Vše však závisí na oprávněné těžařské společnosti, což má v prvé řadě finanční rovinu. Na těžbě nerostné suroviny samozřejmě profituje i stát. 

Zapsal: 3.4.2017 Tonda Tůma

Národní přírodní rezervaci Vývěry Punkvy ohrozil

požár lesa v Suchém žlebu

V sobotu 1.4.2017 bylo v terénu několik strážců, kteří plnili úkoly ochrany hnízdících dravců a úkoly spojené s úklidem odpadků na rozhraní jižní a střední části Moravského krasu.

Vedoucí strážní služby okolo 15. hodiny obdržel informaci, že v Suchém žlebu nedaleko Macochy hoří les a na místě zasahuje několik jednotek SDH a vrtulník s vodním vakem.

Během kontroly v 16 hodin mohl konstatovat, že hasiči již mají požár pod kontrolou a zastavili jeho šíření cca 60 m před hranicí NPR Vývěry Punkvy. Za to jim patří velké poděkování od ochranářů. Na místě předběžným šetřením mohlo být konstatováno, že v ploše ohořelé mýtiny a lesa nejsou žádní uhynulí živočichové. Pokud by se požár dostal do národní přírodní rezervace (NPR), případná škoda na rostlinách i živočiších se nedá odhadnout. V jarním období může jakékoliv rušení živočichů mít fatální následky např. na úspěšnost hnízdění.

Více viz:

http://blanensky.denik.cz/pozary/pozar-lesa-ohrozoval-rezervaci-kvuli-nedostatku-vody-hasici-hasili-i-vetvemi-20170401.html

https://www.pozary.cz/clanek/159798-treti-stupen-pozarniho-poplachu-byl-vyhlasen-pri-pozaru-travy-a-naletovych-drevin-u-obce-vilemovice-na-blanensku/

Dnes v pondělí 3.4.2017 po obědě musela být hasičská jednotka přivolána znovu, protože při detailním ohledávání spáleniště lesníky a vyšetřovatelem bylo nalezeno místo, kde se oheň znovu začínal rozhořívat.

V neděli 2.4.2017 byl další lesní požár lokalizován nedaleko Hostěnic mimo území CHKO Moravský kras.

Blíže viz: https://www.novinky.cz/krimi/433979-pozar-lesa-na-brnensku-hasila-andula-i-vrtulnik-s-bambivakem.html

Vložil: 3.4.2017 Tonda Tůma

Pomalu se blíží termín akce Ukliďme Červený kopec,

která proběhne v sobotu 8. 4. 2017 od 10:00 do 15:00.

Sraz máme na bývalém fotbalovém hřišti na ulici Vinohrady.
 
Rádi bychom poděkovali všem, kteří se již zaregistrovali jako účastníci, a zároveň požádali ty z Vás, kteří o úklidu uvažují – zaregistrujte se prosím do úterý 28. 3. do 12:00 pod tímto odkazem http://www.uklidmecesko.cz/event/13695. Nebo jednoduše napište na e-mail, uveďte své jméno a počet dobrovolníků, kteří s Vámi dorazí, rádi Vás zaregistrujeme. Potřebujeme znát počet účastníků, abychom pro Vás mohli zajistit dostatek rukavic a pytlů.
 
Co Vás na akci čeká?
Úklid je plánován přibližně na 3 hodiny. A že je co uklízet…

Co Vás čeká kromě úklidu?
Odpoledne je připraven doprovodný program na hřišti, kde bude zároveň v provozu občerstvení – pivo, limo a drobné pochutiny, svačinu či jídlo na piknik si ale vezměte s sebou, místo na stolování zajistíme :). Ekologické soutěže a aktivity pro Vás připraví žáci ZŠ Arménská a pracovníci Lipky (odborníci na ekologické vzdělávání). Ve 14:00 pak budete moci vyrazit na průvodcovanou procházku po nedaleké Kamenné kolonii a objevit tak její kouzlo a historii.
 
Odměna na závěr!
Každý dobrovolník si může vybrat - vydat se na průzkum do běžně nepřístupné Ochozské jeskyně, na exkurzi do brněnské spalovny SAKO nebo se projít po Červeném kopci s botanikem. Na exkurze se budete moci přihlásit v průběhu doprovodného programu, proběhnou v dubnu a květnu.
 
Těšíme se s Vámi na viděnou v sobotu 8. 4.
Za celý realizační tým
 
Mgr. Martina Pacasová
Manažer strategie města
Magistrát města Brna
Oddělení strategického plánování
Husova 12 | 601 67  Brno

tel: +420 542 172 320
e-mail: pacasova.martina@brno.cz

Duben - měsíc úklidových brigád

První vlaštovkou úklidů bude brigáda na Stránské skále (národní přírodní památka) v pátek 31.3.2017, organizuje sdružení Fantázie ze Slatiny.

V jižní části Moravského krasu se uklízí v sobotu 1.4.2017, provedou pionýři ve své akci "Vlečka".

Známá akce "Ukliďme Česko" (informace najdete na internetu) proběhne v sobotu 8.4.2017 po celém území republiky. Také Moravský kras nezůstane pozadu a bude se uklízet střední a severní část chráněné krajinné oblasti. Správa CHKO Moravský kras však z organizačních důvodů zapojí do úklidu pouze nejméně 5-členné skupiny brigádníků, které se přihlásí nejpozději týden před brigádou. Jednotlivci nemohou být zapojeni.

Ve stejný den 8.4.2017 organizuje městská část Brno-střed úklid okolí národní přírodní památky Červený kopec. Je to rovněž součástí akce "Ukliďme Česko".

Jižní část Moravského krasu bude douklízena ve čtvrtek 20.4.2017, organizuje gymnázium Kpt. Jaroše z Brna.

Sponzorsky s organizátory spolupracují spol. AVE CZ dodáním pytlů, Pstruhárna Skalní mlýn dodáním pytlů, kontejnery dodají a likvidaci odpadu zajistí: Město Blansko, Lesy ČR (LS Černá hora a LS Bučovice) a Mendelova univerzita - ŠLP Křtiny. Správa jeskyní ČR umožní organizovaným skupinám žáků a studentů z blanenska mimořádné vstupy do Punkevních jeskyní, dopravu zajišťuje ČAD Blansko.

Strážci přírody jsou různým dílem zapojeni do každé z uvedených akcí.

Vložil 23.3.2017: Tonda Tůma

 

Most přes Říčku pod Hádkem neprůjezdný

Dočasně byl silničáři uzavřen průjezd mezi Ochozem a Hostěnicemi od 20.3. 2017 do 23.4. 2017, a to v místě mostu přes Říčku. Čili k mostu lze přijet od Ochozu nebo od Hostěnic, pouze neprojedete dál.

Stráž přírody upozorňuje, že zkracování objížďky průjezdem přes údolí Říčky mezi Ochozem a Mokrou není dovoleno. Údolí Říčky je v území chráněné krajinné oblasti Moravský kras a vjezdy do údolí zakazují kromě zákona o ochraně přírody i dopravní zákazové značky. Výjimku mají pouze obyvatelé údolí, osoby vázané na Kaprálův mlýn a vlastníci pozemků.

Objížďka vede přes Líšeň.

Vložil 23.3.2017: Tonda Tůma

Cesta k jeskyni Kostelík dočasně uzavřena

z důvodu nutnosti zvýšení klidu v národní přírodní rezervaci Býčí skála, kam se začínají vracet některé zvláště chráněné druhy živočichů.

Oboustranné uzavření cesty (modrá turistická značka k jeskyni uhýbá ze silnice Křtiny - Adamov a zase se na ni vrací) provedli za pomoci červenobílé pásky a informačních cedulek strážci přírody dnes 22.3.2017. Uzavření se předpokládá do konce května.

Prosíme o pochopení a děkujeme za to.

Dohled na dodržování ochranných podmínek národní přírodní rezervace Býčí skála zajišťují strážci přírody a jejich spolupracovníci, pomáhají i fotopasti.

Vložil 22.3.2017: Tonda Tůma

Dny otevřených dveří jeskyně Býčí skála v květnu nebudou,

jsou přeloženy na

17.-18.6., 24.-25.6. a 1.-2.7. 2017.

Pravděpodobně nové termíny už zůstanou i na další léta.

Je to z důvodu nutnosti zvýšení klidu v národní přírodní rezervaci Býčí skála, kam se začínají vracet některé zvláště chráněné druhy živočichů.

Ochranáři zvážili všechny okolnosti spojené s ochranou přírody a s provozem Dnů otevřených dveří a museli přistoupit k přesunu termínů.

Děkujeme za pochopení.

Zapsal 22.3.2017: Tonda Tůma

Na Krkavčí skále padla první pokuta tohoto roku

Stráž přírody v pondělí 20.3.2017 odpolende obdržela telefonickou informaci o ohni a osobách na Krkavčí skále v národní přírodní rezervaci (dále jen "NPR") Býčí skála. Protože Krkavčí skála není veřejnosti přístupná po turistické značce (v NPR ochranný režim nedovoluje vstup do rezervace mimo značené cesty) a v NPR a v CHKO ochranný režim nedovoluje rozdělávat ohně mimo vyhrazená místa, šlo o zjevné přestupky a zvláště o rušení živočichů v jarním období probouzení přírody. Národní přírodní rezervace mají velmi přísný ochranný režim právě z důvodů zachování celoročního klidu pro rostliny a živočichy. Stráž přírody okamžitě zareagovala a do 15 minut byla na lokalitě.

Mladé dvojici, která svojí nedovolenou činností v národní rezervaci rušila přírodu, se dostalo od zasahujícího strážce vysvětlení přestupku a okolností (NPR, označení NPR, CHKO, označení CHKO, rušení přírody a zákonná ochrana) a po prokázání totožnosti přestupců jim byla udělena bloková pokuta. Výše blokové pokuty (záměrně neuvádíme, nicméně na místě lze udělit blokovou pokutu až do výše 5 000,- Kč) zohlednila slušné a vstřícné jednání přestupců se strážcem a uznání pochybení.

Stráž přírody Moravského krasu je nyní v jarním období ve stavu pohotovosti a zvýšené aktivity právě v národních přírodních rezervacích.

Hned následující den, tj. včera 21.3.2017 musela na Krkavčí skále stráž přírody zasahovat znovu, protože zde v odpoledních hodinách nedovoleně vstoupil mimo značené cesty do NPR a rušil živočichy horolezec. Horolezecké terény v okolí Býčí skály (Býčí skála, Modrý rys, Krkavčí skála a další) jsou povoleny k horolezení až od 1.7. do 31.12. každého roku. To by měl každý horolezec vědět, informace o povoleném termínu jsou uvedeny jednak na internetu a jednak přímo na úpatí každé skály. Znamená to, že v období od 1.1. do 30.6. každého roku jsou skály pro horolezení uzavřeny, a je to z důvodů ochrany možného hnízdění dravých ptáků. Horolezec toto omezení nerespektoval a na skalách prováděl horolezectví. Na výzvu stráže přírody nereagoval a uprchl do lesa. Byl však vyfotografován a bude vypátrán ve spolupráci s ČHS a PČR.

Zapsal 22.3.2017: Tonda Tůma

Každoroční kontroly jeskyní Moravského krasu začaly

Každý rok provádí pracovníci Správy CHKO Moravský kras a strážci kontroly několika jeskyní. Předmětem kontrol je dochovaný stav jeskyní nebo plnění podmínek vydaných rozhodnutí, kterými jsou na lokalitě povoleny nějaké činnosti, nebo příprava nových rozhodnutí. Výběr kontrolovaných lokalit nepodléhá žádnému výběrovému klíči a nelze ho tedy předvídat. Některé jeskyně jsou kontrolovány i vícekrát za rok, obvykle se to týká velkých jeskyní, jako je Nová Amatérská jeskyně, Rudické propadání a Býčí skála.

Tento rok začaly kontroly v měsíci únoru: 1.2. Nová Amatérská jeskyně - vchod Štola U javora (kontrola velmi nízkých vodních stavů v Bludišti Milana Šlechty), 8.2. jeskyně Barová v rámci podané žádosti o pokračování výzkumu, 14.2. jeskyně Matalova Vymodlená (aktivní speleologické pracoviště) a jeskyně Horní Suchdolský ponor (lokalita snadno přístupná díky velmi nízkým vodním stavům), 15.2. Nová Amatérská jeskyně - vchod Štola U javora (kontrola velmi nízkých vodních stavů v Krematoriu a Sloupské větvi) a jeskyně Lipovecká Ventarola (aktivní speleologické pracoviště), 22.2. jeskyně Nad Jedelskou cestou, jeskyně Jedelská Ventarola a jeskyně Jedle (všechny tři jeskyně v rámci přípravy nového rozhodnutí). 1.3. byla obvodním báňským úřadem kontrolována šachta v jeskyni Nový Lopač (v souvislosti s nedávným úrazem). 9.3. jeskyně Lidomorna (rozhodnutí k činnosti v této jeskyni je v odvolacím řízení), 13.3. jeskyně Koňská jáma (horní patro - proběhl povrchový archeologický průzkum).

V žádné z kontrolovaných jeskyní nebyly zjištěny okolnosti vyžadující mimořádná opatření.

Zapsal 22.3.2017: Tonda Tůma

Záchrana speleologa z jeskyně Nová Drátenická 5.3.2017

V krasu opět mimořádná akce

Integrovaný záchranný systém musel tuto neděli 5.3.2017 zasahovat při záchraně speleologa ze skupiny Křtinské údolí, který se svými kolegy legálně prováděl výzkum komínů jeskyně Nová Drátenická. Podle našich informací došlo k zaklínění nohy speleologa a jeho vyproštění si vyžádalo účast Speleologické záchranné služby a jednotek HZS. Trasa přesunu zraněného speleologa je komplikovaná přes úzká místa a snížené stropy, místy korytem potoka.

Blíže viz odkazy:

tn.nova.cz/clanek/v-jeskyni-vypustek-vyprostuji-hasici-zavaleneho-speleologa.html

tydenikpolicie.cz/zachrana-speleologa-z-jeskyne-zabrala-hasicum-vice-nez-sest-hodin/

http://brno.idnes.cz/roman-sebela-speleologicti-zachranari-jeskyne-rozhovor-pki-/brno-zpravy.aspx?c=A170307_092828_brno-zpravy_krut

http://zpravy.idnes.cz/speleolog-vypustek-jeskyne-hasici-dtt-/krimi.aspx?c=A170305_134526_krimi_eb

Zapsal 6.3.2017: Tonda Tůma

Vzdělávací strážní služba v Moravském krasu

 

Ve dnech 25. 2. – 26. 2. 2017 se konal vzdělávací víkend (strážní služba) pro stráž přírody z místopisu Moravského krasu.

Sobotní plán byl zaměřen na severní část krasu. Ráno za slunečného počasí jsme vyrazili do Ostrova u Macochy (mimo jiné sídlo speleoterapeutické dětské léčebny a u kostela vchod do Ostrovské propasti) v počtu tří strážců (Filip, Erik, Dan). U hřbitova jsme zaparkovali a vydali jsme se směrem k Holštejnu. Po cestě jsme se stavili pozdravit jeskyňáře skupiny Plánivy na základně Slepičárna. Dále jsme pokračovali přes ponor Domínku (zřícená průzkumná šachtice) a ponor V Jedlích (poblíž skupina velkých závrtů s průzkumnou šachticí v Mlhově závrtu) k jeskyňářské chatě skupiny Dagmar (nedaleko je propasťovitá jeskyně Dagmar). Z noci z pátku na sobotu byl silný vítr a pár stromů vyvrátil. Jeskyňáři z Dagmary měli štěstí, že jim spadlý strom neskončil v chatě.

Přes lom Velká Dohoda (sportovně-vzdělávací areál s jeskyní Horizont) a speleologickou základnu skupiny Tartaros jsme se dostali do Holštejna, kde jsme se stavili na oběd v oblíbené hospůdce Pod hradem. Na Holštejně jsme nemohli minout jeskyni Lidomornu, spojenou s dosud neuzavřenou kauzou speleoferáty (Agentura provoz nepovolila, probíhá odvolací řízení, bude rozhodovat ministerstvo životního prostředí).

Zopakovali jsme si lezecké terény horolezců a zkontrolovali lezeckou stěnu V Bučí, zda horolezci respektují půlroční uzavření této stěny od 1.1. do 30.6. každého roku. Vše v pořádku. Další zastávka byla u závrtů U Trojičky (skupina menších propadů v louce) a u studánky Na Troubkách (odtud v jedlových trubkách měla být ve středověku stahována voda na hrad Holštejn). Přes Šošůvku (výroba kozích sýrů) jsme se dostali k lomu Na Bradinách (uzavřen soukromým vlastníkem). Poté jsme pokračovali přes největší závrt Měšiny k závrtu Dolina a závrtu Městikáď (zde se pokoušel prof. Absolon hloubením šachtice objevit Amatérskou jeskyni, naštěstí se mu to nepodařilo, protože by v ní nejspíš zřídil podzemní vláček) až zase zpátku do Ostrova.

Na neděli jsme se v počtu čtyř strážců (Radovan, Filip, Erik, Dan) přesunuli do střední části Moravského krasu. Navštívili jsme jeskyni Jáchymku (těžba fosfátových hlín a nálezy koster prehistorických zvířat, jeskyní prochází turistická značka) a Kostelík (prý působiště poustevníků, rovněž zde jeskyní prochází turistická značka). U těchto dvou jeskyní jsme zjistili nedostatečné označení horolezeckými značkami, proto je nutná jejich obnova. Kolem Bobřího závrtu (de facto malá propast, dá se označit za krasovou studnu) a vyvěračky Křtinského potoka jsme se vrátili zpět do Josefova (název podle knížete Josefa z Lichtenštejna). Dále byla v plánu kontrola Poustevníkovy Děravky (je tam klid, Marek Poustevník zde už dlouho nebyl) a hraničních sloupků NPR Habrůvecká bučina. Nebyly zjištěny žádné nelegální činnosti.

Zapsal: Filip Chalupka (doplnil poznámkami: Tonda Tůma)

 

Speleologický průzkum Poustevník Marek

převzato z webu http://gyaneshwarpuri.webnode.cz/

"5. ledna L.P 2017 se vrátil Poustevník Gyaneshwarpuri z meditačního pobytu zase zpět do CHKO Moravský kras. Momenálně se nachází ve své poustevně ve křinských horách. náhamkartá"

Více na tomto webu.

K tomu doplňující krátký komentář: Samostatná speleologická skupina, resp. spolek  "Společnost přátel Speleologický průzkum Poustevník Marek" pracovala na závrtu U Habrůveckých smrků a poslední její pracoviště byla ventarola Na děravce a v ní objevená jeskyně Poustevníkova Děravka.

20.2.2017 vložil: Tonda

Dne 15.3.2017 doplněno: Stráž přírody provedla 2x kontrolu pracoviště Poustevníkova Děravka a nejsou zde známky žádné činnosti, ani známky po pobytu Marka Poustevníka. Máme za to, že výše uvedený web je dezinformační. To potvrzují i kuloárové zprávy od speleologů.

Živočichové v Moravském krasu.

 Už nějakou dobu se objevují na internetových stránkách videa nebo fotografie s různou zvěří z volné přírody.  Většinou jde o šelmy jako vlka a rysa. Připravili jsme vám výběr z našich fotopastí, kde sice neuvidíte vlka a rysa, ale jiné zajímavé živočichy. I v Moravském krasu jsou místa, kam se lidská noha  dostane velmi zřídka a živočichové zde nejsou skoro rušeni. Videa i fotografie z fotopastí budeme postupně přidávat jak zde na našich stránkách, tak i na Facebooku. Věřím, že vás zaujmou.

Radovan Mezera

 

Antonín Tůma

Co by krasoví znalci měli vědět: Znáte bratry Škorpilovy?

Všichni v Moravském krasu známe Karla Absolona. Jeho životopis z mnoha odkazů např. viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Absolon. Jenom připomenu, že se narodil 16.6. 1877 v Boskovicích a zemřel 6.10. 1960 v Brně. V Boskovicích najdeme na jeho rodném domě pamětní desku a v Brně na ústředním hřbitově velký pomník. Stěžejní dílo Moravský kras, které připravil, vyšlo až 10 let po jeho smrti v roce 1970 pod redakcí významného českého geologa Radima Kettnera. Absolon zasáhl svojí aktivitou do řady vědních oborů, ale řekněme, že byl především speleolog a archeolog, mimochodem nejspíš po svém dědovi Jindřichu Wankelovi.

Starším současníkem Karla Absolona byl jistý Karel Škorpil, jak vidíme, jmenovec Absolona. Karel Škorpil se narodil 15.7. 1859 ve Vysokém Mýtě a zemřel 9.3. 1944 ve Varně. Nepůsobil sice v Moravském krasu, ale přesto bychom o něm měli vědět. Byl totiž stejně jako Absolon archeolog a zabýval se i krasem a prosadil se v Bulharsku, kam odjel pracovat jako gymnaziální učitel. Je považován spolu s bratrem Hermenegildem za otce bulharské archeologie a speleologie a asi přidejme muzeologie. Bulhaři si ho velice váží především pro archeologický objev prvního hlavního města Bulharské říše – Plisky. Byla mu prokázána ta čest, že je pohřben v areálu svých archeologických vykopávek města Plisky. Je také spolu s bratrem Hermenegildem autorem první bulharské publikace o krasu - v překladu - „Krasové jevy Bulharska“. Zajímavostí této publikace tištěné v bulharském jazyku jsou mapky, ve kterých se objevují česká slova v latince. Více jeho životopis např. viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_%C5%A0korpil.

Starším bratrem Karla byl Hermenegild Škorpil. Narodil se 8.2. 1858 ve Vysokém Mýtě a zemřel 25.6. 1923 ve Varně. Žil jako mladší bratr Karel v Bulharsku a učil zde na středních školách. Byl spolu s bratrem Karlem především archeologem, věnoval se i geologii Bulharska a je autorem první geologické mapy Bulharska. Více jeho životopis např. viz http://www.osobnostiregionu.cz/osoby/875.

Myslím, že i my v Moravském krasu máme vědět o existenci bratrů Škorpilových, i když zde nepůsobili. Jsou to vlastně takoví Karli Absolonové Bulharska. Na počest bratrů Škorpilových je na bulharském pobřeží pojmenována vesnice „Škorpilovci“.

Aby výčet bratrů byl úplný, musím zmínit ještě dva starší bratry Karla a Hermenegilda. Jeden se jmenoval Ladislav Škorpil, narodil se 5.11. 1853 ve Vysokém Mýtě a zemřel 27.12. 1918 v Kerči (Ukrajina). Byl gymnaziální profesor jazyků v carském Rusku a působil rovněž jako archeolog shodně jako jeho oba mladší bratři. Více jeho životopis např. viz http://www.osobnostiregionu.cz/osoby/512. Druhý se jmenoval Josef Škorpil, narodil se 28.7. 1856 ve Vysokém Mýtě a zemřel 15.3. 1931 v Plzni, architekt a ředitel plzeňského uměleckoprůmyslového muzea. Více jeho životopis např. viz http://www.zcm.cz/sites/default/files/josef_skorpil_architekt_a_reditel.pdf.

autor fotek: Olga Suldovská

                                               

Vloženo 4.2.2017

V jeskyních Moravského krasu jsou extrémně nízké vodní stavy

Dnes 1.2.2017 provedli strážci prohlídku vybraných částí Nové Amatérské jeskyně zaměřenou na sledování výšky hladin podzemní vody. Tyto stavy průběžně sledují speleologové, kteří také upozornili (Marek Audy) Správu CHKO Moravský kras na výrazný pokles hladin podzemní vody v oblasti Bludiště Milana Šlechty, což podle ústního sdělení speleologů (Kocour) vedlo k objevu několika desítek metrů nové jeskynní chodby. Bližší informace podají samotní speleologové, podrobněji viz https://www.novinky.cz/domaci/428432-mraz-umoznuje-nove-objevy-v-moravskem-krasu.html.

Dlouhé mrazy navazující na předcházející sucho zapříčinily minimální přítok povrchových vodních toků na území krasu (vápenců). Ze suchého patra Amatérské jeskyně tak je možno pozorovat pokles hladin ve vodních propastech napojených na nižší trvale zaplavenou etáž Amatérské jeskyně. Rovněž jezírka skapové vody jsou na většině míst vyschlá.

Jestliže nastane rychlá obleva současné sněhové pokrývky doplněná deštěm, můžeme očekávat v Moravském krasu lokální povodeň a nárazové zatopení většiny prostor rozsáhlé Amatérské jeskyně, což naposledy pamatujeme v roce 2006. V oblasti ponorů v takovém případě vzniknou dočasná jezera (zejména u Sloupu a Holštejna), protože voda z potoků nebude stačit odtékat do jeskyní a bude se nad ponory hromadit.

1.2.2017 zapsal: Tonda Tůma

Převzato: Týden u nás, okresní noviny | 25.1.2017 | Rubrika: Téma | Strana: 2 | Autor: SIMONA ZPĚVÁKOVÁ | Téma: AOPK

Rys i sokol. Do krasu se vrací další druhy

Pestrá příroda Blanenska a Moravského krasu:
Blanensko je díky své členitosti a Moravskému krasu na zvířecí druhy jedním z nejbohatších regionů na Moravě. V posledních měsících se zde navíc usídlily další druhy.

Druhy, které se objevily na Blanensku v posledních letech Díky jedinečné přírodě Moravského krasu a okolí se na Blanensko vrací vzácné a ohrožené druhy zvířat.
Blanensko – Stopy a kořist. Díky nim objevili v půlce ledna zoologové v Moravském krasu rysa ostrovida. Nádhernou kočkovitou šelmu, která žije spíš v horských oblastech Karpat. Rys je poslední z několika navrátivších se druhů na Blanensko. Týden u nás připomíná tři případy výskytů těchto zvířat z poslední doby.

RYS OSTROVID. Úžasnou zprávu v půlce ledna odhalili zoologové z Moravského krasu. Na fotopastích zpozorovali největší kočkovitou šelmu žijící v Evropě, rysa ostrovida.
„Tento druh je silně ohrožený. Věrohodné údaje o jeho přítomnosti mimo oblasti jeho trvalého výskytu v Beskydech a na Šumavě jsou proto velmi cenné. Klíčové teď bude, aby se podařilo ho ochránit před pytláky nebo dopravou,“ řekl akademický pracovník Ústavu ekologie lesa Miroslav Kutal.
„První věrohodné údaje o výskytu rysa se objevily už na podzim, tehdy nešlo vyloučit, že jde o migrujícího jedince.
Dnes ale víme, že se tady zdržuje dlouhodobě. Svědčí o tom nálezy stop i kořisti,“ popsal zoolog Správy chráněné krajinné oblasti Moravského krasu Antonín Krása. Lidem se podle něj rys ostrovid vyhýbá a loví spíše slabší kusy zvěře.

SOKOL STĚHOVAVÝ. V březnu loňského roku amatérský ornitolog René Bedan zpozoroval v Moravském krasu pár sokolů stěhovavých, kteří se spářili. Přírodovědci kvůli tomuto úspěchu jásali, protože tento druh se v oblasti objevil naposledy před zhruba půl stoletím. V půli května pak ornitologové objevili hnízdo se třemi ptáčaty. „Je to naprosto úžasné, už jsme v to ani nevěřili,“ radoval se zástupce vedoucího Správy chráněné krajinné oblasti Moravský kras Antonín Tůma. V celém kraji jde o první potvrzené hnízdění tohoto druhu. Jeho místo však ochranáři přísně střežili. „Bylo to kvůli jejich bezpečnosti.
Ptáci potřebují klid. A pokud by je někdo vyrušil, nemuseli by se tady příští rok už objevit,“ vysvětlil Tůma.

BABOČKA VRBOVÁ. Extrémně vzácný druh motýla, který byl dlouhou dobu považován v Evropě za vymřelého, se v posledních letech objevil i na Blanensku. Babočku vrbovou marně entomologové hledali od roku 1954. „Trvale se vyskytuje v Rusku včetně Sibiře a v malém počtu také na východním Slovensku. Současné mrazy pro něj nepředstavují žádný problém. Dodnes nevíme, proč ve velké části Evropy vymřel, ani proč se teď šíří zpět,“ popsal Michal Koupý z Blanska, který se studiu motýlů věnuje.
***
Sokol stěhovavý - Po padesáti letech se vrátil do Moravského krasu loni v březnu. Dříve hnízdil třeba v okolí Býčí skály, umístění jeho hnízda ochránci přísně tajili. Pár vyvedl tři mladé, ornitologové proto očekávají jeho návrat i následující rok. S ohledem na historické prameny je v Moravském krasu dostatek prostoru pro tři až čtyři páry.

Rys ostrovid - Pohybuje se minimálně od září na území chráněné krajinné oblasti Moravský kras a v Drahanské vrchovině. Je silně ohroženým druhem. V České republice se vyskytuje například v Beskydech nebo na Šumavě.

Babočka vrbová - Vzácný druh, který se na našem území nevyskytoval od roku 1954. Byl považován za vyhynulý. Na Moravě jsou od roku 2014 každoročně nalezeni asi čtyři. Ve stejném roce byl jeden exponát spatřen i v Blansku. O rok později další dva v Údolí Říčky a v údolí u Sloupu v Moravském krasu. Nejvíce motýlů se vyskytuje na blanenských stráních a v okolí Vilémovic.

Lišaj oleandrový - Devět housenek exotického motýla z dalekých afrických tropů objevil v loňském roce na dvou oleandrovnících v Blansku znalec motýlů Michal Koupý. Kromě Blanenska se desítky lišajů oleandrových proháněly i na jiných místech v České republice. Může trvat řadu let, než znovu přiletí.

Vzácné druhy, které na Blanensku stále žijí:
netopýři - Na seznamu kriticky ohrožených savců je i pět druhů netopýrů a dva druhy vrápenců, kteří v krasu žijí. Kvůli jejich ochraně některé jeskyně na zimu zavírají.
zmije obecná - Dříve byla na Blanensku v hojném počtu, ale lidé ji ze strachu zlikvidovali. Dnes je pouze v jedné lokalitě Moravského krasu.
kudlanka nábožná - V posledních letech se opět vrátila do Moravského krasu a několika málo lokalit na Blanensku. Prospělo jí oteplování.

Zdroj: Michal Koupý, CHKO Moravský kras, hnutí DUHA

Jsou dravci nebezpeční? Nebezpečí napadení dravcem se lidé obávat nemusejí. Spíše naopak, největším nepřítelem dravých ptáků bývají právě lidé. „Už v minulosti se stávalo, že myslivci stříleli sokoly,“ informoval zástupce vedoucího Správy chráněné krajinné oblasti Moravský kras Antonín Tůma. Konkrétně sokol nemá ani mezi zvířaty příliš přirozených nepřátel. „Největší je pro něj asi sova: výr velký. Ten dokáže zabít mláďata, ale i samici,“ popsal Tůma.

Foto autor| Infografika: Deník/Markéta Evjáková

25.1.2017 vložil: Tonda Tůma

Rys ostrovid v Moravském krasu potvrzen

Po zahnízdění sokolů v Moravském krasu v minulém roce (článek najdete níže v této rubrice) tu máme další překvapení. V Moravském krasu se zdržuje velká šelma - rys. Napřed byl na podzim roku 2016 pozorován návštěvníky krasu a následně dohledán kolegy z hnutí DUHA. V lednu 2017 byl opět pozorován veřejností, následně byly nalezeny jeho stopy a stržená srna, u níž byl později vyfocen fotopastí. To je senzace a velká radost  milovníků přírody. Doufáme, že rys neskončí jako trofej u některého myslivce či pytláka.

Pokud najdete v přírodě velké kočičí stopy (chybí otisky drápů), vyfoťte je a s určením místa a času nám podejte zprávu na antonin.krasa@nature.cz. Děkujeme.

                                                            

16.1.2017 vložil: Antonín Tůma a Antonín Krása (zoolog Správy CHKO Moravský kras)

Policie ČR ocenila Správu CHKO Moravský kras

16.12.2016 převzal vedoucí Správy pan RNDr. Leoš Štefka od krajského ředitele policie Jihomoravského kraje plaketu oceňující spolupráci krajského ředitelsví a Policie ČR vůbec se Správou CHKO Moravský kras. Na této spolupráci se velkým dílem podílí také strážci přírody Moravského krasu.

Co si pod pojmem spolupráce představit: např. školení pracovníků Policie ČR v požadavcích ochrany přírody pro následné používání policejních terénních vozidel, společné strážní služby strážců a policistů zaměřené na nelegální vjezdy aut do přírody, řešení problémů vzniklých trestnou činností (vloupání do jeskyní, odcizení materiálu), společné působení strážců a policistů při zajištění závodu Půlmaraton Moravským krasem, identifikace vozidel souvisejících s vyvážením odpadů do přírody a další. Více najdete v této složce v jednotlivých článcích, zapátrejte.

                                              

9.1.2017 vložil: Tonda Tůma

Reportáž ze strážní služby provedené 28.12.2016 v Moravském krasu

Zúčastnili se: Tonda, Radovan, Filip, Jarek a Petra

Začínáme dopoledne u Těchova kontrolou vyhlídky nad Jakubovým jezerem na zelené turistické značce. Je zde od Lesů ČR kryté odpočivadlo. Pěkný výhled do údolí Punkvy. Další zastávkou je hrad Blansek. Parádní zřícenina, která musí nadchnout každého "hradologa". Zájem několika nadšenců začít zříceniny zdí udržovat skončil pouze u plánů, bohužel. Hrad by si zastavení rozpadu zdí zasloužil. Provádíme kontrolu uzávěry vchodu do jeskyně Pod hradem, v pořádku.

Při přesunu ke Sloupu zastavujeme u Kančího ponoru mezi Novými dvory a Suchdolem. Opuštěné pracoviště skupiny Topas je zarostlé vegetací a skruže vstupní šachtice nejsou ze silnice vidět. Výzkum na této lokalitě připomíná speleolog Igor Audy v časopisu Speleo č. 69 (2016) v článku "Lokality bez úspěchu". V tomtéž článku popisuje i výzkum na ponoru Kristýnka za Vavřincem. Protože kolem Kristýnky jedeme, zastavujeme a jdeme se na ponor, resp. na jeho zaskružovaný vchod podívat. Před Sloupem nahlížíme na malé kraťoučké jeskyňky nad lomem nad křižovatkou Vavřinec-Petrovice-Sloup.

Odbočujeme k sz. cípu Moravského krasu u Žďáru. Tady je připraveno rozšíření CHKO o území, které "anektuje" do CHKO jeskyni 1A u ČOV Žďár a jeskyni Žďárský ponor v polích, obě bývalá pracoviště skupiny Myotis. To musíme prohlédnout. U Žďárského ponoru poněkud "straší" jeskyňářská maringotka. Zajíždíme ještě do nedalekých Němčic k oplocené vodárně, kde si ukazujeme vstup do Němčických jeskyní, dnes zdroj pitné vody, kdysi železnorudné doly. Některým z nás je nutné ještě představit "zámeček" u Sloupu, opuštěnou hrubou stavbu u hranice CHKO na okraji lesa, která je viditelná ze silnice pouze při cestě z Vavřince do Sloupu. Tvrdí se, že to měl být hotel, jehož stavebníkům došly peníze někdy po revoluci.

Nyní po vjezdu do Sloupu se jdeme podívat na uzávěru jeskyně Šachta za Evropou a Indií. Jsou zde u skal vyskládané kameny, které speleologové ze skupiny Pustý žleb opět v jeskyni použijí při zásypu skružované šachtice. Co se nepoužije, odjede pryč. Je čas oběda a ten dáváme v Ostrově v mnohými jeskyňáři oblíbené hospůdce U Němců. Zdá se, že EET tuto hospůdku nepoloží, doufejme.

Na řadě jsou ponory v sv. cípu Moravského krasu. První kontrolu provádíme na ponoru Domínka. Už dlouho jsem zde nebyl a překvapuje mě poměrně velký propad - pokles zeminy u skalní stěny slepého ponorového údolíčka, který jistě souvisí se starou speleologickou šachticí (nyní zavalenou). Druhá kontrola začíná Mlhovým závrtem, což je šachtice skupiny Dagmar, přes další sousední závrty a končí slepým ponorovým údolíčkem V Jedlích s vchodem do malé stejnojmenné jeskyně. Třetí kontrola míří na slepé ponorové údolíčko Plánivy. Zde překontrolujeme uzávěru do legendární jeskyně Plánivy, v pořádku. V této části krasu končíme zastávkou a pozdravením jeskyňářů na chatě Tartarosu a poté na chatě Dagmaráků. Silvestr se blíží a speleologické základny ožívají.

Teď bychom měli přejet na jih Moravského krasu. Zastavujeme u Klímových závrtů u Rudice. Máme echo, že se zde děje něco nežádoucího. A opravdu, nejsevernější závrt ze závrtové skupiny Klímovy závrty je zavezen zeminou s kameny. Provádíme fotodokumentaci a Správa CHKO bude mít prácičku. Evidentně bude nutné poškozený závrt uvést do původního stavu. To bude věcí dalšího šetření.

Na jihu Moravského krasu provádíme kontrolu Novodvorského ponoru (jeskyně Ponorný hrádek) a chaty skupiny Speleohistorický klub Brno. Vzpomínáme na kontroverzního poustevníka - speleologa Marka, jinak je zde klid a mír, nikde nikdo a padá soumrak. Poslední zastávka dnešní strážní služby je v chatové osadě "Na Šébě". Jednak v této osadě nad Srubem pod Hádkem někteří z nás hodně dlouho nebyli a jednak zde na jedné chatě má bydlet náš dávný známý. Musíme se trochu doptat a pak následuje zaťukání na dveře a velké překvapení navštíveného s krátkým pokecem v teple chaty. To už je tma a strážní služba končí.

8.1.2017 zapsal: Tonda Tůma

Před koncem roku 2016 bylo

v Moravském krasu povoleno zpřístupnit veřejnosti speleologickým způsobem

jeskyni V lomu Velká dohoda - Horizont a jeskyni Bertalánka

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - Správa CHKO Moravský kras po zamítnutí žádostí na zpřístupnění pro veřejnost jeskyně Lidomorna (ferátou ve výšce nade dnem po stěnách jeskyně) a jeskyně Koňská jáma (krápníkové spodní patro) dalším dvěma žádostem vyhověla.

Jeskyně V lomu Velká dohoda - Horizont má návštěvní trasu vedenou průkopem v sedimentech, které vyplňují tunelovou horizontální jeskyni. K návštěvě bude nutná pouze přilba a světlo. Vstup do jeskyně souvisí se vzdělávací činností Přírodního areálu Velká dohoda s.r.o. Provozovatelem jeskyně je spolek Moravský speleologický klub, což jsou jeskyňáři působící v oblasti Holštejna.

Jeskyně Bertalánka má návštěvní trasu v šikmé plazivkové chodbičce s malými dómky a krátkou propastí. K návštěvě bude nutné vedle přilby a světla také kompletní převlečení. Přes zimu je kvůli netopýrům provoz vyloučen. Provozovatelem jeskyně je společnost Speleoart s.r.o.

Veškeré informace o provozních dobách a zajištění průvodce, bez kterého není možné do obou jeskyní legálně vstoupit, naleznete na internetu u provozovatelů, až je tam vloží a zahájí provoz. Toto je pouze prvotní informace.

Obě jeskyně mají představit veřejnosti výzkum v prvém případě zasedimentované jeskyně a ve druhém případě malé průlezné jeskyně formou a způsobem, který provozovatelé zvolí. To vše posazeno do širších souvislostí Moravského krasu. Provozovatelé jsou vázáni kromě zážitků podat návštěvníkům i vzdělávací výklad. Povolení na provoz byla vydána na dobu 3 let a do jeskyní nebyly povoleny žádné zásahy (žádné změny dochovaného stavu, žádné úpravy, žádná technická zařízení). Provozovatele dozoruje kromě ochrany přírody také příslušný obvodní báňský úřad.

                                                                          

                                                                                Horizont                                        Bertalánka

6.1.2017 vložil: Tonda Tůma

Znovuobjevená jeskyně Šachta za Evropou a Indií

V posledních dnech probleskly zprávy, že jeskyňáři ze skupiny Pustý žleb otevřeli přístupovou cestu do jeskyně, která byla 51 let nedostupná. Jedná se o ponorovou jeskyni Sloupského potoka objevenou v letech 1961 - 1963 u Sloupu za skálami Evropa a Indie (dnes v přírodní rezervaci Sloupsko - šošůvské jeskyně). V roce 1964 po zemětřesení se vstupní šachtice zavalila a nebyl nikdo, kdo by se do těžké a náročné práce na obnově šachtice pustil. Několik stovek metrů tehdy objevených chodeb a nedokončený výzkum však trvale lákal.

Podrobný popis tehdejších objevů lze nalézt v Časopisu Moravského musea, XLIX/1964, autor Ladislav Slezák, "Nové jeskyně za skalisky Evropa a Indie ve Sloupě a jejich vztah k ponornému systému Sloupského potoka".

Jeskyňáři se rozhoupali až v loňském roce a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - Správa CHKO Moravský kras povolila Pustožlebské skupině v místě bývalého vstupu do jeskyně speleologický průzkum a výzkum. Zkušení pracanti a velcí dříči Pustožlebáci, kteří mají za sebou v Moravském krasu obrovský kus fyzické práce např. při hloubení šachtice do Nového Sloupského koridoru (Nová Amatérská jeskyně - vchod Šachta u Brouška), hlavní práce na otevření přístupu do jeskyně Šachta za Evropou a Indií nyní úspěšně završili.

Protože jeskyně Šachta za Evropou a Indií je člověkem téměř nedotčená, bude sloužit ke speciálním výzkumům zejména na živočichy a mikroklima a žádné exkurze sem nelze očekávat. Přírodní prostředí jeskyně musí být co nejméně dotčeno. Samozřejmě bude probíhat klasický speleologický průzkum a dokumentace.

Pustožlebská skupina České speleologické společnosti si na svoje konto tak připsala de facto další objev. Z předchozích objevů si připomeňme v roce 2008 objev 1,5 km dlouhé chodby Šošůveckého koridoru Nové Amatérské jeskyně. Je předpoklad, že tato chodba by mohla být s jeskyní Šachta za Evropou a Indií propojena přes zával, který chodbu Šošůveckého koridoru ve směru ke Sloupu neprostupně přehrazuje.

https://www.novinky.cz/stalo-se/423599-speleologove-zpristupnili-55-let-zavalenou-jeskyni-v-moravskem-krasu.html

http://brno.idnes.cz/zpristupneni-zavalene-jeskyne-moravsky-kras-fop-/brno-zpravy.aspx?c=A161215_2292834_brno-zpravy_krut

                                                         

14.12.2016 zapsal: Tonda Tůma

Lesní těžba nemocných stromů v NPR Vývěry Punkvy (zima 2016/17)

Jedná se o těžbu z důvodu bezpečnosti na turistické cestě.

Zjednodušeně řečeno současné rozsudky soudů činí lesního hospodáře odpovědného za případné škody  na zdraví, majetku či úmrtí v důsledku pádu stromu či jeho části. Z tohoto důvodu je lesní hospodář nucen o bezpečnost na turistických cestách dbát s výrazně vyšší intenzitou než tomu bylo v minulosti, kdy do lesa každý vstupoval na vlastní nebezpečí.

Na tuto skutečnost pamatuje platný plán péče o NPR Vývěry Punkvy, který těžbu z důvodu bezpečnosti připouští. Společně s revírníkem LČR, s.p. panem Milanem Novákem jsme vyznačili stromy, které bezprostředně ohrožují bezpečnost na turistických cestách a to v Pustém žlebu (118 stromů),  Suchém žlebu (50 stromů), Punkevním žlebu (40 stromů) a na cestě od Kateřinské jeskyně ke Křenkovu pomníku (30 stromů).

Asi většinu vyznačených stromů tvoří jasany postižené infekcí houbou Chalalara fraxinea, která působí masivní chřadnutí jasanu projevující se nejprve odumíráním drobných větví, posléze silnějších větví a nakonec houba napadá celý strom. Většina vyznačených jasanů má již proschlé kosterní větvě, které pádem ohrožují bezpečnost na stezkách.

Nejvíce takto postižených jasanů je vyznačeno v okolí vstupu do Amatérské jeskyně  pod Koňským spádem.  Další početnou skupinou vyznačených stromů jsou smrkové souše (dále pak stromy napadené dřevokaznými houbami či stromy výrazně nahnuté nad cestu či jinak nestabilní).


Jsem přesvědčený, že tato těžba nebude mít negativní vliv na předměty ochrany NPR Vývěry Punkvy a umožní bezpečnější pohyb návštěvníků v této nejnavštěvovanější rezervaci CHKO Moravský kras.

                           

12.12.2016

Dominik Franc, strážce a lesník Správy CHKO Moravský kras

Záchranná akce v jeskyni Nový Lopač 26.11.2016

Veškeré dostupné informace si najdete v odkazech viz níže, které aktuálně reagovaly na nešťastnou událost:

http://www.udalosti112.cz/zachranari-a-hasici-zasahovali-u-jeskyne-lopac-kde-se-zritilo-nekolik-lidi-do-hlubiny-jeskyne/

http://www.denik.cz/krimi/pri-sestupu-do-jeskyne-novy-lopac-se-zranili-tri-lide-zritili-se-ze-zebriku-20161126.html

http://www.speleo.cz/nehoda-v-jeskyni-lopac-moravsky-kras

K tomu jen krátký komentář: Jeskyně Nový Lopač je povolené speleologické pracoviště skupiny Tartaros. Ochrana přírody nemá důvod se případem z hlediska ochrany jeskyně zabývat. A záchrana člověka má samozřejmě prioritu před vším ostatním.

Nicméně případ nastartoval zájem Obvodního báňského úřadu pro území krajů Jihomoravského a Zlínského (OBÚ) o jeskynní činnost speleologů a pracovníků Správy CHKO Moravský kras (S CHKO MK) a neformální speleologické skupiny strážců přírody při této Správě z hledisek bezpečnosti. Bezpečnostní problematice činnosti v jeskyních byly věnovány první konzultace mezi OBÚ a S CHKO MK spojené s výměnou informací o způsobech školení a zajištění bezpečnosti osob nad hloubkou a ve výškách v jeskyních.

10.12.2016 vložil: Tonda Tůma

Kam se přestěhovala pamětní deska krasového badatele Martina Kříže?

moravský archeolog a speleolog, právník

* 14.11.1841 Brno, Líšeň – † 5.4.1916 Ždánice

více k jeho životopisu např. viz odkazy:

http://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=206

http://www.byciskala.cz/MaRS/index.php?show=clanek&id=400

Připomeňme, že sestoupil na dno Macochy, bádal v jeskyni Kůlna, jejíž spodní patra nesou po něm název Křížovy jeskyně, a působil také na Býčí skále.

Martin Kříž se narodil v domě č.p. 12 na nám. Karla IV. v Líšni u dnešní zastávky MHD. Dům je po rekonstrukci a má na sobě malou informativní destičku, že původní velká pamětní deska je přestěhována do líšeňského Dělnického domu. Najdete ji ve vstupní hale, kam lze vstoupit v otvírací hodiny. Dělnický dům alias líšeňské kulturní centrum je velmi pěkná nová stavba na místě té původní.

                                                         

9.12.2016 zapsal: Tonda Tůma

Kauza "feráta v jeskyni Lidomorna" pokračuje mezi úředníky

Zamítnutá žádost o zpřístupnění jeskyně Lidomorna lezeckou cestou tzv. ferátou po stěnách a ve výškách jeskynního dómu, po čase stráveném na územním odboru Ministerstva životního prostředí v Brně na základě odvolání, pokračuje. MŽP zamítavé rozhodnutí Agentury ochrany přírody a krajiny ČR - Správy CHKO Moravský kras zrušilo a věc vrátilo k novému projednání pro procesní vadu.

Nyní je "míč této hry" v Blansku a zřejmě ještě v prosinci rozhodne AOPK ČR - Správa CHKO Moravský kras znovu.

7.12.2016 vložil: Tonda Tůma

 Zpráva ze Dnů otevřených dveří Amatérské jeskyně 2016

60. let CHKO Moravský kras

Zatím máme za sebou jeden celý exkurzní víkend a druhý je před námi. Lze říci, že všichni návštěvníci byli nejen spokojeni, ale i nadšeni. Za víkend 12.-13.11. 2016 prošlo Ministerskou trasou Amatérské jeskyně 300 dopředu zarezervovaných návštěvníků.

Ochranu před špatným počasím poskytují před jeskyní stánky pivovaru Starobrno, za jejichž zapůjčení pivovaru děkujeme. Průvodcovskou službu zajišťovali strážci přírody a současně jeskyňáři Správy CHKO Moravský kras.

Připomínáme, že i na víkend 26.-27.11. 2016 jsou všechny vstupy dopředu zarezervovány. Průvodcovskou službu budou zajišťovat jeskyňáři z České speleologické společnosti ze skupin Plánivy  a Topas.

Nyní několik fotek z proběhlého exkurzního víkendu (autor fotek: strážce přírody Filip Chalupka):

                                                                               

 

                                         

                                                                     

23.11.2016 zapsal: Tonda Tůma

Zapomenutá pochvala Lesům ČR za turistické vybavení údolí Říčky v Moravském krasu

Když v roce 2013 LČR - Lesní správa Bučovice na základě výzvy a podle návrhů Správy CHKO Moravský kras provedla obnovu turistické infrastruktury v údolí Říčky v CHKO Moravský kras, nikde se o tom nepsalo.

Přitom šlo o poměrně rozsáhlé práce a alespoň tímto článkem chceme lesákům poděkovat za návštěvníky pěší i cyklistické.

Co se tehdy realizovalo? Především dosloužil jeden most přes Říčku, takže musel být odstraněn. V úseku mezi jeskyní Pekárnou a vývěry Říčky byly pak postaveny přes Říčku dva větší mosty velmi odolné konstrukce. Most nejbližší vývěru Říčky I měl kolem sebe provedenu i terénní úpravu, která odstranila rozbahněnou lesní cestu.

Menší most přes občasný Hostěnický potok byl postaven u Ochozské jeskyně, kde přibylo i zastřešené odpočivadlo a stojan na kola. Na rozcestí pod jeskyní Pekárna a u Ochozské jeskyně byly umístěny turistické rozcestníky. Všechny mosty byly stavěny i na průjezd pro cyklisty.

Nová zařízení doplnila ta stávající: odpočivadlo u vývěru Říčky I, most pod Pekárnou, mostky přes Ochozský potok, schody k jeskyni Pekárna a naučnou stezku.

Příští rok má Správa CHKO Moravský kras v plánu na okraje Přírodní rezervace Údolí Říčky umístit dva infopanely. Jejich přesná poloha se ještě vybírá, je totiž nutný souhlas vlastníka pozemku.

Uvědomme si, že údolí Říčky je jediné velké údolí v Moravském krasu, které nebylo pozměněno, resp. znetvořeno silnicí. Zůstává tak velkým lákadlem pro turisty. 

                           

            odpočivadlo u Ochozské jeskyně s mostem                 bývalý "most" u vývěru Říčky I                      nový most mezi vývěrem Říčky I a jeskyní                           a stojanem na kola                                                                                                                                    Pekárnou           

15.11.2016 zapsal: Tonda Tůma

V údolí Říčky u Ochozu řidiči platí ochranářům pokuty

Uzavřený průjezd silnicí mezi Ochozem u Brna a Hostěnicemi kvůli opravě mostu přes potok Říčka na Hádku "nutí" některé řidiče nevyužívat objížďku, ale řidiči projíždí přes údolí Říčky mezi Kaprálovým mlýnem a restaurací U jelena. Tím ovšem narušují klid Chráněné krajinné oblasti Moravský kras a dopouštějí se nedovoleného vjezdu autem do oblasti hned podle tří zákonů: lesního, o pozemních komunikacích a o ochraně přírody.

Kromě Policie ČR se do hlídání údolí zapojila také stráž přírody CHKO Moravský kras a neukáznění řidiči platí pokuty.

Jedním z důvodů porušení zákonů je bezmyšlenkovité používání navigace, která řidiče vede do údolí a ti tam jedou i přes dopravní zákazové značky, prostě hlava nehlava. Pak se nemohou udělené pokutě divit. Chce to používat kromě navigace také rozum.

Lze doufat, že strážcům a přírodě pomůže i špatné zimní počasí, které nedovolí autům průjezd po lesních cestách. Uzavřený průjezd silnicí Ochoz - Hostěnice se automobilovému provozu otevře od 1.1.2017.

                                                                                        

                                                                                             rozcestí Říčky                              U jelena

14.11.2016 zapsal: Tonda Tůma

Po bagru v jeskyni Staré skály následovaly ruce brigádníků

Více o brigádě v jeskyni a následných exkurzích pro brigádníky za odměnu plus fotky na webu AOPK ČR:

http://moravskykras.ochranaprirody.cz/sprava-informuje/aktuality/uklid-ponoru-sloupskeho-potoka/

24.10.2016 poznamenal: Tonda Tůma

Bagr v jeskyni Staré skály

V dnešních dnech můžeme vidět pracovat malý bagřík v prostorách jeskyně Staré skály u Sloupu, která je ponorem Sloupského potoka a je součástí komplexu Sloupsko-šošůvských jeskyní.

Do jeskyně připlavuje Sloupský potok za zvýšených vodních stavů spoustu dřeva a hlín z lesů nad Sloupem. Naplaveniny jsou promíchány s jehličím a s listím a samozřejmě často obsahují různé odpadky typu PET lahví a různých obalů. Potok se přes tyto náplavy v jeskyni procezuje do propasťovitého podzemí nižší jeskynní úrovně do systému Amatérské jeskyně.

Pokud bychom přírodu nechali jeskyni zanášet, tak bychom snižovali odtok Sloupského potoka, který by za zvýšených vodních stavů neodtékal a tvořil by kolem známé skály Hřebenáč jezero. Voda jezera může dále odtékat do Pustého žlebu teprve až dosáhne úrovně silnice. To však už zaplavuje podlahy pokladny Sloupsko-šošůvských jeskyní a suterény mnohých domů ve Sloupu.

Proto Správa jeskyní České republiky (provozovatel Sloupsko-šošůvských jeskyní) po dohodě se Správou CHKO Moravský kras přistoupila k odklizení části naplavenin. K tomu slouží malý bagřík, který je schopen řečištěm Sloupského potoka kolem Hřebenáče vjet jeskynním portálem do Starých skal a z jejích dómů vyhrnovat ven z jeskyně naplaveniny. Ty budou následně odvezeny.

Na závěr přijdou do jeskyně brigádníci a budou ručně z jeskyně vyklízet veškerý viditelný komunální odpad a velká dřeva, ke kterým se bagřík nedostal. Tato brigáda proběhne v pátek 21.10.2016 a je to uzavřená firemní akce z pivovaru Starobrno. Proto se, prosíme, na tuto akci nehlaste.

                                        

                                                                      

18.10.2016 zapsal: Tonda Tůma

publikace

"Jeskyně Býčí skála ve svých dějích a pradějích"

autorů Martina Olivy, Martina Golce, Radima Kratochvíla, Petra Kostrhuna

uvedená do prodeje v září 2016 (vydalo Moravské zemské muzeum)

je vynikající prací, kterou ocení každý zájemce o podrobnější informace z Moravského krasu. Svělý komplex informací z prostoru Býčí skály a jejího širšího okolí, tj. z Křtinského a Josefovského údolí, které takto pohromadě doposud nebyly k dispozici, a především velká spousta informací nových (musím říct určitě pro mě osobně). Také bych řekl nové pohledy na řadu věcí.

Jaká témata mohou zaujmout: Býčí skála v době baroka, lichtenštejnský romantický areál mezi Vranovem a Křtinami, počátky výzkumu Býčí skály, německá speleologie v Býčí skále a chronologicky pokračování speleologických výzkumů, velmi přehledně archeologie Býčí skály včetně slavných Wankelových objevů a naposled přehled vývoje mapových děl Býčí skály.

Publikaci doplňuje velké množství historických map a historických fotografií. Nepochybuji, že bude velmi brzy rozebrána.

Předpokládám, že publikaci lze zakoupit v Brně v Moravském zemském muzeu, já ji koupil za pouhých 200,- Kč v Domě přírody na Skalním mlýně.

13.10.2016 zapsal: Tonda Tůma

Dny otevřených  dveří Amatérské jeskyně 2016

 REZERVACE NA VŠECHNY VSTUPY OBSAZENY !!! JIŽ NEVOLEJTE. DĚKUJEME.

sobota 12.11.2016                 neděle 13.11.2016

sobota 26.11.2016                 neděle 27.11.2016

Stráž přírody CHKO Moravský kras

Jeskyně Spodní patro Sloupských jeskyní je nadále zpřístupněna veřejnosti speleologickým způsobem

Spodní patro Sloupských jeskyní je neupravená jeskyně v přírodním stavu a říkáme, že je zpřístupněna "speleologickým způsobem", tj. s přilbou, kombinézou, čelovkou a holínkami bez upravených chodníků, schodů a zábradlí. Prostě jdete do jeskyně jako skuteční speleologové.

Spodní patro Sloupských jeskyní patří do komplexu Sloupsko - šošůvských jeskyní (cca 5 km), který je součástí systému Amatérské jeskyně (cca 40 km). Horní patro Sloupských jeskyní a Šošůvské jeskyně jsou již po mnoho let veřejnosti zpřístupněny "klasickým způsobem", tj. po betonových chodnících, po schodech a se zábradlím. Provozovatelem komplexu Sloupsko - šošůvských jeskyní je Správa jeskyní ČR, což je příspěvková organizace státu pod gescí MŽP.

Agentura ochrany přírody ČR - Správa CHKO Moravský kras 4.10.2016 vydala Správě jeskyní ČR povolení na 6 dalších let Spodní patro Sloupských jeskyní zpřístupnit pro veřejnost formou speleologických exkurzí "Po stopách Nagela". Během správního řízení, jehož účastníkem byl mimo jiné Městys Sloup a dotčenou organizací Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, se nevyskytly žádné problémy.

Do Spodního patra se lze dostat pouze průchodem přes horní patro z Nicové jeskyně nebo z jeskyně Staré skály nebo z jeskyně Kůlna, tedy vždy přes klasickou návštěvní trasu. Ve Spodním patře nejsou netopýři a za vysokých vodních stavů je protékáno aktivním Sloupským potokem, takže tam za přívalových dešťů nebo při tání sněhu nelze vstoupit.

http://www.caves.cz/editor_files/File/Sloup/151105_Informace_zazitkova_trasa.pdf

9.10.2016 vložil: Tonda Tůma

Vloupání do jeskyně Piková dáma

V Moravském krasu řádí "škodná"

V sobotu 1.10.2016 zjistili jeskyňáři ze skupiny Plánivy poškozenou a násilně otevřenou uzávěru do jeskyně Piková dáma. Došlo k odřezání kovových součástí uzávěry. Jedná se již o druhé vloupání do jeskyně v Moravském krasu za poslední půlrok a o trestný čin.

Protože nebylo zjištěno zcizení materiálu, který mají jeskyňáři v jeskyni uložen, lze mít za to, že šlo o vloupání "dobrodruhů" za účelem nelegální prohlídky jeskyně.

Správa CHKO Moravský kras ihned požádala speleology o provizorní uzamčení jeskyně a následnou opravu, kterou provedl jeskyňář Béďa. Děkujeme.

Protože v červnu tohoto roku již došlo k pokusu o vloupání do Nové Amatérské jeskyně (viz článek zde z 12.8.2016) rovněž odřezáním kovových součástí uzávěry, usuzuje stráž přírody, že do Moravského krasu zajíždí parta dobrodruhů na nelegální exkurze uzavřených jeskyní, do kterých se vloupává.

Pokusíme se získat finanční prostředky z Programu péče o krajinu (PPK) z MŽP na opravy těch uzávěr jeskyní, které jsou v současnosti již poškozené nebo působením času a povětrnosti nekvalitní.

Ilustrační foto z kontroly jeskyně stráží přírody:

                             

9.10.2016 vložil: Tonda Tůma

UZAVŘENÍ MOSTU přes Říčku na Hádku

od 10.10.2016 do 31.12.2016

Od 10.10.2016 dojde k omezení silničního provozu na silnici Ochoz - Hostěnice, bude probíhat kompletní oprava mostu přes Říčku a úsek silnice v délce 220 m mezi lesními údolními cestami (mezi bývalými hájenkami) nebude průjezdný. Údaje o veřejné vyhlášce-uzávěry kominikace zde.

Objížďka: Ochoz - Líšeň - Slatina - Mokrá (21 km)

uzavírkové etapy:

I.             10.10.2016 - 10.12.2016 - úplně uzavřeno pro veškerou dopravu

II.            11.12.2016 - 15.12.2016 - pouze průjezd linkových autobusů

III.           15.12.2016 - 31.12.2016 - částečná uzavírka v místě mostu

Stráž přírody Moravského krasu upozorňuje, že používání lesní cesty motorovými vozidly do a z Hostěnic, resp. Mokré přes údolí Říčky okolo Kaprálova mlýna a rest. U jelena není povoleno a bude stráží přírody sledováno. Auta přistižená v údolí bez povolení budou pokutována nejen strážci, ale i PČR.

Most přes Říčku na Hádku před opravou:

                              

6.10.2016 vložil: Tonda Tůma

OTUŽILCI NA PUNKVĚ:

 info převzato  z: http://www.zimni-plavani.info/Kalend%C3%A1%C5%99.aspx

Slavnostní zahájení sezóny 2016 / 2017

68. Memoriál T. K. Divíška
36. Liškovu Punkvu

 

 

Pořadatel:

FIDES Brno - plavání

Datum:

2. října 2016 v 10:00

Místo konání:

Punkevní jeskyně v Moravském krasu, Blansko

Prezence:

označené místo u vestibulu hlavní budovy 8:30-9:15

Délka trati:

100 m, 300 m

Charak. trati:

stojatá voda

Ochrana přírody upozorňuje, že od hotelu Skalní mlýn k Punkevním jeskyním je vjezd motorových vozidel bez zvláštního povolení zakázán, protože je zde národní přírodní rezervace Vývěry Punkvy. Auta v rezervaci např. u Punkevních jeskyní musí mít za předním sklem viditelně umístěnu povolenku k vjezdu. Stráž přírody bude akci sledovat.

29.9.2016 vložil: Tonda Tůma

Výlov rybníka Olšovec 2016

22.-23.10. tradiční výlov rybníka Olšovce.

Výlov znamená vypouštění rybníka a jeho vody nutně musí protéct přes jeskynní systém Rudické propadání - Býčí skála do řeky Svitavy.

Vypouštění začne ve čtvrtek 6.10.2016 a navýšené množství vody v Jedovnickém potoku nedovolí po dobu vypouštění jeskyňářům vstup do horizontálních chodeb jeskyně Rudické propadání. Ve vývěrové části v jeskyni Býčí skála by měl být vstup do horizontálních chodeb bez problémů kromě polosifonu UPBK.

S vypouštěním rybníka je spojena jedna menší nepříjemnost: voda obvykle strhne s sebou do jeskyně Rudické propadání a do navazující jeskyně Býčí skála několik větších ryb, které v podzemí uhynou a zahnívají na mělčinách, přičemž zápach z ryb je velmi nepříjemný. Rudičtí a býčiskalští speleologové tyto zbytky ryb vynášejí ven z jeskyně.

info o výlovu na: http://www.olsovec.cz/vylov-rybnika-olsovec

29.9.2016 vložil: Tonda Tůma

Rozhrabávají půdu v krasu. Kvůli kamenům.

Blanenský deník | 29.9.2016 | Rubrika: Blanensko/Aktuálně | Strana: 3 | Autor: SIMONA FEILHAUER | Téma: AOPK


Střední část Moravského krasu nebo lom v Rudici lákají hledače minerálů a různých kamenů. Někteří ale porušují zákon.


Blanensko – Různé minerály, zkameněliny nebo prostě hezké, vzácné či zajímavé kameny jsou lákavé pro sběratele. Někdy se pro ně ale vydávají do míst, kde je to zakázané. Například do rudického lomu Seč, kde se sice těží jen občas, ale je stále vedený jako aktivní.
Rudický lom je známý takzvanými geodami, což jsou kameny s dutinami vyplněnými krystaly. A ty jsou pro sběratele lákavé. „Výletníci sem chodívají. Do lomu by ale nikdo neměl vstupovat, protože je to platný dobývací prostor. Je to stejné, jako kdyby šel někdo například do míst, kde probíhá stavba,“ sdělil geolog a zároveň stráž přírody Moravského krasu Antonín Tůma.
Přímo tam ale přistihnou málokoho. „Žádné případy z poslední doby hlášené nemáme. Pokud někdo překoná ohrazení, hrozí mu v přestupkovém řízení pokuta až ve výši patnácti tisíc korun,“ uvedl mluvčí Českého báňského úřadu Bohuslav Machek.


Oblíbenou lokalitou hledačů je i střední část Moravského krasu. Problém je, že v národní přírodní rezervaci někdy chodí mimo značené cesty, což je zakázané. „Občas přistihneme takové, kteří rozhrabávají lesní půdu. Ti mohou na místě dostat pokutu od stráže přírody až do výše pěti tisíc korun. V závažnějších případech se může sankce ve správním řízení vyšplhat až na několik desítek tisíc korun,“ řekl Antonín Tůma.
Ještě častěji však stráž přírody v Moravském krasu řeší to, že si výletníci v rezervaci založí oheň. „Ty pokutujeme za to, že zanesli popelovinu do přírody a znehodnotili ji. Navíc hrozí riziko požáru,“ komentoval Tůma. Časté jsou také pokuty řidičům za odstavená auta na lesních nebo polních cestách v krasu.


Například Veronika Burdová si dává pozor na to, kde kameny hledá. „Sbírám je třeba u řeky. Přírodu bych kvůli tomu nikdy neničila. Kamínky sbírám pro radost, dávám je do květináčů nebo do akvária,“ řekla žena.
Stálou expozici minerálů je možné si prohlédnout například ve Vískách. Václav Stoupal mladší z muzea je přesvědčený, že v zakázaných lokalitách hledají nerosty hlavně lidé, kteří to dělají kvůli obchodu. „Nebojím se, že by se k nám takové kameny dostávaly. K nám chodí obvykle ti, kteří chtějí, abychom jim pomohli určit, co našli, nebo že nám nějaký minerál chtějí věnovat. Vždycky se ptáme, odkud minerál pochází. Ale kdyby byl z nějaké zakázané lokality, stejně by nám to dotyční neřekli,“ dodal Stoupal. Pokud je vzorek zajímavý, rádi ho v muzeu přijmou, aby sbírku rozšířili.

Foto popis| LOM V RUDICI. V lomu Seč se dají najít například takzvané geody. Jedná se ale o platný dobývací prostor, takže by tam neměl nikdo vstupovat. Kdo zákaz poruší, v přestupkovém řízení může dostat pokutu až ve výši patnácti tisíc korun.
Foto autor| Foto: Irena Brožová
Region| Jižní Morava

Převzato z: http://blanensky.denik.cz/zpravy_region/rozhrabavaji-pudu-v-moravskem-krasu-kvuli-sberu-kamenu-20160928.html

                                                                                                   kopání v lese:

29.9.2016 převzal: Tonda Tůma

Geologická revize štol v Křtinském a Josefovském údolí

Mluvíme zde o štolách ražených někdy v 50. letech min. stol. za socialismu a již v té době nedokončených a opuštěných. Jedná se celkem o 4 poměrně krátké štoly nacházející se mimo cesty v národní přírodní rezervaci Býčí skála, takže k nim přístup není možný. 

Na základě podnětu, že ve štolách dochází k významným změnám, které mohou způsobit i změny na povrchu (ujíždění či borcení levého údolního svahu v širším prostoru Josefova), požádala Agentura ochrany přírody ČR - Správa CHKO Moravský kras Českou geologickou službu o provedení revizního průzkumu. Revizního proto, že štoly jsou již ČGS monitorovány a ČGS má štoly zdokumentovány jako významné geologické lokality.

V červnu 2016 byla Správě CHKO MK dodána zpráva z revizního ohledání geologické situace ve všech 4 štolách. Dvě štoly jsou zvláště nebezpečné, protože zachytily výraznou tektonickou poruchu s jílovitou výplní, která výrazně porušuje stabilitu skalních stěn. Dochází zde skutečně k řícení stropu těchto štol, ale pouze v relativně úzké zóně. Bylo potvrzeno, že zóna řícení je stále "živá", bortí se bloky zhruba o objemu 1m3. V nejbližších měsících lze očekávat zřícení dalšího bloku.

Mimo zmíněnou tektonickou poruchu byla potvrzena velmi dobrá stabilita stěn horninového masívu. Řícení se na povrchu neprojevuje. Obava z ujíždění celých částí údolního svahu se nepotvrdila.

              stráž přírody štoly sleduje                       úsek řícení, červené plochy jsou tektonické jíly                                        zaplavená část štoly

                         

15.9.2016 vložil: Tonda Tůma

Zpřístupnění jeskyně Koňská jáma (horní a spodní patro) pro veřejnost zamítnuto (zatím)

V měsíci srpnu 2016 zamítla Správa CHKO Moravský kras (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR) žádost o celoroční a každodenní zpřístupnění celé jeskyně Koňská jáma poblíž Kateřinské jeskyně v národní přírodní rezervaci Vývěry Punkvy formou speleologických exkurzí pro veřejnost.

Důvodem zamítnutí je ochrana krápníkové výzdoby spodního patra. Návštěvníci by se ve spodním patře museli plazit po sintrech a mezi menšími stalagmity, stalaktity, sintrovými hrázkami a okolo jeskynních perel. Vícečlenné skupiny návštěvníků by v malých rozměrech chodeb spodního patra byly průvodcem neuhlídatelné.

Vzhledem k zimování netopýrů by nemohl probíhat ani návštěvní provoz v horním patře minimálně během listopadu až března každého roku.

Žadatel podal proti rozhodnutí odvolání, které bude řešit územní odbor MŽP v Brně během podzimu.

          Horní patro: vstup do jeskyně               Horní patro: stůl z kamenů v kruhu na dně dómu                                Plazivkové spodní patro

                        

9.9.2016 vložil: Tonda Tůma

Dny otevřených  dveří Amatérské jeskyně 2016

 REZERVACE NA VŠECHNY VSTUPY OBSAZENY !!! JIŽ NEVOLEJTE. DĚKUJEME.

sobota 12.11.2016                 neděle 13.11.2016

sobota 26.11.2016                 neděle 27.11.2016

 

blíže na tomto webu v sekci "Pozvánky na akce"

Lom Skalka mezi Ochozem a Březinou odpočívá

Poslední činný lom na vápenec v CHKO Moravský kras

je monitorován strážci přírody. V minulosti těžařská společnost do lomu Skalka nelegálně navážela stavební odpady. Tuto záležitost šetří Česká inspekce životního prostředí.

V současnosti má těžba vápence přestávku a lom Skalka je v dočasném klidu. Ložisko vápence ve vymezeném dobývacím prostoru však jistě bude mít brzy svého těžaře. Na základě podezření, že do lomu opět někdo naváží odpad, provedli strážci důkladnou kontrolu celého lomu. Žádný nově navážený odpad nezjistili a nadále lom sledují. Vstup do činných lomů je vstup do pracovního prostoru (do dobývacího prostoru), platí zde báňské bezpečnostní předpisy a musíte mít souhlas těžaře.

Připomeňme si, že před několika lety definitivně skončila těžba vápence na lomu Malá dohoda u Holštejna vytěžením ložiska nerostné suroviny. Rozšíření tohoto ložiska ochrana přírody už nepovolila.

Kromě Skalky zůstává v CHKO Moravský kras aktivní pouze lom Seč v Rudici, kde je ložisko sklářských a slévárenských písků. Toto ložisko má v těžbě dlouhodobě přestávku, lom je v klidu a surovina není už několik let aktivněji těžena. Pouze výjimečně odtud nějaké auto písku odjede. Lom překrývá plocha dobývacího prostoru a chráněného ložiskového území, platí zde báňské přepisy a z hlediska těchto předpisů je vstup do lomu a třeba koupání v něm mírně řečeno nelegální, pokud není souhlas těžaře.

Foto: lom Skalka

                                      

30.8.2016 zapsal: Tonda Tůma

Půlmaraton Moravským krasem 2016

bude znamenat určitá omezení v Blansku a v oblasti Pustého žlebu.

Vážení hosté a návštěvníci Moravského krasu,

v sobotu 27. srpna 2016 se v Blansku uskuteční kulturně sportovní akce Půlmaraton Moravským krasem. Z důvodu konání této akce dojde k určitému dopravnímu omezení i v Moravském krasu. Od 16.00 hod. max. do 19.00 hod.  bude uzavřena silnice v Moravském krasu od slévárny po Skalní mlýn a dále komunikace v Pustém žlebu, a to z důvodu běžců na vozovce a technického zázemí pro běžce na vozovce. Proto prosíme návštěvníky, aby počítali s uzávěrkou vozovky a  v případě potřeby odjet akceptovali možnost opustit Moravský kras do 15.30 hod. Cyklisty prosíme od 15.00 nenajíždět do Pustého žlebu s cílem projet na Blansko přes Skalní mlýn.

Předem děkujeme za pochopení.

Bližší informace naleznete na www.pulmaratonbansko.com.

Tým Sportuj s námi,z.s.

 

Pokus o vloupání do Amatérské jeskyně

Dne 6.6.2016 podala Správa CHKO Moravský kras trestní oznámení na neznámého pachatele, který se pokusil o vloupání do Amatérské jeskyně přes uzávěru štoly U javora.

Došlo k poškození zámku a mříže, která představuje první překážku, kterou za pomoci nářadí pachatel/é překonal/i. Pachatel evidentně netušil, že ve štole následují další, tentokrát plné dveře, a ty již nepoškodil.

Ihned po zjištění pokusu o vloupání a poškození uzávěry jeskyně pracovníci Správy CHKO Moravský kras předali prostor vchodu do jeskyně policistům z PČR - Obvodní oddělení Blansko a ihned po ukončení ohledání místa následovalo zajištění a provedení opravy poškozené mříže a zámku.

Již delší dobu nebyl takovýto trestný čin vloupání do jeskyně v Moravském krasu proveden. Jeskyňáři a strážci, buďte pozorní !

                                                                   

12.8.2016 zapsal: Tonda Tůma

Kdo byl Vladimír Zábranský?

O kom píše kniha "Sbohem, sedmikrásky"?

Začneme Vladimírem Zábranským.

Především horolezec Moravského krasu, jehož pamětní desku najdete v Suchém žlebu na Býčím rohu alias Zábranského stěně. Jeho jméno nese také tzv. Zábranského cesta ve stěně Macochy, pojmenovaná na památku Vladimírovy tragické smrti.

Narodil se 20.7.1919 v Uherském Ostrohu. Horolezec, který jako první prostoupil Střední cestou s Adolfem Flekem skálu Svatého Jiří (dnes pro horolezení uzavřena).  Jeskyňář, který spolupracoval s Karlem Absolonem na průzkumu Kateřinské jeskyně. Člen sboru vedoucích a správního výboru Klubu českých turistů v Brně II. Zahynul na Býčím rohu při pokusu o prvovýstup 29.8.1943. Podle Františka Plška (v knize "Sbohem, sedmikrásky" str. 30) se s ním utrhl mech a při pádu přetrhlo konopné zteřelé lano. Přilby se tehdy nenosily, dynamická polyamidová lana nebyla ...

Kniha Sbohem, sedmikrásky vyšla vloni (2015)

a jde o komentovanou historii lezení (horolezení) v Moravském krasu. Sestavil Petr "Pok" Pokorný a vydal vlastním nákladem za finanční podpory dalších osob v prvním vydání v počtu 228 stran. Pěkně provedená kniha se spoustou zajímavých informací místního rázu. Znalec Krasu si v této knížce velmi dobře počte řadu zajímavých příhod. Strážcům přírody se možná můžou nad některou informací z meziválečného nebo časně poválečného období ježit vlasy, ale tehdy byl na ochranu přírody jiný pohled a jiné společenské vnímání. Doporučuji.

                                                               

10.8.2016 zapsal: Tonda Tůma

Zahloubení lomu Baldovec pod úroveň údolí Bílé vody

Těžební společnost těžící droby na stavební kámen v lomu Baldovec požádala úřady o povolení zahloubit těžbu pod úroveň údolní nivy.

Správa CHKO Moravský kras byla vyzvána k vyjádření k tomuto záměru.

Jedinou obavou ochrany přírody Moravského krasu je, aby zahloubený lom na sebe po ukončení těžby nestáhl povrchový tok Bílé vody, což by znamenalo nedotečení potoka do Amatérské jeskyně a vysušení dlouhého úseku koryta Bílé vody na delší dobu.

Hydrogeologické posudky tuto obavu vyvracejí, nicméně ochrana přírody požaduje dopředu připravit řešení situace, pokud by přece jenom nastala vinou člověka, tj. stažením potoka do lomu.

Proti záměru zahloubit lom a vlastně prodloužit těžbu kamene na další roky jsou i mnozí občané a spolky.

Veřejné projednání záměru "Dobývání stavebního kameniva v dobývacím prostoru Rozstání" (lom Baldovec) se bude konat v sále OÚ Rozstání dne 11.8.2016 v 16.00 hodin. Projednání je podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

5.8.2016 zapsal: Tonda Tůma

Seismická kontrola Ochozské jeskyně

Dne 6.5.2016 byl proveden odstřel v lomu Mokrá za účelem kontroly seismických účinků na krápníky Ochozské jeskyně. De facto šlo o zjištění, zda odstřel jeskyni nepoškodí.

Všechny odstřely prováděné v lomu Mokrá jsou monitorovány a zaznamenávány sesmickými měřidly. Je to už jen proto, aby byly ochráněny nemovitosti občanů Mokré a Hostěnic před předimenzovanými náložemi. Monitoring je nepřetržitý a měření nelze ošidit.

Plánovaný odstřel obvyklé a povolené velikosti nálože byl sledován jednak stálými stanicemi na povrchu a jednak přenosnými stanicemi, z nichž jedna byla umístěna na vstupu do Ochozské jeskyně a dvě uvnitř Ochozské jeskyně.

Dozor nad kontrolním monitoringem realizovaným specializovanou firmou placenou a.s. Českomoravský cement prováděli speleologové z ČSS ZO 6-11 Královopolská, inspektor Obvodního báňského úřadu pro kraj Jihomoravský a Zlínský, geolog AOPK ČR - Správy CHKO Moravský kras a 2 dobrovolní strážci CHKO Moravský kras.

Kromě vlastní kontroly síly náloží byly vybrány v jeskyni plochy s již dříve spadlými krápníčky - brčky pro pozorování jejich dalšího případného opadu.

Po odstřelu nebyl zjištěn jediný ulomený krápník, nespadlo jediné brčko. To je jistě pozitivní zpráva. Lze konstatovat, že opad krápníkových brček je v Ochozské jeskyni pozorován během posledních desetiletí, nicméně souvislost s odstřely v lomu Mokrá nebyla prokázána a máme za to, že neexistuje.

             

5.8.2016 zapsal: Tonda Tůma

 

Zpráva pro speleology - reklamace zámků bude vyřízena

Během měsíce srpna 2016 budou všechny "nové" zámky od jeskyní vyměněny.

"Nové" zámky bohužel měly rezavějící komponenty. Dojde k výměně celých zámků za jiné odolné proti korozi. Tedy doufejme!

5.8.2016 vložil: Tonda Tůma

Speleoferáta v jeskyni Lidomorna má rozuzlení (dočasné)

 

Dlouhé správní řízení vyústilo dne 1.7.2016 ve vydání rozhodnutí, kterým AOPK ČR - Správa CHKO Moravský kras nepovolila další existenci a provoz speleoferáty v jeskyni Lidomorna.

Hlavním důvodem je změna právního názoru ochrany přírody na výklad udělování výjimek ze zákonných zákazů chránících jeskyně podle zákona o ochraně přírody a krajiny. Po většinu roku kromě letních měsíců jsou proti provozu speleoferáty také netopýráři.

Žadatel podal proti rozhodnutí odvolání, které bude řešit územní odbor MŽP v Brně během podzimu. Rozhodnutí tedy nenabylo právní moci a speleoferáta do konečného rozhodnutí nebude zatím odstraňována. Nesmí však být v provozu.

Je třeba zmínit, že povolení na zřízení a provoz speleoferáty bylo vydáno v roce 2012 do 31.12.2015 bez záruk na udělení dalšího povolení resp. na jeho prodloužení.

V povolení bylo tehdy jasně řečeno, cituji: "Platnost souhlasu je stanovena na 3 roky. To je doba, která umožní správnímu orgánu zhodnotit povolovanou činnost v jeskyni a zaujmout k ní aktuální stanovisko. Správní orgán vidí tuto dobu jako dostatečnou k rozvinutí povolované činnosti a přitom dostatečně krátkou, aby zabránil případně vznikajícím škodám na jeskyni." Doba platnosti uplynula, bylo zhodnoceno a zaujmuto aktuální stanovisko. Tečka. Nic více slíbeno nebylo. Každá investice přece musí být dopředu promyšlena a pojištěna. V tomto případě žadatel měl zvážit, jak velké prostředky vloží do aktivity, kterou má povolenu jen na 3 roky a u které netuší, zda mu po uplynutí lhůty bude dále povolena. Nelze přece podnikat s tím, že se kladný postoj úřadu k podnikatelskému záměru jen domýšlím. Vše musí být na papíře.

http://blanensky.denik.cz/zpravy_region/lezeni-v-jeskyni-hladomorna-ochranari-vystavili-stop-atrakci-20160712.html

5.8.2016 zapsal: Tonda Tůma

Reakce stráže přírody Správy CHKO Moravský kras na přelepování malých státních znaků moravskými orlicemi

Vážení přátelé či příznivci Moravy,

přelepování českých lvů na malém státním znaku moravskými orlicemi je totální nesmysl a škoda času a financí.
Malý státní znak označující přírodní rezervace, přírodní památky a památné stromy je stanoven zákonem a úřady vždy zajistí, aby tam byl ten správný znak, tj. aby moravská orlice byla odstraněna. Je to s ochranáři naprosto zbytečná žabomyší válka, která v případě odcizení fotopasti strážcům Moravského krasu přešla do trestného činu šetřeného policií. Zbytečně.

Moravská orlice na cedulích v přírodě oslovuje jen několik málo návštěvníků přírody. My Moravané bychom měli mít zájem legálními prostředky posilovat ve veřejnosti povědomí o historické i současné zemi Morava v co nejširším možném měřítku. Tedy aby o Moravě vědělo co nejvíce lidí.

Jako příklad legální a vysoce efektivní cesty je umísťování informačních cedulí na hranice Moravy tak, jak to začali provádět nadšenci z Moravské národní obce viz http://pardubice.idnes.cz/chtej-rozsirit-vetsi-povedomi-o-morave-d9s-/pardubice-zpravy.aspx?c=A150216_2139911_pardubice-zpravy_jah. Každý v autě projíždějícím okolo takové cedule si přečte, že je nějaká Morava, případně si dokonce uloží do paměti, kdeže ta hranice Moravy v daném místě prochází.

Návrh:

Pokud bychom na dálnici D1 v místě hranice Moravy a Čech umístili po obou stranách podobnou, možná graficky lépe provedenou tabuli (tedy 2 kusy), pak by si informaci o Moravě odnášely po průjezdu zemskou hranicí stovky tisíc lidí. Neváhal bych jako Moravan na takovýto projekt poslat i několik stokorun. Umím si představit velkou tabuli s barevně provedenými znaky Moravy a Čech po stranách s krátkým textem "historická hranice Moravy" a "historická hranice Čech". Mnoho lidí by se divilo a ještě více poučilo.
                                                                    

Antonín Tůma
vedoucí stráže přírody Moravského krasu

5.8.2016

Sokoli se vrátili téměř po padesáti letech do Moravského krasu.

 

Po téměř padesáti letech se sokolům v Chráněné krajinné oblasti Moravský kras podařilo úspěšně zahnízdit a vyvést mláďata. Původ rodičovského páru se nám nepodařilo určit. Samička má na pravé noze kroužek, bohužel nepodařilo se dostatečně rozeznat barvu. Možná žlutá nebo bílá. U samce kroužek nebyl zjištěn. Přesné ověření nebo okroužkování mláďat jsme se rozhodli neuskutečnit a to z důvodu zajištění co největšího klidu na hnízdišti. Nechtěli jsme jakkoliv riskovat a způsobit hnízdní neúspěch. Snad v příštím roce. Samotné pozorování začalo 6.3. V samotném hnízdě byly monitorovány tři mláďata, dva samečci a jedna samička a všichni úspěšně vyhnízdili.

Pro úspěšné hnízdění těchto kriticky ohrožených dravců je podstatné zajištění klidu na hnízdišti. Proto jsme se rozhodli k utajení lokality a i v tomto článku neuvádíme přesnější místo výskytu. Nechtěli jsme riskovat neúspěšné vyhnízdění sokolů. Moravský kras je znám svojí velkou frekvencí turistů a při zveřejnění lokality by mohlo dojít k nepřijatelnému rušení sokolů a tím i opuštění hnízda. Nebylo by v možnostech ochranářů plně uchránit klid hnízdiště při zvýšeném turistickém ruchu. A protože počítáme v příštím roce, že dojde k opětovnému zahnízdění sokolů, neuvažujeme ani v blízké budoucnosti pro veřejnost zveřejnit přesnou lokalitu výskytu sokola v Moravském krasu.

Považujeme za velký úspěch, že došlo k úspěšnému vyhnízdění. Pravděpodobně jde o jediné úspěšné potvrzené vyhnízdění sokola na jižní Moravě. A i z těchto důvodů patří velké poděkování všem, kteří se zasloužili o tento úspěch. Patří mezi ně jak zaměstnanci a dobrovolní strážci přírody AOPK ČR - Správy CHKO Moravský kras, tak i pomocníkům, kteří nám dobrovolně pomáhali.

                                               

             autor fotografií René Bedan

    

Zapsal 29.6.2016

Radovan Mezera

Zpráva ze strážní služby dne 20.3.2016

NPP Stránská skála – bylo potřeba zabezpečit vstup do Jezerní jeskyně. Uzávěra této jeskyně byla poškozena a vstup byl volně přístupný. Protože jeskyně je propasťovitá, bylo nebezpečí pádu a zranění případných zvědavců. Zároveň bylo potřeba zabránit případnému poškozování samotné jeskyně proti nelegálním návštěvníkům. Je potřeba zdůraznit, že násilné poškození uzávěry jeskyně je trestný čin vloupání.  

Kontrola ilegálních vjezdů aut do Údolí Říčky, úsek Kaprálův mlýn – Ranč u jelena. Účel kontroly je snížení počtu aut bez povolení, aby část údolí zůstávala v klidovém režimu. Cesta se nachází na území Chráněné krajinné oblasti Moravský kras a platí zde zákon 114/92 Sb. § 26 odst. 1 písmeno c) o ochraně přírody a krajiny. Je zakázáno na celém území vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody, kromě vjezdu a setrvání vozidel orgánů státní správy, vozidel potřebných pro lesní a zemědělské hospodaření, obranu státu a ochranu státních hranic, požární ochranu a zdravotní a veterinární službu. Pokuta uložená na místě může činit až 5000,- Kč. 


Kontrola televizního štábu v jeskyni Býčí skála. Členové štábu byli povinni během natáčení dalšího dílu  "Podzemní Čechy" dodržovat podmínky ochrany přírody. Konkrétně nerušení netopýrů. Musím podotknout, že jednání se štábem bylo korektní, zvláště s RNDr. Václavem Cílkem, moderátorem tohoto pořadu.

Posledním zajímavým úkolem byla kontrola východní stěny propasti Macocha ( pohledem od horního můstku Macochy). Dostali jsme informaci o umístění lana ve stěně bez platného povolení. Po kontrole stěny v rámci bezpečných možností nebylo lano zjištěno.
Strážní služby se zúčastnili čtyři strážci.

Zapsal 12.5.2016  Radovan Mezera

 

Výroční zpráva Správy CHKO Moravský kras za rok 2015 je k přečtení

na odkazu:

http://moravskykras.ochranaprirody.cz/res/archive/276/034240.pdf?seek=1459255731

Je tam slušný přehled činnosti Správy za uplynulý rok. Všimněte si např. výměny uzávěr jeskyně Býčí skála nebo počtu brigád různých firem na úklidu odpadků.

Vložil: Tonda

Neformální speleologická skupina při Správě CHKO Moravský kras

se představuje

Na Správě CHKO Moravský kras se vždy pohybovala a pohybuje skupina osob, kteří jsou pověřováni plněním služebních úkolů v jeskyních. Jde o zaměstnance AOPK ČR a v posledních několika málo letech také o některé vybrané dobrovolné strážce přírody a spolupracovníky Správy CHKO MK. Tato skupina osob nemá žádné označení či pojmenování a není nijak organizována krom zadávání profesních úkolů a krom jejich bezpečnostních školení a školení z pravidel chování osob v jeskyních. Sledován je také zdravotní stav "členů".

Za členy lze považovat: geologa Správy, zoologa Správy, vodaře Správy, vedoucího Správy a lesáka Správy (v případě zájmu nejsou vyloučeni ani jiní zaměstnanci AOPK ČR) a dále ty strážce přírody a spolupracovníky Správy CHKO MK, kteří mají zájem o jeskyně. Určitý dohled a zodpovědnost nad skupinou má geolog Správy (RNDr. Antonín Tůma), který je pověřen vedením agendy jeskyní.

Oprávnění k vedení akce v jeskyni mají pouze ti členové skupiny, kteří mají za sebou určitou speleologickou praxi, znají pravidla chování osob v jeskyních (byli proškoleni) a splňují podmínky interní bezpečnostní směrnice včetně školení pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou. Oprávnění je určováno zadáváním služebních úkolů v hierarchii nadřízený - podřízený vždy pro konkrétní jeskyni s ohledem na speleologickou praxi a zkušenosti. Někteří členové prochází každoročně školením i z jednolanové techniky.

Hlavní činnosti členů skupiny: kontroly stavu jeskyně a kontroly plnění podmínek vydaných rozhodnutí pro jeskyně, dokumentace, sledování bioty jeskyní, odběry vzorků a doprovod osob z výzkumných institucí, provádění specializovaných exkurzí s odborným výkladem. Dobrovolní strážci se specializují na úklid jeskyní a na čištění a umývání krápníků.

Z dobrovolných strážců k dnešnímu dni vedením akcí téměř pro jakoukoliv jeskyni vyjma jeskyní s jednolanovou technikou jsou pověřováni pouze: Radovan Mezera, Lišák a Filip Chalupka. Můžete se s nimi setkat při vedení exkurze jak na povrchu, tak i v podzemí. Tento rok je čeká vedení vstupů při Dnech otevřených dveří Amatérské jeskyně v měsíci listopadu. Z pracovníků AOPK ČR akce vedou pro všechny jeskyně Tonda Tůma a Kocour, pro menší jeskyně Eva Gruberová, na lokality s biotou Mirek Kovařík. Tento přehled může doznávat aktuálních změn.

Je dobré vzájemně mezi jeskyňáři o sobě vědět. Speleologická záchranná služba by měla mít alespoň základní povědomost o skupinách osob, které se v jeskyních Moravského krasu pohybují. Že tu jsou jeskyňáři ze Správy CHKO Moravský kras (byť to nejsou jeskyňáři kopající a bádající), že např. do Nové Amatérské jeskyně chodí samostatně skupina z ČHMÚ (vede Standa Lejska), do jeskyně Pustožlebské Zazděné chodí lidé z Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR (měřící přístroje na pohyb horninových bloků).

Neformální speleologická skupina Správy CHKO MK se kromě své profesní bezpečnostní směrnice řídí také bezpečnostní směrnicí České speleologické společnosti a její členové Tonda a Filip se zájmem uplynulou sobotu na Speleofóru vyslechli přednášku Petra Poláka ze SZS ČSS o bezpečnosti v jeskyních. Členů SZS si velmi vážíme a Správa CHKO MK jim umožňuje podle svých možností bezproblémová školení a praktické tréninky v přírodě.

27.4.2016 zapsal: Tonda Tůma

                        

                                                       

Speleoferáta v jeskyni Lidomorna - ještě není rozhodnuto

Aktuálně jsou všechny podklady pro vydání rozhodnutí součástí spisu. V této chvíli se čeká už pouze na vyjádření právníků k výkladu § 10 zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody.

Musíme si uvědomit, že paragrafem 10 se řídí v jeskyních kromě jejich zpřístupňování veřejnosti (třeba speleoferátou) také celá speleologická činnost a jiné další výzkumné činnosti. Podle § 10 se řídí i otvírání závrtů. Podívejme se na jeskyně a závrty podle případu "Lidomorna" očima stěžovatele, který jeskyni Lidomornu stavbou speleoferáty označil za zničenou (stížnost šla na ČIŽP a MŽP). Co by asi řekl tentýž člověk po prohlídce mnohých jiných jeskyní a závrtů v ČR? Myslíte si, že zákon má jiné oči na jeskyni bez uzávěry (Lidomornu) a jiné oči na jeskyni schovanou za uzávěrou? Budeme se muset všichni v krasových oblastech zamyslet ...

Možná bude nutno se zamyslet nad každou jeskyní, co v ní bylo povoleno a je legální a co nikoliv ...

Postup používání § 10, který nyní prochází na Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR právním přehodnocováním, se pravděpodobně může odrazit na postupy používané pracovišti AOPK ČR (Správy CHKO) v celé ČR.

20.4.2016 zapsal: Tonda Tůma

Zpráva pro speleology: probíhá reklamace zámků od uzávěr jeskyní

Zatím prosíme o strpení, celá věc je řešena, budete včas informováni.

Po předchozí domluvě je možno problémový zámek vyměnit za náhradní.

P.S. Došlo k trestnému činu vloupání do jeskyně Jezerní na Stránské skále a k totálnímu zničení její uzávěry. V této chvíli AOPK ČR - Správa CHKO Moravský kras zajistila výrobu a umístění nové uzávěry.

20.4.2016 zapsal: Tonda Tůma

obě foto nová uzávěra jeskyně Jezerní:

                       celkový pohled na novou uzávěru                            detail na otvor pro odemykání, pod ním deska proti vhazování odpadků

                                                                  

 

Policie ČR začíná hlídat Moravský kras

 

Upozorňujeme všechny návštěvníky Moravského krasu, dále všechny myslivce, jeskyňáře, horolezce a chataře, že Policie ČR uzavřela s AOPK ČR - Správou CHKO Moravský kras dohodu o spolupráci v hlídkování v terénu. PČR si bude všímat vykrádání chat a aut a ilegálních vjezdů aut do přírody, neopomine i ilegální rozdělávání ohňů.

Tzn., že policejní čtyřkolku můžete potkat v podstatě kdekoliv, nicméně přednostně bude zajíždět na louky a na okraje lesů, kde se vyskytuje navážení odpadů. To je  hlavní důvod celé akce.

PČR dohlédne také na chaty v přírodě, to platí hlavně pro jeskyňářské chaty. Bude kontrolovat průjezd aut v Pustém a Suchém žlebu. Zajede i k horolezeckým terénům.

Překontrolujte si svoje povolení na vjezd Vašeho auta do CHKO mimo silnice a místní komunikace a jeho platnost. Podejte si žádosti o nová povolení.

podívejte se na http://moravskykras.ochranaprirody.cz/sprava-informuje/aktuality/moravsky-kras-pomohou-chranit-policiste/

20.4.2016 zapsal: Tonda Tůma

Správa CHKO Moravský kras DĚKUJE všem účastníkům úklidových brigád

realizovaných v měsíci dubnu 2016 !

Jako každý rok, tak i letos se uklízel Moravský kras od odpadků v rámci akce Ukliďme svět - ukliďme Česko.

Hlavní akce proběhla v sobotu 16.4. 2016.

Zúčastnili se jeskyňáři, hasiči, skauti, žáci ZŠ, studenti SŠ a gymnázií, děti z DDM a přátelé Moravského krasu. Také pochopitelně strážci přírody.

Akci sponzorovali poskytnutím kontejnerů: ŠLP Křtiny, LČR - LS Černá Hora, Město Blansko.

Pytle poskytla spol. AVE CZ, ČSOP a Pstruhařství Skalní Mlýn.

Na jihu Krasu se vysbíral kontejner, ve středu Krasu kontejner a na severu Krasu kontejner odpadků. Celkově je odpadků méně. Lze konstatovat, že odpadky v lesích ubývají, odpadky podél silnic mají setrvalý stav, odpady většího objemu mají setrvalý stav především na úseku silnice u Brna mezi Líšní a Ochozem (zejména nábytek a elektrospotřebiče).

Speciální brigáda probíhala na Červeném kopci v Brně pod taktovkou MČ Brno - střed, zde za strážce pomáhala se svými lidmi naše kamarádka Kamila.

Speciální brigáda probíhala také na Stránské skále v Brně, zde akci vedl náš strážce Jaroslav.

Další speciální brigáda probíhala v údolí řeky Oslavy pod taktovkou T.O. Podkova, zde jsme poskytli pytle prostřednictvím našeho strážce Dana.

Agentura ochrany přírody - Správa CHKO Moravský kras všem brigádníkům děkuje. PŘÍRODA DĚKUJE !

20.4.2016 zapsal: Tonda Tůma

foto: čtyřkolky čekají na pokyny ke svozu odpadu      foto: kontejnery u Kateřinské jeskyně                         foto: uklízeči z údolí řeky Oslavy

       

 

další foto viz http://www.slpkrtiny.cz/slp-krtiny/aktuality/uklid-moravskeho-krasu-a9527280

http://jiznimorava.ochranaprirody.cz/aktuality/24-rocnik-uklidu-moravskeho-krasu/

Jeskyně Lidomorna a feráta Lidomorna ve světle práva

Jeskyně Lidomorna je součástí Přírodní rezervace Bílá voda a vstup do jeskyní v této přírodní rezervaci je jen na písemné povolení ochrany přírody. Faktem je, že k jeskyni vede turistická značka a jeskyně nemá uzávěru. Velká většina lidí o nutnosti mít pro vstup do jeskyně povolení nic neví a do jeskyně vstupuje. Takovýchto jeskyní bez uzávěry u turistické cesty je v Moravském krasu více a postupně jsou pro turisty uvolňovány. Např. v Přírodní rezervaci Údolí Říčky můžete bez omezení vstoupit do jeskyně Pekárna a jeskyně Švédův stůl. Při nejbližší změně vyhlášky PR Bílá voda může Správa CHKO Moravský kras omezení vstupu pro Lidomornu zrušit. O takovýchto jeskyních hovořme jako o volně přístupných jeskyních a vstup do nich je na vlastní nebezpečí. Zatím je jich velmi málo, můžem ještě vzpomenout na Čertovu branku, na Kostelík a Jáchymku - všechny jsou volně přístupné jen průchodem jeskyní po značené cestě, odbočky z průchodu jeskyní už volně přístupné nejsou. Otázka: Má mít každý vchod do jeskyně uzávěru? Kdysi dávno Lidomorna měla vchod zazděný, co kdyby Lidomorna kvůli ochraně před odpadky a proti rušení netopýrů dostala velkou mříž? Ještě v jeskyni nebyli na ilegální návštěvě sprejeři, ale ohýnky v jeskyni občas někdo rozdělává, a to netopýrům nezpochybnitelně vadí!

Pak jsou tady jeskyně zpřístupněné pro veřejnost. To jsou většinou jeskyně, kde provozovatel na základě povolení ochrany přírody provedl nějaké úpravy jeskyně či zásahy do dochovaného prostředí jeskyně. Ale nemusel by zásah do jeskyně provést, nicméně vždy to jsou jeskyně, kde někdo nese odpovědnost za bezpečnost návštěvníků (a říkáme mu provozovatel jeskyně). V tomto okamžiku provozovatel dává hlavu na špalek, co kdyby se návštěvníkovi něco stalo, a nechává si za vstup zaplatit. Provozovatel veřejnosti přístupné jeskyně podléhá po bezpečnostní stránce příslušnému báňskému úřadu a vůči "baňáku" má řadu povinností spojených s náklady na provoz. A jsme znovu u toho, že pak platíme do jeskyně vstupné samozřejmě navýšené o příslušnou "podnikatelskou" část. To je ta komerční stránka i v případě Lidomorny. Neznám v ČR jeskyni zpřístupněnou pro veřejnost, kde by jste neplatili vstupné. 

Lidomorna byla do 31.12.2015 veřejnosti zpřístupněnou jeskyní po trase speleoferáty. Pouze se nedostala do provozu, byla koncem roku 2015 k provozu pouze připravena. Provozovatel měl všechna platná povolení (jak ukázala šetření), které náš právní řád vyžaduje. Tzn. výjimku a souhlas od ochrany přírody a oprávnění od báňského úřadu včetně stanovení odborného báňského dohledu. Ochrana přírody si v povolení stanovila podmínky pro provoz jeskyně (speleoferáty) tak, aby v jeskyni byl pořádek (někdo musí jeskyni uklidit po neukázněných nelegálních návštěvnících, relativně nedávno i po bezdomovci), aby nebyli rušeni netopýři (čili určitou dobu v zimě neměla být feráta v provozu) a aby nebyla poškozena sintrová výzdoba na stěnách jeskyně (trasa feráty se jim vyhýbá). Podmínky si stanovila i Obec Holštejn a šlo především o místa pro parkování a o klid v okolí obce. Provozovateli nebylo dovoleno pořádat v okolí jeskyně jakékoliv doprovodné akce. Prostě přijít, prolézt, prohlédnout a odejít. Platnost povolení od ochranářů byla na 3 roky, aby se mohly vyhodnotit všechny vlivy provozu jeskyně (feráty) na přírodu, obec a její okolí. K tomu všemu musel být určený provozovatel, aby bylo koho postihnout v případě neplnění podmínek. Proto nemohla být feráta zcela volně přístupná veřejnosti bez doprovodu provozovatele podobně jako jsou zdarma volně přístupné feráty v Alpách.

Proč ochranáři výjimku ze zákona pro stavbu feráty v jeskyni Lidomorna vůbec udělili? Proč Lidomornu zpřístupnili pro veřejnost? Každé úřední rozhodnutí musí mít část "zdůvodnění" a SCHKO MK hodnotila zřízení a provoz feráty v jeskyni Lidomorna s ohledem na skutečnost, že zde byl proveden biospeleologický průzkum s kladným výsledkem pro realizaci zpřístupnění formou jeskynní speleoferáty, a také s ohledem, že se v jeskyni nenachází významné zimoviště netopýrů a nejsou zde sintrové výzdoby, které by bylo možné zničit, pokud se jim trasa speleoferáty vyhne. SCHKO MK ve svém rozhodnutí rovněž zohlednila fakt, že již delší dobu část veřejnosti projevuje zájem navštěvovat v České republice jeskyně, které nejsou zpřístupněné tradičním způsobem (neupravené jeskyně). Tento zájem a tlak vede konkrétně v Moravském krasu k nelegálním exkurzím do lokalit, kde ochrana přírody z důvodu ochrany minerálních výplní jeskyní nebo z důvodu ochrany zimujících netopýrů exkurze vylučuje. V tomto případě SCHKO MK věc vyhodnotila tak, že v zájmu ochrany přírody je žádoucí tlak veřejnosti na návštěvnost jeskyní směřovat do lokalit, kde nemůže docházet např. k poškozování bohaté krápníkové výzdoby nebo k významnému rušení zvláště chráněných druhů živočichů (netopýrů), což je případ jeskyně Lidomorny. Zpřístupnění Lidomorny pro požadovanou aktivitu tak mělo snížit nelegální činnosti v jiných přírodně hodnotnějších lokalitách nacházejících se v CHKO Moravský kras.

Nové správní řízení ve věci dalšího provozu feráty v jeskyni Lidomorna zatím ještě není ukončeno. Správní orgán zvažuje skutečně všechny názory na věc a zabývá se každým vyjádřením účastníků řízení. Dokonce si všímá i aktivit mimo správní řízení, jako byla petice v obci Holštejn.

                                                            

11.3.2016 napsal: Tonda Tůma

 

Jarní úklid přírody 2016 se blíží

Každoroční úklid Moravského krasu a akce Ukliďme Česko

Pro všechny zájemce, kteří chtějí pomoci přírodě a uklidit odpad po svých neukázněných spoluobčanech, je už stanoven termín úklidové akce na 16.4. 2016.

Samozřejmě lze úklid libovolného místa v přírodě provést i mimo generální termín, domlouvejte se buď se správci zvláště chráněných území, nebo s obecními úřady.

Brigáda - úklid Moravského krasu je organizován pro skupiny osob, které se přihlásí v předstihu na Správě CHKO Moravský kras. Těmto skupinám je pak přidělen úkol a obvykle i pytle na odpad. Správa CHKO zajišťuje odvoz vysbíraného odpadu. Rukavice a reflexní vesty (pro práce podél silnic) si účastníci přinesou svoje. Individuální zájemci nemohou být zapojeni vzhledem k rozsahu akce (cca 300 osob). Skupiny se hlásí přímo na Správu CHKO MK nebo přes http://www.UklidmeCesko.cz/event/12032/.

Především individuálním zájemcům doporučujeme přihlásit se na některou akci inzerovanou na webu http://www.uklidmecesko.cz/, zejména potřebujeme pomoci v Brně s velkou nelegální skládkou na Červeném kopci v okolí národní přírodní památky. Brigádu zde organizuje naše spolupracovnice Kamila a informace naleznete na http://www.uklidmecesko.cz/event/11907/.

Ukliďme Česko, velká akce, nadšení, tradice - a hlavně je pořád co z přírody uklízet. Je na zamyšlení, zda v systému odpadového hospodářství nejsou nějaké mezery, zda by nebylo možno něco vylepšit. Možná jsou nějaké mezery v ekologické výchově na školách, nevím. V každém případě je tu důvod, aby prudiči z ochrany přírody zvaní strážci stále fungovali a aby je veřejnost podporovala. Stráž přírody v Moravském krasu šetří aktuálně 3 nelegální skládky v lese, kde se snad podaří původce vypátrat. Podáme o tom veřejnosti zprávu.

10.3.2016 vložil: Tonda Tůma

Nový pramen, krátký povrchový tok a ponor v závrtu vjv. od Šošůvky

Ve čtvrtek 25.2.2016 při kontrole stavu závrtů pod Šošůvkou byl stráží přírody mezi prameništěm Na Troubkách a ponorem U Trojičky zjištěn poměrně vydatný pramen vody uprostřed louky. Není to zde nic divného, prameniště Na Troubkách sahá od zastřešené studánky cca 200 m po spádnici a podle vydatnosti hydrologické situace zamokřuje v tomto prostoru louky svahů Strážné (585 m.n.m.).

Pramen vznikl v drobách a po krátkém povrchovém úseku po přetečení hranice drob a vápenců mizí v ponorovém závrtu vzniklém již na vápencích. Pro přesné určení hornin pod hlínami by však bylo potřebné provést alespoň ruční vrty. Je pravděpodobné, že pramen zde již v minulosti existoval v rámci zamokření louky, nebyl však tak vydatný a soustředěný, jako nyní.

Pramen je velmi dobře vidět v posečené louce, vytváří zřetelnou studánku s odtokem do níže položeného závrtu. Povrchový tok má délku cca 15 m, v závrtu se vytvořilo malé jezírko asi do třetiny jeho hloubky a ponor-závrt stačí v této chvíli veškerou vodu z pramene odvádět do podzemí.

Závrty pod Šošůvkou již dříve strážci ohraničili kůly s reflexní barvou na jejich vrcholu, aby do nich nespadla zemědělská technika nebo nebyly rozorány či zavezeny. Totéž bude nyní provedeno i s novým pramenem jako ochrana před rozježdění traktory.

Blíže viz nekvalitní foto provedené za soumraku.

                                                                              

26.2.2016 zapsal: Tonda Tůma

Speleoferáta Lidomorna v únoru 2016 a jeskyně V lomu Velká dohoda

Kontroverzní kauza lezecké trasy v jeskyni Lidomorna bude mít dílčí rozuzlení až v březnu vydáním rozhodnutí AOPK ČR - Správy CHKO Moravský kras. Dílčí proto, že lze očekávat podání odvolání té strany, která nebude s rozhodnutím spokojena. Potom bude v odvolacím řízení rozhodovat MŽP - územní odbor v Brně. Ale nepředbíhejme. Zatím proběhlo v jeskyni šetření ČIŽP a na pokyn MŽP také šetření komise AOPK ČR z Prahy.

Do správního řízení se přihlásil a dodal svoje stanovisko pouze jeden zapsaný spolek (Moravský speleologický klub), další dvě organizace možnost zapojit se do řízení nevyužily (ČESON a ČSS - předsednictvo). Do konce února jsou očekávána stanoviska Obce Holštejn a Ústavu biologie obratlovců ČSAV (ve věci netopýrů).

Další informace si přečtěte na:

http://blanensky.denik.cz/zpravy_region/lanove-centrum-v-hladomorne-lunapark-v-jeskyni-kritizuji-atrakci-jeji-odpurci-20160127.html

http://blanensky.denik.cz/zpravy_region/sepsali-petici-proti-lezeckym-atrakcim-v-jeskyni-hladomorna-20160220.html

a fotky: http://js78.rajce.idnes.cz/Speleoferata_aneb_pribeh_jeskyne_znicene_za_souhlasu_Spravy_chranene_krajinne_oblasti/

Z provedených šetření lze vyhodnotit, že v jeskyni nebylo kopáno, stříleno ani jinak trvale a nevratně změněna morfologie jeskyně, nebyly poškozeny či zničeny sintry, nebylo změněno klima jeskyně, krasové procesy, biota jeskyně nedoznala újmy. Technické prvky jsou demontovatelné a odstranitelné, vrty do skály pro kotvení jsou snadno sanovatelné. To je zatím vše.

Velká dohoda

http://www.velkadohoda-moravskykras.cz/

V tisku se objevila zpráva o záměru zpřístupnit pro veřejnost jednu ze čtyř samostatných částí jeskyně V lomu Velká dohoda - jeskyně Horizont.

http://blanensky.denik.cz/zpravy_region/u-lipovce-planuji-zpristupnit-jeskyni-v-tajemnem-krasovem-labyrintu-20160217.html

Můžeme povrdit, že žádost byla oficiálně včera podána a bylo zahájeno ve věci správní řízení.

23.2.2016 vložil: Tonda Tůma

Pracuje se na nové vyhlášce CHKO Moravský kras

Šance na upřesnění hranice, možnost změny zonace, nový plán péče.

CHKO Moravský kras má stále platnou vyhlášku z roku 1956, změněnou pouze v roce 1958, kdy byl z CHKO vyřazen prostor vápenců určených k těžbě ve velkolomech Mokrá. Dobývací prostor Mokrá nyní kopíruje hranici CHKO, někde ji i mírně překračuje do CHKO. Evidované ložisko vápenců však zasahuje do hlouby CHKO až na hranice PR Údolí Říčky. To představuje možnost problému v daleké budoucnosti a není vůbec jednoduché ložisko z evidence státních zásob nerostných surovin vymazat.

Od roku 1956 se hranice CHKO na mnoha místech změnila: lesní cesty zarostly nebo vznikly nové, silnice se napřímila, hranice pozemků se zpřesnily. Proto je potřeba provést zpřesňující zákresy hranice CHKO do moderní mapy. Je tu možnost některé tehdy "zapomenuté" krasové jevy nebo cenné přírodní biotopy do CHKO nyní přibrat. Taková PR Zadní Hády nebo stráň velkých škrapů od Harbech na Jedovnice. Bude se však muset jednat s vlatníky pozemků, bez nich "anexe" není možná.

Málokdo ví, že CHKO Moravský kras je nyní rozdělená do 3 zón ochrany. Nejsou vyznačeny v terénu a týkají se především omezení staveb a hospodaření. Tak např. v nejpřísnější 1. zóně není možno hnojit nebo povolovat nové stavby. 1. zóna je především nad půdorysy jeskyní a okolo závrtů a ponorů. Dlouholeté výzkumy specialistů na krasové vody jsou nyní zužitkovávány ve zdůvodňovací argumentaci. Nová vyhláška počítá ještě se 4. zónou, která má "nejslabší" pravidla ochrany a týkala by se zastavěných a zastavitelných území obcí (některá "nejmladší" CHKO už 4 zóny mají). V případě zpřísnění zóny se bude muset jednat s vlatníky pozemků, protože zpřísněnou ochranou budou omezováni v hospodaření. Zde proběhne řeč o finanční náhradě za hospodářskou ztrátu - tzv. újmu.

Na novou vyhlášku naváže i nový plán péče o CHKO, který stanovuje jakási regulativa, podle kterých ochrana přírody po dobu platnosti (10 let) plánu péče postupuje, utrácí státní peníze a rozhoduje. Mluví se zde např. kde a jak rozvoj rekreace, sportovních a zážitkových aktivit, speleologie, horolezectví. Stanovuje zásady pro lesní, zemědělské a vodní hospodaření. Kde a za co utrácet státní peníze určené na péči o území (např. pastva, odstraňování invazních druhů rostlin, uzávěry jeskyní, odstraňování ilegálních skládek odpadů apod.).

Nová vyhláška CHKO bude mít i tzv. bližší ochranné podmínky tak, jak je mají vyhlášky třeba rezervací. Tam se stanovuje, jakou činnost je možno provádět jen na souhlas ochrany přírody. Je to na písemný souhlas vydávaný ve správním řízení.

Na přípravě vyhlášky, map hranic, map nové zonace a plánu péče se na Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR - Správě CHKO Moravský kras intenzívně pracuje, vše ještě bude procházet připomínkovým řízením a schválení lze čekat v horizontu 5 let, takže doufejme před rok 2020.

                                                        

                                   

9.2.2016 vložil: Tonda Tůma

 

CHKO Moravský kras šedesátiletá

1956 - 2016

V tomto roce proběhnou nějaké drobné akce u příležitosti 60. narozenin vyhlášení CHKO Moravský kras. Budeme včas informovat.

Od 1.9.2016 bude možné provádět rezervace na mimořádné Dny otevřených dveří Amatérské jeskyně 2016 na tzv. Ministerskou trasu pro termíny víkendových vstupů v měsíci listopadu. Bude upřesněno pozvánkou.

Výročí je příležitostí hodnotit, pochválit i pohanět.

Připomněl bych v souvislosti s probíhající kauzou speleoferáty v jeskyni Lidomorna jinou kauzu, kterou lze zhodnotit nyní s odstupem let.

Tou kauzou byla stavba lanovky od Punkevních jeskyní na chatu Macocha. Stavba v národní přírodní rezervaci! Spousta kritiků. Obviňování. Vyšetřování. Média. Proč lidi vozit lanovkou? Ať jdou pěšky po Salmově stezce nebo ať rezervaci objedou auty a autobusy od Skalního mlýna přes Lažánky a okraj Vilémovic na Macochu. Komerční aktivita v národní rezervaci! V rezervaci se betonovalo, padla pokuta za spadlé nosné lano lanovky do kytek, kácelo se pro příjezd techniky na hranu skal, kde se stavěla koncová stanice lanovky. Těch pro a proti bylo tenkrát opravdu hodně a výsledek dnes? Každý znalý situace si odpoví sám, případně zavzpomíná. Cíl Správy CHKO Moravský kras - neomezit návštěvnost Punkevních jeskyní a Macochy, nezhoršit životní prostředí obyvatelům Lažánek zvýšenými průjezdy aut a přitom uzavřít Pustý a Suchý žleb pro dopravu - byl splněn. Touto připomínkou v žádném případě nedávám rovnítko mezi oběma kauzami, jsou velmi odlišné, i když v něčem podobné.  

 

                      

 

4.2.2016 vložil: Tonda Tůma

Vydaná rozhodnutí ochranářů v Moravském krasu pro neživou přírodu

v číslech – 2013-leden 2016

Rozhodnutí ve věcech ochrany přírody na území CHKO Moravský kras vydává AOPK ČR, Regionální pracoviště Jižní Morava, oddělení Správa CHKO Moravský kras ve správním řízení. Kromě žadatele, vlastníka dotčeného pozemku a obce dotčeného katastru se do řízení mohou přihlásit i spolky, které mají ochranu přírody jako jednu z hlavních činností a dopředu si požádaly na období vždy 1 roku být informovány o všech zahajovaných řízeních ve svém zájmovém území a ve věci svého zájmu.

Všechny zde zmiňované správní akty se vydávají podle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.

 

vydané výjimky pro vjezdy aut, sport, speleokongres, vstupy do NPR a jiné (počty dokumentů, nikoliv počet subjektů)

skály, horolezectví – počet vydaných dokumentů (na 10 let)

vydané výjimky pro jeskyně – počet dokumentů na změny jeskyně §10odst.2 (na 5 let)

vydané výjimky pro jeskyně – počet lokalit (jeskyně, závrty) na změny jeskyně §10odst.2 (na 5 let)

2013

9

 

10

16

2014

2

 

4

5

2015

12

1

3

3

leden 2016

 

opatření obecné povahy

3

3

 

Komentář k tabulce:

Výjimky pro vjezdy aut se nahromadí při vypršení platnosti dřívějších povolení k vjezdu. Vydávají se zejména pro vlastníky nemovitostí. V roce 2015 bylo vydáno větší množství výjimek vlastníkům chat v údolí Říčky. V roce 2016 lze očekávat další nárůst výjimek pro auta v souvislosti zapojení PČR do kontrol přírody.

Horolezci mají svoje terény povolené dlouhodobě. V roce 2015 a v lednu 2016 byla obnovena povolení pro terény v NPP Rudické propadání, NPP Stránská skála, NPR Vývěry Punkvy a NPR Býčí skála s platností na 10 let.

Jeskyňáři dostávají povolení pro výzkum jeskyní a výjimky na poškození a změny jeskyně za účelem výzkumu obvykle na 5 let. Nahromadění většího počtu dokumentů a lokalit znamená vypršení platnosti povolení vícera speleologických skupin a často jde o prodloužení povolení na tradičních lokalitách. Menší čísla signalizují zcela nové lokality.

Správní řízení se zahajují na žádost nebo z moci úřední. Na vydání souhlasu, povolení či výjimky není právní nárok. Pro činnost v jeskyních je navíc nutné splňovat odbornost dle požadované činnosti. V případě zpřístupňování jeskyní pro veřejnost je v řízení dotčeným orgánem státní správy příslušný obvodní báňský úřad.

                                                               

2.2.2016 vložil: Tonda Tůma

Speleoalpinismus a školení krasových strážců

Speleoalpinismus je samostatná lezecká disciplína. Ve speleoalpinismu se užívá lano jako výstupový, sestupový i jistící prvek, protože podzemní terén neumožňuje bezpečný výstup klasickou horolezeckou technikou. V této disciplíně se používá jiné lano, než mají klasičtí horolezci. Je to statické lano a užívá se pro jeho pevnost a minimální pružnost. (FRANK a KUBLÁK, 2007)

Jednolanová technika (SRT=single rope technice) - SRT je metoda pro sestup a výstup po jednom laně ve vertikálních prostorách. Trasa lana je odkláněná od ostrých hran pomocí mezikotvení (přepínka) a jediné lano představuje zásadní nosný prvek pro lezce. (Podzemí [online]. 2007 [cit. 2016-01-28]. Dostupné z: http://www.podzemi.net/jednolanova-technika/)

Pomůcky pro výstup a sestup po laně

 • Sedací postroj speleologického typu
 • Maticová karabina tvaru D pro uzamknutí centrální spojovacího kotevního bodu
 • Dvě textilní odsedávací smyčky (odsedávky) s karabinami na konci, připojené do centrálního kotevního bodu.
 • Výstupový blokant ruční – Jümar
 • Popruh se stupačkou (pedál) ke stoupání pomocí ručního blokantu
 • Karabinu (Maillon), která bude spojovat ruční blokant s pedálem
 • Výstupový blokant hrudní - Croll
 • Ramenní popruh pro upevnění hrudního blokantu do pracovní polohy
 • Slaňovací brzda (slaňováno, Stop) s funkcí samoblokování
 • Karabinu, kterou propojíte slaňovací brzdu s centralním kotevním bodem

Před půlrokem pořádala Asociace stráže přírody ČR cvičení v jednolanové technice. Několik strážců v Moravském krasu školení nadchlo, a tak se rozhodli tuto techniku lezení oprášit.

Před Vánocemi 2015 proběhlo školení SRT na základně ČSS ZO 6-19 Plánivy Slepičárně. Celou akci vedl náš strážce, jeskyňář a bývalý náčelník speleozáchranky Ing. Bohuslav Koutecký - Kocour. V dopoledních hodinách nám vysvětlil základy SRT, zopakovali jsme si základní uzly (osmička, prusík, zdrhovací uzel…) a v odpoledních hodinách jsme vyrazili do terénu na horolezeckou stěnu u Lidomorny. Na vzrostlém dubu, co se tyčí na samé hraně skalní stěny, jsme navázali 3 lana, na kterých jsme cvičili.

Školení se zúčastnilo celkem pět strážců a spolupracovníků stráže přírody Moravského krasu. Když jsme začali s praktickou částí, někteří při pohledu do třiceti metrové hloubky dostali strach. Není divu, vždyť měli věřit jen deseti milimetrovému lanu. Nejdříve jsme si vyzkoušeli založit lano do slaňovací brzy a poté slanit. Všechny úkony probíhali pod dozorem zkušeného lezce. Posléze si účastníci vyzkoušeli výstup po laně, a to bylo již fyzicky náročnější.

Po Vánocích jsme se vydali zopakovat SRT do jeskyně Býčí skály, pracoviště ČSS ZO 6-01 Býčí skála. V Předsíni, kde mají jeskyňáři lezecký trenažer, jsme si vyzkoušeli přejít z výstupu po laně do slanění a zdolat přepínku. Po úspěšném provedení jsme se s jeskyňářem Hadařem vydali na prohlídku do Guánové chodby. Na konci této chodby je impozantní pohled na Obří komín. 

Pokud bude zájem, tak Asociace strážců přírody ČR pro své členy školení v jednolanové technice tento rok zopakuje.

            

1.2.2016 sepsal: Filip Chalupka

Klasičtí horolezci už nové povolení v Moravském krasu obdrželi

(a skály nebudou ověšeny expreskami a smycemi)

Během minulého roku 2015 probíhala v CHKO Moravský kras správní řízení o povolení provozovat horolezectví na tradičních horolezeckých terénech na základě podnětu ČHS, protože předchozím povolením vypršela platnost.

Povolení pro NPP Stránská skála a NPP Rudické propadání bylo uděleno formou výjimky a souhlasu, povolení pro NPR Vývěry Punkvy a NPR Býčí skála bylo uděleno formou opatření obecné povahy.

Protože se jedná o známé horolezecké terény uváděné v průvodcích a na webu ČHS, uvedeme z povolení jen to nejdůležitější:

 1. Žádný nový horolezecký terén nepřibyl - i když, jak se to vezme. Pouze byl rozšířen, resp. upřesněn horolezecký terén Stěna nad výtokem resp. Nad vývěry (rozuměj: nad vývěry Jedovnického potoka) o stěnu "Nad vývěry - vlevo" nad zastávkou autobusové dopravy v křižovatce v Josefově. Takže vlastně přibyl !!!
 2. Speciální režim pro propast Macochu nadále platí ten stejný, tj. napřed domluva se správcem skal ČHS, ten pak zajistí domluvu s Agenturou a Správou jeskyní.
 3. Horolezci nejsou omezeni členským průkazem ČHS !!! Lézt mohou všichni při dodržování podmínek ochrany přírody - používat jen značené přístupové stezky, oblasti bez odpadků a ohňů, lézt jen v povoleném období (viz web ČHS, žádná změna zde nenastala).
 4. Platnosti povolení jsou do 31.12.2025.

Mimo vydané povolovací správní akty projednala Agentura - Správa CHKO Moravský kras podněty z řad horolezců požadující odstranění expresek a smyc visících dlouhodobě (i několik let) na skalách a s těmito podněty se ztotožnila. ČHS byl proto začátkem ledna 2016 vyzván k zajištění odstranění expresek a smyc z horolezeckých terénů. O svoji "ozdobu" tak přijde např. stěna Lidomorna, Býčí skála a ostatní.

 

Informace ke stažení : Odstranění expresek z horolezeckých terénů,   povolení ČHS v NPP,   OOP pro horolezectví v NPR veřejnou vyhláškou.

 

                 

26.1.2016 vložil: Tonda Tůma

Feráta Lidomorna (speleoferáta) 

alias Lanové centrum Lidomorna - stav v lednu 2016

V jeskyni Lidomorna u Holštejna ve skále pod zříceninou středověkého hradu pánů z Holštejna byla na konci roku 2015 na základě povolení Správy CHKO Moravský kras vybudována soukromou společností podzemní zajištěná cesta typu alpských via ferrat (s určitými odlišnostmi).

Výňatek z důvodové části povolení: Zájem veřejnosti na návštěvu jeskyní v neupraveném (přírodním) stavu má neustále stoupající tendenci. Takové jeskyně jsou vybavené pouze lanovými přechody, kramlemi, žebříky, lany a návštěvníci v přilbách, světlech a overalech jsou ve světě už běžní. Správa je toho názoru, že některé jeskyně, kde nehrozí jejich poškození (výplní a bioty) je vhodné pro zážitkové a poznávací aktivity uvolnit, aby jiné jeskyně zůstaly v klidu nedotčeny ilegální návštěvností. Správa reflektovala biologické hodnocení lokality včetně netopýrů. "V uvedeném případě Správa CHKO Moravský kras věc vyhodnotila tak, že je v zájmu ochrany přírody (ochrany nepřístupných jeskyní) tlak veřejnosti na návštěvnost tradičním způsobem nezpřístupněných (neupravovaných) jeskyní směřovat do lokalit, které nemohou být poškozeny nebo riziko změn je v nich minimální."

K tomu zbývá jen dodat, že v Moravském krasu jsou speleologickým způsobem (bez chodníků, schodů a zábradlí) aktuálně zpřístupněny jeskyně Rudické propadání, Spodní patra Sloupských jeskyní a Ostrovská propast. K nim se zařadila Lidomorna. Lidomorna má od těch druhých jednu odlišnost - nemá uzávěru, ale přesto vyhláškou PR Bílá voda vstup do ní je jen na písemný souhlas ochrany přírody.

Jednosměrná speleoferáta měla být provozována pouze pod dohledem stavitele na základě objednávky a neměla být volně přístupná veřejnosti kdykoliv a komukoliv. To bylo stanoveno z důvodů jednoznačné odpovědnosti za bezpečnost osob a případné škody na přírodním prostředí. Současně tato podmínka měla eliminovat případnou nadměrnou návštěvnost jeskyně Lidomorny a přírodní rezervace Bíla voda.

Provozování speleoferáty znamená oficiální vstup veřejnosti (za úplatu nebo bez ní) do jeskyně a tedy zpřístupnění jeskyně veřejnosti. To podléhá českým báňským předpisům právě z důvodů bezpečnosti osob. Na provoz jeskyně pro veřejnost (s ferátou nebo bez ní) se tedy vztahují báňské předpisy a jeskyni (speleoferátu) MUSÍ provozovat nějaký právní subjekt.

Feráta byla však vybudována těsně před koncem uplynutí doby platnosti úředního rozhodnutí pro její vybudování a provoz, tj. platnost rozhodnutí vypršela 31.12.2015 a feráta se do plného provozu vůbec nedostala.

Během ledna 2016 byl z feráty odstraněn na příkaz Správy CHKO MK dopravní koš, který nebyl součástí projektu.

Od 1.1.2016 musí být feráta (nebo Lanové centrum, jak ji zve její stavitel) uzavřena a nesmí být provozována.

Nemá platné povolení a jen na pouhý vstup do jeskyně Lidomorny potřebujete písemný souhlas AOPK ČR na základě vyhlášky Přírodní rezervace Bílá voda.

Feráta Lidomorna alias Lanové centrum Lidomorna je proto v současné době UZAVŘENA !!!

Stavitel feráty si podal začátkem ledna 2016 novou žádost o úpravy trasy feráty a o povolení provozovat ferátu v jeskyni Lidomorna (resp. její provoz "rozjet"). Agenturou ochrany přírody ČR - Správou CHKO Moravský kras bylo zahájeno správní řízení, jehož účastníky jsou kromě žadatele také Obec Holštejn, Obvodní báňský úřad pro kraj Jihomoravský a Zlínský a vlastník pozemku okolo jeskyně - LČR a po přihlášení do řízení také spolky (zejména Moravský speleologický klub, Česká speleologická společnost - předsednictvo a ČESON - Česká společnost pro ochranu netopýrů).

V této chvíli nelze předjímat, jak bude ve věci rozhodnuto. Případ je komplikovaný a vydání rozhodnutí může trvat dle zákonné lhůty až 3 měsíce (nebude-li správní řízení mezitím přerušeno).

O ferátu v jeskyni Lidomorna se nyní koncem ledna začala zajímat také ČIŽP na základě podnětu z řad veřejnosti. Uvidíme, jak dopadne její šetření.

 

                                      

 

26.1.2016 vložil: Tonda Tůma

Rudické strusky - problém? A jeho řešení?

Kolem železnorudných strusek nad Rudickým propadáním se poslední dobou hodně mluví a možná i něco dělá.

Na úvod si řekněme, zda jsou strusky problém. Laďa Slezák ve Speleu č. 66 (2015) shrnuje jejich původ a jejich pohyb v jeskynním systému Rudické propadání - Býčí skála. Má pravdu, že inertně se chovající strusky (opačnou informaci zatím neznám) jsou jeskynním fluviálním sedimentem přehazovaným potokem sem a tam. Jenže jsou také odpadem z lidské činnosti a nemůžeme na ně pohlížet jako na přírodní sedimenty. Kdyby do jeskyní voda splavovala kousky cihel, asi by nám to vadilo. Zkrátka odpad do přírody (do jeskyně) nepatří. Je další otázkou, jak strusky škodí? Zda jsou abrazivem narušujícím krápníky a zda jejich ultrajemná frakce (prach) nějak nevadí vodním živočichům? No a na okraj, zda zanášení jeskyní nepřírodním (antropogenním) materiálem není zbytečné snižování jejich průtočnosti, tím lokální stagnace vody před polosifony a v tůních, která tam pak vyhnívá (s novou jedovnickou ČOV problém kvality vody Jedovnického potoka, doufejme, odpadne)? V každém případě odpad do jeskyně nepatří.

Strusky jsou primárně deponovány v bočním pravostranném žlíbku nad ponorem Rudického propadání směrem k Rudici a tvoří jeho levý svah. Plošný rozsah a objem tohoto antropogenního "ložiska" není znám. Proto se plánuje jeho důkladnější průzkum. Mohla by nastat varianta ložisko strusek totálně odtěžit a jednou pro vždy problém odstranit. Toto ložisko na patě svahu erodují povodňové vody od Rudice a strusku strhávají před ponor, kde část strusek vytváří sekundární ložisko, typický výplavový kužel. Sekundární ložisko eroduje navíc Jedovnický potok. Odtěžení primárního ložiska je považováno za nepravděpodobné.

Strusky v jeskyni vadí jak Správě CHKO Moravský kras, tak Obci Rudice a jeskyňářům ze ZO ČSS Rudice a na řešení se podílí i vlastník pozemků okolo Rudického propadání - Mendelova univerzita a její ŠLP Křtiny.

Zadaná studie nabízí:

 1. Zadržení dešťových srážek a vod z tajících sněhů co nejvíce v krajině. Maximálně využít ponory a závrty už v obci Rudice. V tomto směru je strategický Závrt pod kovárnou s ponorem.
 2. Vytvoření retenčních prostorů pro velké vody. Studií navržený poldr nad Kolíbkami byl zamítnut. Co však poldr pod Kolíbkami pod vodopádem před zúžením bočního žlíbku s primárním ložiskem (studie nenavrhuje)?
 3. Zpomalení vodního toku velkých vod řezajících patu svahu primárního ložiska vyrovnáním spádové křivky kaskádou hrází. Současně hráze zadrží určitý objem strusek, který patu svahu zastabilizuje. Technické provedení hrází navrhuje projektant ze dřeva v provedení jednoduchém a v provedení dvojitém srubovém.
 4. Stabilizace ujíždějícího svahu primárního ložiska třemi kotvícími pasy nad sebou. Pasy navrhuje projektant srubové konstrukce.
 5. Úplná likvidace výplavového kužele, tedy sekundárního ložiska ručním odtěžením nebo se nabízí efektivní použití velkého sacího bagru umístěného nahoře v Kolíbkách.
 6. Ještě může být diskutováno sanování nestabilní paty struskového svahu primárního ložiska stěnou z kamene či gabionů (studie nenavrhuje).

V současné době v bočním žlíbku stojí 2 zkušební hráze. Přes nekvalitní provedení určitý účel splnily. Sice nebyly povodně a nezadržely strusky, ale zadržely kaly z ČOV Rudice, která je nyní aktuálně před zrušením a před nahrazením novou ČOV Jedovnice. Tyto kaly byly několikrát odstraňovány a jen potvrdily nepěkný stav rudické ČOV. Hráze není důvod zatím rušit, mohou být ještě užitečné na strusky.

Na rok 2016 bude v režii Agentury - Správy CHKO Moravský kras upřesnění studie, resp. projektu a sehnání financí. Písemné materiály jsou k nahlédnutí na Správě CHKO Moravský kras v Blansku po předchozí telefonické domluvě, informace lze získat také na Obecním úřadě v Rudici u pana starosty nebo na ŠLP Křtiny.

Uvítám návrhy, myšlenky a názory, které budou "k věci".

                                                       

 

 

                                                                      

5.1.2016 vložil: Antonín Tůma

 

 

V Moravském krasu padaly v roce 2015 blokové pokuty

 

Uplynulý rok byl oproti předchozím rokům ve věci blokových pokut udělovaných stráží přírody Moravského krasu nad jiné výjimečný. V číslech nic přehnaného: v roce 2011 bylo uloženo 10 blokových pokut, v roce 2012 byly uloženy jen 3 blokové pokuty, v roce 2013 nebyla uložena dokonce žádná bloková pokuta, v roce 2014 byly uloženy jen 2 blokové pokuty, ale v roce 2015 bylo uloženo 21 blokových pokut

Strážci se léta zaměřují na nepovolené vjezdy aut v CHKO mimo silnice a místní komunikace. Je to především proto, že s nelegálními vjezdy je spojeno rušení živé přírody a navážení odpadů do přírody. Vjezd bez povolení nedovoluje zákon o ochraně přírody a krajiny, a také lesní zákon. Tato dvě zákonná omezení podtrhují i zákazové dopravní značky (to je již třetí zákonné omezení), které v minulých letech byly z větší části na vjezdech do polí a lesů zničeny a jsou v poslední době obnovovány. V roce 2015 byly 2 strážní služby odslouženy společně s Policií ČR.

Výjimky na vjezd autem do CHKO mimo obce a silnice dostávají po zvážení její potřeby od AOPK ČR - Správy CHKO na základě žádosti obvykle speleologové a myslivci, vlastníci pozemků a staveb a provozovatelé některých objektů. Na výjimku není právní nárok. Výjimku nepotřebují osoby provádějící lesní a zemědělské hospodaření.

Z těch 21 blokových pokut uložených na území CHKO Moravský kras v roce 2015 je 19 pokut za nepovolený vjezd motorovým vozidlem mimo silnice a místní komunikace, 1 pokuta za nepovolený oheň v národní přírodní památce a 1 pokuta byla uložena speleologovi za nepovolený opakovaný vstup do národní přírodní rezervace mimo značené cesty s vedením skupiny dalších osob.

V roce 2016 můžeme čekat další nárůst vybraných pokut v přírodě, protože strážce posílí terénní jízdní hlídka Policie ČR na čtyřkolce. Kromě Pustého a Suchého žlebu si budou policisté všímat i luk a chat. Proto doporučujeme všem, kteří mají nutnou potřebu zajíždět ke své chatě autem nebo za jinou činností, podat žádost o udělení výjimky ze zákonných zákazů na více let nebo v případě výjimečného vjezdu o vydání krátkodobé jednorázové povolenky.

                             

 

5.1.2016 vložil: Tonda Tůma

 

 

Blokové POKUTY (nejen v přírodě) ZVÝŠILY !!!

Od 1.10.2015 platí novela přestupkového zákona, která zvyšuje hranici horní sazby pro uložení pokut ve zkráceném řízení:

 • v případě blokového řízení z původní částky 1.000 Kč na 5.000 Kč,
 • v případě příkazního řízení z původní částky 4.000 Kč na 10.000 Kč,

u mladistvých (osoba v době spáchání přestupku dovršila patnáctý rok a nepřekročila osmnáctý rok) hranice horní sazby:

 • v blokovém řízení je 2.500 Kč,
 • v případě příkazního řízení je 5.000 Kč.

 

Lhůty k projednání přestupku:

Zákon o přestupcích i nadále stanoví, že „přestupek nelze projednat, uplynul-li od jeho spáchání jeden rok.“ Nově však stanoví okolnosti, za nichž se běh této jednoroční lhůty přerušuje:

 • zahájením řízení o přestupku,
 • vydáním rozhodnutí o vině z přestupku,
 • doručením příkazu o uložení pokuty.

Přerušením běhu 1 roční lhůty začíná běh nové lhůty, ale přestupek musí být projednán maximálně do 2 let od jeho spáchání.

V Moravském krasu byly v tomto roce ukládány blokové pokuty nejčastěji za nepovolené vjezdy aut do chráněné krajinné oblasti mimo silnice a místní komunikace. Pokuty jsou udělovány na základě zákona o ochraně přírody a krajiny, ale většinou jsou řidiči aut při vjezdu na polní nebo lesní cestu současně varováni zákazovými dopravními značkami, které nerespektují.

26.10.2015 vložil: Tonda Tůma

 

Dům přírody v Moravském krasu se otvírá veřejnosti

 

Po roce stavebních prací se od 20.8.2015 konečně otvírá veřejnosti vzdělávací, návštěvnické a informační středisko Moravského krasu zvané Dům přírody Moravského krasu.

Jde o novostavbu financovanou z evropských peněz za spoluúčasti ČR. Kromě vlastní stavby návštěvníka přivítá nejmodernější expozice o historii a přírodě unikátní krasové oblasti. Expozice svojí náplní je zaměřená na běžného turistu negeologa a neodborníka. Přesto jistě zaujme i specialisty.

Stavebníkem byla Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. O provoz Domu přírody se stará obecně prospěšná společnost, jejíž zakladatelé jsou obce a společnosti z blanenského regionu. Dům přírody (resp. o.p.s.) má 5 zaměstnanců pro provoz infocentra a ve funkci lektorů pro vzdělávací programy a exkurze.

Přijeďte se podívat.

                                                                                

 

11.8.2015 vložil: Tonda

 

 

Výzkum bezobratlých živočichů v Amatérské jeskyni

Na popud Správy CHKO Moravský kras provádí v tomto roce (2015) Ústav půdní biologie Biologického centra AV ČR z Českých Budějovic (Dr. Tajovský) výzkum "breberek" v systému Amatérské jeskyně. Vzhledem k omezeným finančním prostředkům jsou návnady a pasti umístěny pouze v Šošůveckém koridoru (3), v Macošském koridoru (u Bílé kašny 1), v Rozlehlé chodbě (1), v Stupňovité propasti (u dna propasti 1) a v horním patře Sloupských jeskyních (u speleoterapie 1).

V Šošůveckém koridoru na výzkumu spolupracuje ČSS ZO 6-25 Pustý žleb. Vzorkovací plochy jsou v terénu viditelné pomocí bílých pásků.

Pasti a návnady byly do jeskyní poprvé uloženy 13.5.2015 a první vzorky k určování byly vyzvednuty 1.7.2015.

8.7.2015 zapsal: Tonda Tůma

Společná strážní služba strážců přírody a Policie ČR v krasu

V tomto roce jsou strážci Moravského krasu více než jindy zaměření na nelegální průjezdy aut v údolí Říčky. Vzhledem k množství chat v údolí a k trvalým obyvatelům nemovitostí v údolí je cílem udržet alespoň dno údolí, tj. úsek mezi Kaprálovým mlýnem (skauti) a restaurací U jelena bez provozu motorových prostředků a v relativním klidu. Celý tento úsek je v ochranném pásmu přírodní rezervace Údolí Říčky.

Obecně musí občané kamkoliv v údolí mít pro vjezd motorovým vozidlem povolení jak od Správy CHKO Moravský kras, tak od LČR - Lesní správy Bučovice. Na tomto místě připomínám, že povinnost mít pro vjezd aut výjimku ze zákona o ochraně přírody a krajiny se vztahuje na všechna motorová vozidla na území CHKO mimo silnice a místní komunikace. Lesní a polní cesty jsou účelové komunikace a kromě vozidel vyjmenovaných v zákoně na nich jiná vozidla být nesmí. Samozřejmě automatickou výjimku ze zákona mají vozidla za účelem lesního a zemědělského hospodaření.

O víkendu 30. a 31.5. 2015 proběhla v údolí Říčky společná strážní služba strážců přírody Moravského krasu a PČR ze služebny Šlapanice. Služba se ukázala jako efektivní a další společné kontroly budou přes léto následovat. Byly uděleny 3 pokuty za vjezd bez povolení a 1 řidič nadýchal alkohol.

                               

30.6.2015 zapsal: Tonda Tůma

Správa CHKO Moravský kras děkuje zaměstnancům 

 DPMB za účast na úklidové brigádě.

Dne 16. května 2015 se uskutečnil úklid komunálního odpadu na  NPP Stránská skála a lesním parkovišti u silnice Brno - Ochoz u Brna. Byly vytvořeny dvě skupiny. Jedna se strážci CHKO uklidila skládku komunálního odpadu na lesním parkovišti a druhá se zaměstnanci Dopravního podniku města Brna uklidila Stránskou skálu. Uklízelo se i ve štolách a jejich bezprostředním okolí. Brigádníci se přesvědčili, že jejich činnost byla velmi potřebná a podle zaplněnosti kontejneru odpadem i úspěšná. Účastníci se během sběru odpadu dozvěděli i zajímavé informace o národní přírodní památce Stránská skála a smyslu její ochrany. Odměnou jim byla návštěva s komentovanou prohlídkou v Ochozské jeskyni. Na závěr děkujeme vedení Dopravního podniku města Brna, které zajistilo kontejnery a likvidaci odpadu.

   

                                                                             

20.5.2015 zapsal Radovan Mezera

 

Výroční zpráva Správy CHKO Moravský kras za rok 2014 je k přečtení

 

na odkazu: http://moravskykras.ochranaprirody.cz/res/data/223/028244.pdf

 

Je tam slušný přehled činnosti Správy za uplynulý rok. Všimněte si např. čištění krápníků v jeskyni Pustožlebská Zaděná nebo zřízení vyhlídkového bodu na Stránské skále.

Vložil: Tonda

Správa CHKO Moravský kras DĚKUJE za účast na úklidové brigádě 2015

všem přátelům Moravského krasu, kteří se v sobotu 18.4. (a případně i v jiné termíny) zúčastnili sběru odpadků podél cest a silnic v Moravském krasu.

Kromě tradičních účastníků, což jsou např. gymnázium Kpt. Jaroše Brno, blanenské základní školy a gymnázium nebo hasiči např. ze Šošůvky nebo z Bílovic nebo skauti, se letos akce zúčastnilo i 17 speleologických skupin (Křtinské údolí, Býčí skála, Královopolská, Speleohistorický klub, Rudice, Dagmar, Plánivy, Holštejnská, Moravský kras, Speleo Kerberos, Topas, Tartaros, Babická, Hluboký závrt, Myotis, Pustý žleb a Moravský speleologický klub). Jeskyňáři procházeli úseky silnic, kde nemohou z bezpečnostních důvodů chodit děti, a pokryli velkou část území CHKO. Novým účastníkem byl tým zaměstnanců Domu přírody (Skalní mlýn) a tým společnosti Speleoart. Spolupracovníci a kamarádi Správy CHKO vytvořili speciální týmy, z nichž např. jeden čistil z hlediska odpadků nejstrašnější silnici v Krasu: úsek Velká Klajdovka - Ochoz, druhý tým pak úsek Ochoz - Březina. Jiný tým likvidoval skládku v závrtu Cihelna, která tam byla ještě z dob totality.

Svoz odpadků do kontejnerů (dodal: ŠLP Křtiny, LČR a Město Blansko) zajišťovala 2 vozidla strážců a 3 čtyřkolkaři.

Celkem se nasbíral přetékající kontejner odpadků na jihu Krasu, vlečka na střední části Krasu a 2 kontejnery odpadků na severu Krasu, celkem půl kontejneru železného šrotu a půl kontejneru pneumatik. Kupodivu lednice jenom jedna.

Když tak projíždíte po brigádě krajem, těší vás rozdíl mezi viditelně čistým územím CHKO a jinými silnicemi mimo CHKO. Všem účastníkům Moravský kras a příroda DĚKUJE !!!

Ale je to každoroční boj. Už teď máme zprávu o velké skládce plastů u Ochozu u Ochozského potoka, na květen čeká na likvidaci skládka na lesním parkovišti mezi Ochozem a Brnem a to nepočítám drobné skládky stavebního odpadu u lesů a na loukách, které není v silách Správy CHKO MK likvidovat. Strážci proto alespoň obnovují dopravní značky zákaz vjezdu motorových vozidel na účelové polní a lesní cesty, nejnověji stojí značka na Stádliskách a uvidíme, jakou tam bude mít životnost. Stavební odpad je ale problém především obcí v Krasu (dostupnost sběrných dvorů, poplatky za odpad) a neukázněnosti některých občanů, samotné značky jim nezabrání sypat odpad do přírody.

     

22.4.2015 zapsal: Tonda Tůma

Dům přírody Moravského krasu zprovoznil své internetové stránky

 

Pro neinformované je Dům přírody informační středisko a středisko ekologické výchovy na Skalním mlýně v Moravském krasu, tč. ve výstavbě.

Sdělujeme, že Dům přírody Moravského krasu má v provozu svoje webové stránky na adrese http://www.dumprirody.cz/moravsky-kras/

Ačkoliv Dům přírody bude uveden do provozu až někdy v červnu 2015 (datum ještě nebylo stanoveno), můžete na stránkách získat první informace o organizaci provozu Domu přírody a o provozovateli.

Dům přírody má již své zaměstnance, kteří dávají dohromady provozní program.

8.4.2015 vložil: Tonda

POZOR ! DŮLEŽITÉ ! 

Změny v organizační struktuře Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) a postavení Správy CHKO Moravský kras od 1.1.2015

 

Správa CHKO Moravský kras byla a stále je organizační součástí AOPK ČR.

Nicméně do 31.12.2014 měly Správy CHKO postavení samostatného úřadu ochrany přírody, ostatní součásti AOPK ČR (ředitelství, krajská střediska) postavení úřadu neměly. Změnou zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny se úřadem ochrany přírody stala celá AOPK ČR (a tím všechny její organizační součásti). Je tedy možno podávat žádosti, stížnosti a podněty na kterékoliv pracoviště AOPK ČR v republice, které je pak postoupí na územně správné místo k vyřízení. Mění se ovšem razítka - už se nesetkáte s kulatým úředním razítkem s opisem po obvodu "Správa CHKO Moravský kras" ale opis je nahrazen názvem AOPK ČR (slovy). Správy CHKO nyní jako oddělení regionálních pracovišt AOPK ČR nadále vykonávají činnost úřadu ochrany přírody a nic se pro občana nemění. Všechny předchozí dokumenty zůstávají v platnosti. Na nové dokumenty však od 1.1.2015 přichází nová razítka (viz příloha).

AOPK ČR dále zavedla od 1.1.2015 něco, co by se dalo nazvat krajským zřízením (krajskou organizační úrovní). V každém kraji je v jeho přibližných hranicích zřízeno tzv. regionální pracoviště (RP) AOPK ČR a všechna předchozí samostatná pracoviště v kraji se stala oddělením tohoto regionálního pracoviště (výjimkou je CHKO Beskydy). V Jihomoravském kraji nyní působí AOPK ČR - regionální pracoviště Jižní Morava s 5 odděleními: sledování stavu biodiverzity, provozní, péče o přírodu a krajinu, Správa CHKO Moravský kras (MK), Správa CHKO Pálava (Pá). Sídlem RP Jižní Morava je Brno s odděleními sledování stavu biodiverzity, provozní, péče o přírodu a krajinu, v Blansku sídlí oddělení Správa CHKO MK a v Mikulově sídlí Správa CHKO Pá. Pohled na rozložení RP s jejich přibližnou působností v republice nabízí mapka (viz příloha).

Správy CHKO mají svoji územní působnost jako vždy na území své CHKO. AOPK ČR se stará ve volné krajině (tj. mimo území CHKO a NP) také o všechny maloplošná zvláště chráněná území (maloplošky) v kategorii "národní" (o přírodní rezervace a přírodní památky bez slovíčka "národní" se starají krajské úřady). Péči a úřední působnost o národní maloplošky většinou převzala oddělení péče o krajinu nebo sledování stavu biodiverzity, což však nemusí být pravidlem. Vždy je potřeba kontaktovat příslušné regionální pracoviště AOPK ČR a informovat se, kdo je správcem dané maloplošky. Např. NPP Stránská skála je v péči AOPK ČR, regionálního pracoviště Jižní Morava - oddělení Správa CHKO Moravský kras se sídlem v Blansku.

Jedna vážná změna je: Pokud jste měli na Správě CHKO Moravský kras podanou žádost o informování o zamýšlených zásazích do přírody a zahajovaných správních řízeních (např. podle § 10 - jeskyně) podle § 70 zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, pak působnost žádosti 31.12.2014 s ukončením samostatné úřední působnosti Správy CHKO MK skončila. Máte-li zájem svoji žádost obnovit, pak ji musíte adresovat na nový název úřadu, tj. na AOPK ČR a poslat nejlépe na sídlo RP Jižní Morava do Brna, Kotlářská 51, 602 00 Brno. V žádosti vše může zůstat stejné, tj. popis rozsahu území, kde chcete být informováni a uvést co nejkonkrétněji, v jaké věci chcete být informováni.

  

28.1.2015 zapsal: Tonda Tůma

 

Víte co je to

"Dohoda o ochranářském dohledu nad jeskyní v konzervaci v CHKO Moravský kras"?

Asi nevíte a nejspíš to už ani neví samotní signatáři takových dohod. Dohody leží někde naspodu v šuplíku ... 

Chtěl bych je připomenout. Dohody se týkají dohledu nad jeskyněmi v konzervaci (= jeskyně není speleologickým pracovištěm) a byly uzavírány v letech 2000 - 2002 s některými speleoskupinami (Holštejnská, Topas, Křtinské údolí, Suchý žleb). S jinými skupinami (Pustý žleb, Devon, Speleologický klub, Moravský kras, Královopolská, Myotis) byly dohody připravovány, ale už nebyly z časových důvodů dotaženy do konce. Připravoval je můj předchůdce kolega Ivan Balák.

Dohody stanovují práva a povinnosti svých signatářů, což se týká např. také klíčů od jeskyní. To připomínám v kontextu probíhající výměny zámků a klíčů a v souvislosti s jistou dávkou nevole od některých jeskyňářských kolegů. Dohody omezují vstupy do jeskyní v konzervaci v době zimování netopýrů. Určují přístupovou cestu k jeskyni.

Dohody se hodí jako určitá jistota, resp. právní podklad pro působení speleologů v jeskyni v konzervaci. Je to něco za něco. Sice tam neděláte výzkum, ale o jeskyni se staráte ve smyslu kontroly uzávěry, zámků, čistoty od nepatřičných věcí a monitoringu stavu jeskyně. Za to držíte od jeskyně v konzervaci kopie klíčů a máte tam právo exkurzí. Předávací protokoly k současné výměně zámků a klíčů se vedle správních rozhodnutí o tyto již uzavřené a existující dohody také opírají. 

Dohody nebyly nikdy zrušeny a mají stále platnost. Ale samozřejmě správní rozhodnutí úřadů jsou jim nadřazeny.

Pro ukázku takové dohody (z let 2000-2002) si rozklikněte níže přiložené texty připravované a neuzavřené dohody pro ČSS ZO 6-11 Královopolská (tam dohoda aktuálně není třeba, činnost v jeskyni se řídí platným úředním, tedy správním rozhodnutím - povolením speleologické činnosti):

 ,    

13.1.2015 zapsal: Tonda Tůma

Ponor Rudického propadání se změnil

Správa CHKO Moravský kras obdržela informaci od předsedy rudických speleologů Romana Šebely tohoto znění:

Nazdar,

jak jsem již avizoval, po velké vodě v září a po vypouštění rybníků v Jedovnicích z důvodu rybolovů se ponor v RP otevřel v délce cca min.15m před samotným ústím do RP a voda se dostala až na skalní dno a našla si cestu pod letitou naplaveninou. Koryto se zařízlo v průměru cca 1,5m do stávajících strusek, které jsou nyní v jeskyni. Řekl bych poměrně hodně materiálu. Nad vodou u ústí do RP visí velké množství dřevěné hmoty, která jak se uvolní tak, bude v ponoru taky. Navrhujeme, že bychom to mezi svátky, alespoň částečně odstranili (na náklady ZO ČSS 6-04 Rudice-co bude v našich silách). Protože jestli to sjede do jeskyně, tak v Hugonce můžeme postavit srub. viz foto v příloze.

Dávám na vědomí a prosím o Váš názor.

R.

Je to mimořádná a nevídaná přírodní situace a ústí původního ponoru je nyní přístupné suchou nohou na nižší plošinu. Nicméně vše je kluzké a nebezpečné.

Pro jeskyně je největším problémem struska v korytě potoka nad ponorem a dřevní hmota v korytě. Obojí bude za silnějšího průtoku strháváno do podzemí. Vnik nového ponoru před původním ústím jeskyně byl doprovázen stržením velkého množství strusky z koryta Jedovnického potoka do jeskynního systému Rudické propadání - Býčí skála. Dno potoka před ponorem se snížilo a potok se zařízl hlouběji do sedimentů (strusek), které lze vidět v obnažených březích.

K dnešnímu dni již jeskyňáři skupiny Rudice větší část velkých dřev z koryta odstranili. Hlavní problém - struska - zůstává k řešení. V minulých letech zaplatila Správa CHKO Moravský kras ruční likvidaci části struskového výplavového kužele při ústí malého vodního toku od rudické ČOV do Jedovnického potoka. To však nestačilo a bude třeba uvažovat o zapojení menší techniky (např. UNC) a možná odbagrování většího množství strusek z břehů koryta Jedovnického potoka před Rudickým propadáním. To bude vyžadovat i získání větších finančních prostředků.

 ,  ,  ,

8.1.2014 zapsal: Tonda Tůma

 

 

Proběhne výměna zámků a klíčů u vybraných jeskynních uzávěr v Moravském krasu

Správa CHKO Moravský kras provede v nejbližší době na jeskynních uzávěrách, které až na výjimku jsou v majetku státu a péči APOK ČR - Správy CHKO MK, výměnu zámků za nové typy s tzv. chráněným profilem klíče.

Pro nezájem HZS a Speleologické záchranné služby bylo upuštěno od zavedení generálního klíče.

Výměně zámků předcházela bouřlivá diskuze Správy a speleologů, kteří byli proti zavedení generálního klíče z obavy před jeho zcizením. Vše bylo následně probráno na schůzce Správy a speleologů, svolané na podnět předsednictva České speleologické společnosti.

Výstupy ze schůzky, stanovisko předsednictva ČSS a seznam dotčených jeskyní jsou níže.

     

8.1.2015 vložil: Tonda Tůma

Infocedulky na hraničních sloupcích rezervací v Moravském krasu

Během zimy 2014 /15 se na hraničních sloupcích maloplošných zvláště chráněných územích (rezervace a památky) v CHKO Moravský kras objevily (a ještě budou doplňovány) pod tabulí se státním znakem čtvercové tabulky s informační textovou cedulkou. Můžete je vidět u cest nebo u silnic.

Infocedulky mají za úkol stručně informovat o tom, čím je dané území typické a zajímavé, jak je značeno a co se tam nesmí dělat. Dozvíte se jeho rozlohu a nadmořskou výšku. A také kdo v daném území hospodaří. Informace jsou v každém případě přínosem, protože návštěvník doposud kolem cedule se státním znakem vstoupil na území rezervace, ale nic o ní nevěděl. Infocedulky by měly být AOPK ČR zavedeny na všech rezervacích v působnosti Agentury, tj. i Správ CHKO.

Z hraničních sloupků musely ovšem novým infocedulkám ustoupit a zmizet piktogramy a doplňkové tabulky s vypsanými zákazy. Po zvážení budou podle potřeby na některých místech obnoveny.

Na hraniční sloupky navazuje červené pruhové značení na stromech, které vyznačuje průběh hranic rezervací. Bylo před koncem minulého roku Správou CHKO Moravský kras obnoveno na NPR Vývěry Punkvy a NPR Býčí skála.

     

5.1.2015 vložil: Tonda Tůma

 

publikace "Jeskyně tam a zase zpátky"

 

je určena všem speleologům, nejen začínajícím.

Získáte z ní spoustu zajímavých informací, kromě těch praktických také např. ze vztahu jeskyňářství a zákona o ochraně přírody a krajiny. 

Publikace je vydaná v kroužkové vazbě ve formátu A5, takže je pohodlně čitelná asi kdekoliv.

Některé fotografie a mapky v publikaci jsou z Moravského krasu.

Vzhledem k vydání v tomto roce zahrnuje aktuální informace k předkládaným tématům.

Vydala Lipka Brno a o.z. Comitatus Thurociensis (Slovensko) 2014 v rámci projektu "Turismus v krase a kras v turismu", autoři Ivan Balák, Lukáš Vlček, Barbora Appelová (eds.) a kolektiv.

Publikaci si lze ZDARMA vyzvednout na Správě CHKO Moravský kras v Blansku (516 428 880), Svitavská 29 proti podpisu do podpisového archu.

   17.12.2014 vložil: Tonda 

Hodnocení Dnů otevřených dveří Amatérské jeskyně

Akce zpřístupnila ke 45. výročí objevu Amatérské jeskyně (1969 v Cigánském závrtu) její malou část - tzv. Ministerskou trasu a Absolonův dóm.

Na organizaci akce se podíleli:

 • Správa CHKO Moravský kras se svými zaměstnanci a strážci
 • Česká speleologická společnost ZO 6-17 Topas
 • Česká speleologická společnost ZO 6-19 Plánivy

Po dva víkendy (8.-9. a 22.-23.11.2014) vstoupilo do jeskyně vždy 15 skupin po 10ti osobách denně, takže celková účast byla cca 600 osob. Zúčastnění se museli dopředu zarezervovat a rezervace byly zaplněné asi měsíc před akcí. Tím se všem, na které se nedostalo, omlouváme. Další možnost bude v roce 2016 k 60. výročí vyhlášení Moravského krasu za chráněnou krajinnou oblast opět v listopadovém termínu.

Hlavní organizátor Správa CHKO Moravský kras tímto děkuje za spolupráci všem svým průvodcům z řad strážců a spolupracovníků a všem kolegům z jeskyňářských skupin Topas a Plánivy.

 

   

5.12.2014 vložil: Tonda Tůma

 

Velký úklid jeskyně Staré skály

 

V pátek 17.10.2014 speciální autobus přivezl 26 zaměstnanců pivovaru Starobrno (Heineken) na parkoviště u Sloupsko - šošůvských jeskyní. Paní Hasoňová - vedoucí Sloupsko - šošůvských jeskyní všechny vybavila přilbami a čelovkami, rukavice měli svoje. Začalo vyklízení jeskyně Staré skály od naplaveného komunálního odpadu a dřeva. Brigádu včetně kontejnerů a likvidace odpadu financoval stejně jako v loňském roce zaměstnavatel brigádníků. Nicméně již v dřívějších letech bylo potřeba naplaveniny z jeskyně odstraňovat a hlíny dokonce bagrovat (v režii Správy jeskyní). Tentokrát brigádu organizovala Správa CHKO Moravský kras.

Jeskyně je aktivním ponorem Sloupského potoka, který za vyšších vodních stavů s sebou strhává do jeskyně vše, co cestou potká. Z odpadků to jsou nejčastěji PET láhve, ale dominuje dřevo. To svým hromaděním tvoří bariéru, na kterou sedají hlíny a ponor se tak čím dál více zanáší a ucpává. V konečném důsledku způsobuje nízká průtočnost potoka do podzemí zvednutí výšky jeho hladiny před jeskyní a zaplavování prostor okolo potoka, včetně sklepů ve Sloupu za těch největších povodní.

Brigádníci komunální odpad pytlovali a nutno říci, že ho nebylo až tak mnoho, jako v jiných létech. Zato dřevem se naplnil kontejner vrchovatě a ještě pracanti vytvořili velkou hromadu dřeva vedle na cestě. Ještě tentýž den večer se podařilo sehnat u společnosti AVE CZ druhý kontejner.

V sobotu 18.10.2014 přijela skupina 6 studentů pod vedením Kamily Koucké, kteří měli za úkol druhý kontejner naplnit přeložením hromad dřeva z louky. Předpokládalo se, že bude potřeba ještě třetí kontejner, ale šikovným brigádníkům se podařilo veškeré dřevo nastrkat a doslova našlapat do stávajícího kontejneru. Ten tak mohl být v pondělí 20.10. odvezen k likvidaci.

Brigádníci z pátku ještě v pátek odpoledne absolvovali za odměnu exkurzi do Ochozské jeskyně a sobotní brigádníci zase v sobotu exkurzi do Spodních pater Sloupsko - šošůvských jeskyní.

Správa CHKO Moravský kras všem účastníkům děkuje.

     

23.10.2014 vložil: Tonda Tůma

Provozní doba Punkevní jeskyně a Kateřinská jeskyně

zima 2014 - 2015

Podle informací ze Správy jeskyní ČR budou Punkevní jeskyně zcela uzavřeny od 1.11. 2014 do 31.1. 2015.

Naproti tomu bude v tomto termínu mimořádně otevřená Kateřinská jeskyně - vždy jen 3 vstupy denně a vždy jen za denního světla.

Punkevní jeskyně by ještě měly být uzavřeny celý měsíc duben 2015.

22.10.2014 vložil: Tonda

 

Lokální záplavy v Moravském krasu ze dne 13.9.2014.

Po několika deštivých dní se v Moravském krasu vyskytly lokální povodně menšího charakteru. Převážně se nám toky potoků vylily z břehů a zaplavily některé silnice. V jeskyních se nám zaplavily některé prostory. Zde naleznete několik obrázků z nastalé situace.

PR Balcarova skála - Vintoky

Vložil 18.9.2014 Radovan - Al

Kamiony bloudí do lesů Moravského krasu

V tomto roce některé navigace, konkrétně Google a Garmin, zavádějí svoje uživatele při volbě trasy z Ochozu u Brna do Mokré na účelovou lesní komunikaci přes údolí Říčky. Na účelové komunikace v CHKO je vjezd jen na povolení, nejde o silnice nebo místní komunikace, kde povolení není potřeba. Nad Ochozem na tzv. rozcestí Říčky svedou nebohé řidiče na asfaltovou lesní cestu (pravda, na začátku vypadá jako silnice) po údolní stráni dolů k potoku Říčka ke Kaprálovu mlýnu (zákazová dopravní značka na sjezdu ze silnice, která by je zastavila, je obvykle zničená). U mlýna je mostek, který větší tonáže nepřejedou, za mostkem pokračuje jen štěrková cesta v louce. Tady snad každému řidiči dojde, že naletěl. Ti normálnější se otočí a jedou zpět, odvážnější riskují setkání se stráží přírody a pokutu a pokračují dál podle navigace do Mokré kolem restaurace U jelena (že by přidali občerstvení?). Nejhůř dopadnou kamiony. Naposled slovenský kamion (letos už třetí kamion) koncem srpna blokoval 2 dny průjezd po komunikaci, protože mostek přes Říčku u Kaprálova mlýna přejet nemohl (úzký a pak ta tonáž) a s vycouváním do kopce na řádnou silnici měl vážný problém (podkluzoval). Stráž přírody už připravovala pomoc - zásah HZS z Brna. Pomohla však výměna šoférů za zkušenějšího českého Mistra, který vycouvání bravurně zvládl. Po zablokovaném kamionu v údolí zůstal zbořený plot u cesty a vystresovaný slovenský šofér si užil svoje. Údajně vezl zásilku odpadu na spálení do Mokré, a tu bychom nechtěli mít v údolí vysypanou. Až se zhorší počasí, bude asfalt lesní cesty s listím pro těžké kamiony mimořádně riskantní. Správa CHKO Moravský kras iniciovala u Obce Ochoz v zájmu řidičů postavení nové dopravní značky zákaz vjezdu motorových vozidel na vjezd do údolí, která tam přijde asi v půlce září. Budeme jen čekat, jak dlouho značka vydrží, než ji někdo odcizí i s trubkou a betonovou patkou, jako tu poslední před rokem.

      

1.9.2014 vložil: Tonda Tůma

Podzemní feráty v Moravském krasu

Za určitý typ feráty (via ferrata - zajištěná cesta) lze označit přesunové trasy jeskyňářů v některých jeskyních Moravského krasu. Obvykle je taková trasa vybavena žebříky, stoupacími kolíky, lanovými traverzy z tenkých ocelových lan. Nenajdete tu však jistící ocelové lano, ke kterému se na povrchové ferátě přicvakáváte. Prostě nejde o typické feráty alpského vzoru. Hlavně jsou to přísně účelové cesty jen pro specialisty, tedy pro speleology a nejsou určeny veřejnosti.

V současné době se však veřejnost může dostat do tří jeskyní s přírodní trasou a se zajištěnými úseky cesty (tedy s ferátou): do jeskyně Rudické propadání, do jeskyně Spodní patra Sloupských jeskyní a do jeskyně Ostrovská propast. Všechny tři jeskyně jsou využívány na základě povolení Správy CHKO Moravský kras.

V případě Spodních pater Sloupských jeskyní můžeme hovořit o ferátě kategorie A - je zde pouze jeden žebřík a horolezecké lano na přidržení. V případě Rudického propadání půjde o kategorii B/C až C/D (kolmé žebříky) a u Ostrovské propasti můžeme hovořit o kategorii C až C/D (sestup propastí). Ani v Rudickém propadání nikde nenajdete jistící ocelové lano podle alpského vzoru. Je to proto, že na lanových traverzech se dá navíc často opírat o stěny chodeb a expozice (hloubka) pod traverzy je pod 2 m. Na žebřících může průvodce jistit návštěvníky běžným horolezeckým lanem. V Ostrovské propasti je specialitou trasa v propasti vytvořená pomocí statického lana (měkkého, polyamidového), po kterém jednak lze lézt a jednak se k němu lze jistit. Opět zde není jistící ocelové lano a průvodce může návštěvníky jistit horolezeckým lanem.

Tyto podzemní feráty si stavěli provozovatelé sami. Existuje vydané povolení ještě na jednu podzemní ferátu v Moravském krasu, ale její výstavba nebyla zahájena. Správa CHKO MK nepočítá s realizací dalších podzemních ferát na území své působnosti. Kritéria pro jejich povolení v podzemí jsou velmi přísná, prioritu má ochrana jeskyně a její bioty.

                                                  

23.7.2014 vložil: Tonda

Povrchové feráty v Moravském krasu

Od letošního roku jsou v Moravském krasu v provozu 3 krátké ferátové cesty (via ferrata), všechny v lomové stěně bývalého kamenolomu Velká dohoda u Holštejna. V prostoru lomu vznikl "Přírodní areál Velká dohoda", který nabízí lanovku (v sedáku na kladce) přes lom, lanový park Lanáček (lanové centrum), 3 feráty obtížnosti A až D s celkovou délkou 80 m, klasickou horolezeckou stěnu s horním jistěním a naučnou stezku se "školou v přírodě".

Všechny činnosti jsou odsouhlasené Správou CHKO Moravský kras včetně ferát, které jsou tak 1. oficiální povrchové feráty jak v Moravském krasu, tak na Moravě (doufám, že se nemýlím). K lomu je od křižovatky U kaštanu povolen příjezd motorových vozidel pro klienty přírodního areálu, parkuje se nad lomem, do lomu se nejezdí. Příjezd od Lipovce je uzavřen, neprojedete. Přírodní areál je soukromý a jeho využití je majitelem zpoplatněno.

Feráty stavěl rakouský specialista z Alp a jsou přesně podle alpského rakouského vzoru a v alpské rakouské kvalitě (je třeba rozdíl od slovinského vzoru). Další povrchové feráty Správa CHKO Moravský kras na svém území nepředpokládá. Většina vysokých skal v Moravském krasu je chráněna v rezervacích, a tam by stavba ferát narazila na vážný problém s ochranou skal a jejich bioty. Navíc řada skal jsou povolené klasické horolezecké terény a nelze je narušit ferátami.

                                                                                    

23.7.2014 vložil: Tonda

 

 

Netýkavkobraní 2014 - PODĚKOVÁNÍ

Ahoj všem příznivcům ochrany přírody v MK :-)

Chtěl bych nejen jménem Správy CHKO MK poděkovat za vaši pomoc a nasazení při letošní likvidaci netýkavky žlaznaté v MK. Všechny známé lokality se podařilo právě díky vám již obejít a vytrhat, jen bude letos třeba ještě zkontrolovat třebas v půběhu srpna, zda se na lokalitách znovu nějaké neobjeví. Pak až ti, kteří každoročně odevzdávají z vytrhávání zprávy, nechť prosím mi je pošlou.

Na společném setkání v terénu při netýkavkobraní 2014 v Lažánkách (druhý rok na této lokalitě) se našlo a vytrhalo kolem 1700 ks netýkavek oproti loňským přes 7000 ks. Letos bylo zdá se všude méně netýkavky, která zřejmě neměla ideální podmínky při klíčení. V Lažánkách by jí ale jistě bylo mnohem více, kdybychom tam v loňském roce již poctivě netrhali.

Po trhání jsme se letos vypravili na obhlídky některých lokalit na Stádliskách nad Lažánkami, kde jsme obdivovali nejen malebný výhled na Lažánecký žleb z vyhlídky nad lomem, kvetoucí hořec křížatý nebo plodící sasanku lesní na místních suchých trávnících. Zbyl čas i nahlédnout do Ostrova u Macochy, odkud jsme po občerstvení vyrazili ještě na otočku shlédnout lokalitu Stráň u Městikádě, kde se v letošním roce budeme soustředit s kosením a výřezem náletu někdy koncem léta. K sestavení pracovního týmu pošlu odkaz na doodle, kde si odhlasujeme termín. Pro tuto akci tedy hledáme dobrovolníky, kteří by pomohli s křoviňáky a hraběmi, příp. pilkami a zatíráním pařízků. Je možné dle zájmu sestavit až malý managementový tábor, který by mohl být na dva až tři dny. To vše ale bude v jednání až dle počtu zájemců. Pošlu ještě k tomu mail a nějaké to info bude i na FB.
Případně přepošlete info dál.

Mějte se zatím fajn a pěkné léto.

Z MK osvěženého letní bouřkou s vůní malin zdraví Zdenda ;-)

22.7.2014

Veřejně prospěšné stavby v Moravském krasu 2014

Na Skalním mlýně se staví infostředisko a středisko ekologické výchovy, tzv. Dům přírody.

U chaty na Macoše se staví malé infostředisko a veřejné toalety.

Na Holštejně už stojí nový most přes ponor Nová Rasovna, bude se opravovat vozovka od Lipovce po křižovatku U kaštanu. Na Holštejn se autem dostanete pouze přes Lipovec, kde se opravuje vozovka a obec je špatně průjezdná.

U Punkevních jeskyní zbořili pokladny a budou stavět novou budovu s pokladnami, expozicí a větším zázemím pro návštěvníky. Prohlídky jeskyně běží bez omezení.

Opravuje se vozovka v Lažánkách, zatím jsou Lažánky průjezdné se semafory.

22.7.2014 vložil: Tonda

Tradiční úklid Moravského krasu a přidružených národních přírodních památek 2014

Každoroční akce organizovaná Správou CHKO Moravský kras měla letos opět hojnou účast více než 300 brigádníků v několika termínech. Sbíraly se odpadky na území CHKO Moravský kras a v Brně na území NPP Stránská skála a NPP Červený kopec.
Sérii brigád zahájili 16.4. studenti z Gymnázia Kapitána Jaroše Brno v jižní části Moravského krasu (velký kontejner) a studenti Střední zahradnické školy z Rajhradu na Červeném kopci (velký kontejner). Ten den se ještě uklízela Stránská skála (vlek za auto). Hlavní brigáda proběhla 26.4. s úklidem střední (velký kontejner) a severní části Moravského krasu (velký kontejner). Nejpočetnější účastníci byli studenti a děti z blanenských škol (gymnázium i ZŠ) a z obcí z okolí Blanska, dále strážci a spolupracovníci Správy CHKO, jeskyňáři, skauti. Na brigádě spolupracovaly obce Moravského krasu. Město Blansko, Městská část Brno - Líšeň, ŠLP Křtiny a LČR - LS Černá Hora zajistily kontejnery, organizace AVE CZ, ÚVR ČSOP z Prahy a Pstruhařství Skalní mlýn dodaly pytle na odpad.
Závěrečná brigáda proběhla 16.5. opět v jižní části Moravského krasu (velký kontejner) v režii SEV Kaprálův mlýn.

vložil: Tonda

 

TOPlist Flag Counter